Netflix

Ponad połowa Amerykanów udostępnia swoje konto na Netflix osobom, z którymi nie mieszkają. A Wy?

Grzegorz Ułan
Ponad połowa Amerykanów udostępnia swoje konto na Netflix osobom, z którymi nie mieszkają. A Wy?
23

Agencja Mindnet Analytics przeprowadziła na zlecenie Kill the Cable Bill ankietę, w której zapytała Amerykanów korzystających z Netfliksa czy udostępniają swoje hasło do serwisu osobom, z którymi nie mieszkają.

W niemal wszystkich usługach streamingowych mamy dostępne plany, które pozwalają korzystać z nich na więcej niż jednym urządzeniu. Jednak większość z nich stosuje ograniczenia w swoich regulaminach do osób żyjących w jednym gospodarstwie domowym.

Wyjątkiem jest tutaj Netflix, który co jakiś czas wspomina o tym, że dostrzega w tym problem, jednak do tej pory nie zdecydował się na ukrócenie tych praktyk. Zdecydował się za to na podwyżki w USA i Kanadzie, oto jak zareagowali na nie Amerykanie.

Badanie przeprowadzono w dniach 30.10.2020 - 02.11.2020 roku na próbie 1003 osób (tylko mieszkańcy USA) płacących za dostęp do Netflix.

Na pytanie czy udostępniasz swoje hasło do Netfliksa, komuś z kim nie mieszkasz w jednym gospodarstwie domowym prawie aż 54% badanych odpowiedziało twierdząco.

W niemal wszystkich usługach streamingowych mamy dostępne plany, które pozwalają korzystać z nich na więcej niż jednym urządzeniu. Jednak większość z nich stosuje ograniczenia w swoich regulaminach do osób żyjących w jednym gospodarstwie domowym.

Wyjątkiem jest tutaj Netflix, który co jakiś czas wspomina o tym, że dostrzega w tym problem, jednak do tej pory nie zdecydował się na ukrócenie tych praktyk. Zdecydował się za to na podwyżki w USA i Kanadzie, oto jak zareagowali na nie Amerykanie.

Badanie przeprowadzono w dniach 30.10.2020 - 02.11.2020 roku na próbie 1003 osób (tylko mieszkańcy USA) płacących za dostęp do Netflix.

Na pytanie czy udostępniasz swoje hasło do Netfliksa, komuś z kim nie mieszkasz w jednym gospodarstwie domowym prawie aż 54% badanych odpowiedziało twierdząco.

Response Count Percent
Yes, a friend 178 17.7
Yes, my child that doesn’t live at home 92 9.2
Yes, a family member not in my immediate family 257 25.6
No 476 47.5

 

Z tej grupy swoje konto udostępnia przyjaciołom prawie 18%, dzieciom, z którymi już nie mieszkają ponad 9% i dalszej rodzinie co czwarty badany.

Jak Amerykanie zareagowali na podwyżki? Na pytanie czy zrezygnują z subskrypcji Netfliksa po wzroście cen, przecząco odpowiedziało prawie 55%, przejście na niższy plan deklaruje prawie 14% badanych, ponad 25% rozważa anulowanie subskrypcji, a tylko 6% na pewno to zrobi.

Response Count Percent
Yes, I am definitely going to cancel soon 60 6.0
Maybe, I am considering canceling 258 25.7
I probably will downgrade to a lower subscription tier 138 13.8
No, I don’t plan on canceling 547 54.5

 

Ostatnie pytanie, które wyciągnięto z tej ankiety dotyczyło tego na co najbardziej uskarżają się Amerykanie korzystający z subskrypcji Netfliksa. Okazało się, że największym problem dla nich są właśnie podwyżki - prawie 37% badanych, usuwanie oryginalnych produkcji Netfliksa - 17% czy innych pozycji, na przykład serialu The Office - ponad 28%, a ponad 18% nie ma żadnych uwag.

Response Count Percent
The price going up 367 36.6
Netflix original shows I like being canceled 170 16.9
Netflix losing popular shows I like, such as The Office 283 28.2
I don’t really have any complaints with my Netflix service 183 18.2

 

Jedno z tych pytań, szczególnie mnie zainteresowało i myślę, że też jesteście ciekawi jak to wyglada w Polsce. Dlatego postanowiłem dołączyć do tego wpisu ankietę i poprosić Was o odpowiedź - czy udostępniacie hasło do swojego konta na Netfliksie komuś, z kim nie mieszkacie w jednym gospodarstwie domowym i komu? Przyjaciołom, dzieciom, dalszej rodzinie czy może partnerce/partnerowi, z którą/ym jeszcze nie mieszkacie razem? Myślę, że ta ostatnia odpowiedź będzie równie popularna jak przyjaciołom.

W ankiecie dałem opcję wielokrotnego wyboru, bo przecież może być tak, że udostępniacie swoje konto i przyjaciołom i komuś z dalszej rodziny.

Response Count Percent
Yes, a friend 178 17.7
Yes, my child that doesn’t live at home 92 9.2
Yes, a family member not in my immediate family 257 25.6
No 476 47.5

 

Z tej grupy swoje konto udostępnia przyjaciołom prawie 18%, dzieciom, z którymi już nie mieszkają ponad 9% i dalszej rodzinie co czwarty badany.

Jak Amerykanie zareagowali na podwyżki? Na pytanie czy zrezygnują z subskrypcji Netfliksa po wzroście cen, przecząco odpowiedziało prawie 55%, przejście na niższy plan deklaruje prawie 14% badanych, ponad 25% rozważa anulowanie subskrypcji, a tylko 6% na pewno to zrobi.

W niemal wszystkich usługach streamingowych mamy dostępne plany, które pozwalają korzystać z nich na więcej niż jednym urządzeniu. Jednak większość z nich stosuje ograniczenia w swoich regulaminach do osób żyjących w jednym gospodarstwie domowym.

Wyjątkiem jest tutaj Netflix, który co jakiś czas wspomina o tym, że dostrzega w tym problem, jednak do tej pory nie zdecydował się na ukrócenie tych praktyk. Zdecydował się za to na podwyżki w USA i Kanadzie, oto jak zareagowali na nie Amerykanie.

Badanie przeprowadzono w dniach 30.10.2020 - 02.11.2020 roku na próbie 1003 osób (tylko mieszkańcy USA) płacących za dostęp do Netflix.

Na pytanie czy udostępniasz swoje hasło do Netfliksa, komuś z kim nie mieszkasz w jednym gospodarstwie domowym prawie aż 54% badanych odpowiedziało twierdząco.

Response Count Percent
Yes, a friend 178 17.7
Yes, my child that doesn’t live at home 92 9.2
Yes, a family member not in my immediate family 257 25.6
No 476 47.5

 

Z tej grupy swoje konto udostępnia przyjaciołom prawie 18%, dzieciom, z którymi już nie mieszkają ponad 9% i dalszej rodzinie co czwarty badany.

Jak Amerykanie zareagowali na podwyżki? Na pytanie czy zrezygnują z subskrypcji Netfliksa po wzroście cen, przecząco odpowiedziało prawie 55%, przejście na niższy plan deklaruje prawie 14% badanych, ponad 25% rozważa anulowanie subskrypcji, a tylko 6% na pewno to zrobi.

Response Count Percent
Yes, I am definitely going to cancel soon 60 6.0
Maybe, I am considering canceling 258 25.7
I probably will downgrade to a lower subscription tier 138 13.8
No, I don’t plan on canceling 547 54.5

 

Ostatnie pytanie, które wyciągnięto z tej ankiety dotyczyło tego na co najbardziej uskarżają się Amerykanie korzystający z subskrypcji Netfliksa. Okazało się, że największym problem dla nich są właśnie podwyżki - prawie 37% badanych, usuwanie oryginalnych produkcji Netfliksa - 17% czy innych pozycji, na przykład serialu The Office - ponad 28%, a ponad 18% nie ma żadnych uwag.

Response Count Percent
The price going up 367 36.6
Netflix original shows I like being canceled 170 16.9
Netflix losing popular shows I like, such as The Office 283 28.2
I don’t really have any complaints with my Netflix service 183 18.2

 

Jedno z tych pytań, szczególnie mnie zainteresowało i myślę, że też jesteście ciekawi jak to wyglada w Polsce. Dlatego postanowiłem dołączyć do tego wpisu ankietę i poprosić Was o odpowiedź - czy udostępniacie hasło do swojego konta na Netfliksie komuś, z kim nie mieszkacie w jednym gospodarstwie domowym i komu? Przyjaciołom, dzieciom, dalszej rodzinie czy może partnerce/partnerowi, z którą/ym jeszcze nie mieszkacie razem? Myślę, że ta ostatnia odpowiedź będzie równie popularna jak przyjaciołom.

W ankiecie dałem opcję wielokrotnego wyboru, bo przecież może być tak, że udostępniacie swoje konto i przyjaciołom i komuś z dalszej rodziny.

Response Count Percent
Yes, I am definitely going to cancel soon 60 6.0
Maybe, I am considering canceling 258 25.7
I probably will downgrade to a lower subscription tier 138 13.8
No, I don’t plan on canceling 547 54.5

 

Ostatnie pytanie, które wyciągnięto z tej ankiety dotyczyło tego na co najbardziej uskarżają się Amerykanie korzystający z subskrypcji Netfliksa. Okazało się, że największym problem dla nich są właśnie podwyżki - prawie 37% badanych, usuwanie oryginalnych produkcji Netfliksa - 17% czy innych pozycji, na przykład serialu The Office - ponad 28%, a ponad 18% nie ma żadnych uwag.

W niemal wszystkich usługach streamingowych mamy dostępne plany, które pozwalają korzystać z nich na więcej niż jednym urządzeniu. Jednak większość z nich stosuje ograniczenia w swoich regulaminach do osób żyjących w jednym gospodarstwie domowym.

Wyjątkiem jest tutaj Netflix, który co jakiś czas wspomina o tym, że dostrzega w tym problem, jednak do tej pory nie zdecydował się na ukrócenie tych praktyk. Zdecydował się za to na podwyżki w USA i Kanadzie, oto jak zareagowali na nie Amerykanie.

Badanie przeprowadzono w dniach 30.10.2020 - 02.11.2020 roku na próbie 1003 osób (tylko mieszkańcy USA) płacących za dostęp do Netflix.

Na pytanie czy udostępniasz swoje hasło do Netfliksa, komuś z kim nie mieszkasz w jednym gospodarstwie domowym prawie aż 54% badanych odpowiedziało twierdząco.

Response Count Percent
Yes, a friend 178 17.7
Yes, my child that doesn’t live at home 92 9.2
Yes, a family member not in my immediate family 257 25.6
No 476 47.5

 

Z tej grupy swoje konto udostępnia przyjaciołom prawie 18%, dzieciom, z którymi już nie mieszkają ponad 9% i dalszej rodzinie co czwarty badany.

Jak Amerykanie zareagowali na podwyżki? Na pytanie czy zrezygnują z subskrypcji Netfliksa po wzroście cen, przecząco odpowiedziało prawie 55%, przejście na niższy plan deklaruje prawie 14% badanych, ponad 25% rozważa anulowanie subskrypcji, a tylko 6% na pewno to zrobi.

Response Count Percent
Yes, I am definitely going to cancel soon 60 6.0
Maybe, I am considering canceling 258 25.7
I probably will downgrade to a lower subscription tier 138 13.8
No, I don’t plan on canceling 547 54.5

 

Ostatnie pytanie, które wyciągnięto z tej ankiety dotyczyło tego na co najbardziej uskarżają się Amerykanie korzystający z subskrypcji Netfliksa. Okazało się, że największym problem dla nich są właśnie podwyżki - prawie 37% badanych, usuwanie oryginalnych produkcji Netfliksa - 17% czy innych pozycji, na przykład serialu The Office - ponad 28%, a ponad 18% nie ma żadnych uwag.

Response Count Percent
The price going up 367 36.6
Netflix original shows I like being canceled 170 16.9
Netflix losing popular shows I like, such as The Office 283 28.2
I don’t really have any complaints with my Netflix service 183 18.2

 

Jedno z tych pytań, szczególnie mnie zainteresowało i myślę, że też jesteście ciekawi jak to wyglada w Polsce. Dlatego postanowiłem dołączyć do tego wpisu ankietę i poprosić Was o odpowiedź - czy udostępniacie hasło do swojego konta na Netfliksie komuś, z kim nie mieszkacie w jednym gospodarstwie domowym i komu? Przyjaciołom, dzieciom, dalszej rodzinie czy może partnerce/partnerowi, z którą/ym jeszcze nie mieszkacie razem? Myślę, że ta ostatnia odpowiedź będzie równie popularna jak przyjaciołom.

W ankiecie dałem opcję wielokrotnego wyboru, bo przecież może być tak, że udostępniacie swoje konto i przyjaciołom i komuś z dalszej rodziny.

Response Count Percent
The price going up 367 36.6
Netflix original shows I like being canceled 170 16.9
Netflix losing popular shows I like, such as The Office 283 28.2
I don’t really have any complaints with my Netflix service 183 18.2

 

Jedno z tych pytań, szczególnie mnie zainteresowało i myślę, że też jesteście ciekawi jak to wyglada w Polsce. Dlatego postanowiłem dołączyć do tego wpisu ankietę i poprosić Was o odpowiedź - czy udostępniacie hasło do swojego konta na Netfliksie komuś, z kim nie mieszkacie w jednym gospodarstwie domowym i komu? Przyjaciołom, dzieciom, dalszej rodzinie czy może partnerce/partnerowi, z którą/ym jeszcze nie mieszkacie razem? Myślę, że ta ostatnia odpowiedź będzie równie popularna jak przyjaciołom.

W ankiecie dałem opcję wielokrotnego wyboru, bo przecież może być tak, że udostępniacie swoje konto i przyjaciołom i komuś z dalszej rodziny.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu