Polska

Zażegnaj spór szybciej i taniej. Oto pierwszy Sąd Arbitrażowy Online

Jakub Szczęsny
Zażegnaj spór szybciej i taniej. Oto pierwszy Sąd Arbitrażowy Online
8

Przedsiębiorcy z pewnością się ucieszą. Znacznie szybciej wydawane wiążące wyroki oraz możliwość "załatwienia" sprawy przez internet, bez posiłkowania się papierowymi dokumentami. Tak przedstawia się pierwszy w Polsce Sąd Arbitrażowy Online.

Postępowanie ma odbywać się od początku do końca drogą elektroniczną - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ponadto, możliwe jest rozstrzyganie sporów również z kontrahentami z zagranicy. Wszystko to przy średnio 20-krotnie większej szybkości wydawania wiążących wyroków. Wystarczy, że przedsiębiorca zarejestruje się w platformie Sądu, opisze swoje roszczenia oraz załączy dowody - w formie elektronicznej. Postępowanie toczy się w całości online, a sam wyrok obliguje stronę do jego wykonania.

Postępowanie jest szybkie, a procedury proste i przejrzyste. Wystarczy się zarejestrować, a następnie opisać roszczenia i je uzasadnić oraz załączyć dowody. Sprawa w całości toczy się online, a wyrok jest prawnie wiążący. Uruchomiliśmy efektywny, bezpieczny i powszechnie dostępny model arbitrażu.

Bartosz Ziemblicki, prezes Sądu Arbitrażowego Online OAC

Arbitraż jest sytuacją korzystną dla stron - pozwala bowiem na rozstrzyganie sporów bez konieczności prowadzenia sprawy przed sądem. Sąd Arbitrażowy Online jest w stanie wydać wyrok w każdej sprawie gospodarczej oraz cywilnej, w których prawo zezwala na zawarcie ugody. Co więcej, spory w sądzie rozstrzygają doświadczeni arbitrzy, głównie prawnicy. Strony mogą wybrać swojego arbitra - jeżeli nie będą co do tego zgodne, zostanie on nadany konkretnej sprawie drogą losowania.

Dodatkowo, wymiana pism procesowych, wnioski stron, zarządzenia arbitrów oraz zeznania są przekazywane jedynie drogą elektroniczną. Nie ma więc kłopotów z tym, by te ostatnie złożyć np. za pomocą wideokonferencji - z każdego miejsca na świecie. Nie trzeba stawiać się na rozprawę w wyznaczonym miejscu: wystarczy komputer lub nawet telefon komórkowy.

Przeczytaj również:

Wyrok w sprawach prowadzonych w Sądzie Arbitrażowym Online OAC zapada zazwyczaj w ciągu 3-5 tygodni: to znacznie szybciej niż w przypadku sądów powszechnych, gdzie niektóre spory mogą toczyć się nawet latami. Istotnym czynnikiem jest tu brak możliwości przedłużania postępowania za pomocą konkretnych zabiegów prawnych pozwalających na odroczenie terminów:

Podam przykład takiego rozwiązania: pozew zamieszczany jest w serwisie z dostępem dla stron i arbitrów, a informacja o tym przesyłana jest dodatkowo pozwanemu mailem i SMS-em, co jest uznawane za skuteczne doręczenie. Wszystkie informacje są w serwisie. Nie ma więc możliwości, by strona przeciwna przeciągała sprawę, powołując się na fakt, że nie została właściwie poinformowana o jej przebiegu. Arbitrzy mogą wydać wyrok zaoczny.

Rafał Rybicki, jeden z pomysłodawców i współzałożyciel Sądu Arbitrażowego Online OA

Już samo zawarcie w umowie klauzuli arbitrażowej oznacza, że obie strony zarejestrowały w Sądzie Arbitrażowym Online swoje konta - to z kolei rozwiązuje problem nieskutecznych doręczeń.

Na stronie "sądu online" dostępny jest także kalkulator, za pomocą którego można wyliczyć koszty postępowania: z reguły są one niższe niż w przypadku sądów powszechnych, a same wyroki - podobnie wiążące. Warto wspomnieć także o tym, że orzeczenia wydane przez Sąd Arbitrażowy Online OAC są również podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej - to dla przedsiębiorców niezwykle istotne.

Link do strony Sądu Arbitrażowego Online

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu