Poradniki

Jak uniknąć opłat abonamentowych za radio i telewizję? Są na to sposoby!

Błażej Wojciechowski
Jak uniknąć opłat abonamentowych za radio i telewizję? Są na to sposoby!
10

Niezależnie od tego, czy korzystamy z publicznych mediów, czy też nie oglądamy telewizji i nie słuchamy radia, obowiązek ten ciąży na naszych barkach. Istnieją jednak sposoby na to, aby abonamentu nie płacić. Sprawdź, czy możesz z nich skorzystać.

Jak przestać płacić abonament RTV?

Opłata za radio i telewizję (abonament RTV) to temat, który wzbudza wiele kontrowersji i niejednokrotnie rodzi pytanie, czy istnieje możliwość uniknięcia tego obowiązku. W Polsce każdy posiadacz telewizora lub radioodbiornika, zgodnie z przepisami, jest zobligowany do płacenia abonamentu RTV. Niezależnie od tego, czy korzystamy z publicznych mediów, czy też nie oglądamy telewizji i nie słuchamy radia, obowiązek ten ciąży na naszych barkach. Istnieją jednak sposoby na to, aby abonamentu nie płacić. Sprawdź, czy możesz z nich skorzystać.

W dzisiejszych czasach media odgrywają ważną rolę w naszym życiu. Oglądanie telewizji czy słuchanie radia stało się niemal codzienną rutyną dla milionów osób na całym świecie. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, zobowiązanie do opłacania abonamentu RTV jest regulowane przez odpowiednie przepisy prawne. Choć może się wydawać niesprawiedliwe, że jesteśmy zmuszeni płacić za coś, czego nie używamy lub czego nie posiadamy, to jednak obowiązek ten nie jest dobrowolny.

Jak uniknąć płacenia abonamentu RTV?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, każda osoba posiadająca telewizor lub radioodbiornik jest zobowiązana do opłacania abonamentu RTV. Bez względu na to, czy korzystamy z publicznych stacji telewizyjnych i radiowych, czy też wyłącznie z płatnych usług dostarczanych przez operatorów kablowych lub platformy streamingowe, musimy płacić abonament. Jednym ze sposobów na uniknięcie opłat jest… zrezygnowanie z radia lub telewizora.

Jak wyrejestrować odbiornik?

Nie chcesz już płacić za radio lub telewizor? Pozbyłeś(-aś) się urządzeń, ale w przeszłości dokonywałeś(-aś) regularnych przelewów? Pora wyrejestrować odbiornik. Jeśli w Twoim gospodarstwie domowym nie ma już telewizora ani radia, możesz przestać płacić abonament. Aby to zrobić, musisz:

1. wejść na stronę: https://rtv.poczta-polska.pl,
2. przejść do sekcji „Zmiana danych”,
3. wybrać pole „Wyrejestrowanie odbiornika”,
4. wypełnić formularz.

Wyrejestrowania odbiornika można również dokonać w placówce Poczty Polskiej.

Czy mogę przestać płacić abonament za telewizję?

Rezygnacja z telewizora lub radia to nie jedyny sposób na uniknięcie opłat abonamentowych. Wiele osób może liczyć na zwolnienie z tego obowiązku. Istnieje kilka takich grup. To m.in. osoby, które skończyły 75 lat, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłat abonamentowych, osoba uprawniona musi przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający swoje uprawnienia w urzędzie Poczty Polskiej. Dodatkowo, wymagane jest złożenie oświadczenia. Szczegółowe informacje i wzór oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej Poczty Polskiej. Zwolnienie z opłat obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu dokumentów w urzędzie pocztowym.

Rezygnacja z abonamentu RTV: Kto może to zrobić?

Oto pełna lista osób, które mogą zostać zwolnione z płacenia abonamentu RTV:

 • osoby niepełnosprawne
 • osoby, które ukończyły 75 lat
 • osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%
 • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia
 • osoby spełniające określone kryteria dochodowe
 • osoby bezrobotne
 • osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego
 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • kombatanci
 • członkowie rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi
  osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem
 • osoby posiadające status weterana poszkodowanego

Warto zauważyć, że niektóre z wymienionych grup społecznych muszą spełniać dodatkowe kryteria sprecyzowane w ustawach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie rządowej poświęconej KRRiT.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu