Tomasz Popielarczyk

Absolwent dziennikarstwa, software'owiec i gadżeciarz, czasem malkontent. Uwielbia quasi publicystyczne papki słowne, grafomańskie eskapady po bezdrożach języka polskiego i archaizmy ze starych poematów. Twórca blogów Recenzator.pl i Po zielonej trawie. Dziennikarzy tu i ówdzie.