Polska

mObywatel niczym dowód osobisty. Zmiany w aplikacji coraz bliżej

Piotr Kurek
mObywatel niczym dowód osobisty. Zmiany w aplikacji coraz bliżej
21

Rada Ministrów podpisała projekt ustawy o aplikacji mObywatel. A to oznacza, że już niedługo wystarczy telefon by załatwić m.in. sprawy urzędowe.

W grudniu ubiegłego roku Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął projekt ustawy o aplikacji mObywatel. Teraz projekt podpisany został przez Radę Ministrów. A to oznacza jedno - jesteśmy na dobrej drodze do zrównania cyfrowego dokumentu tożsamości z aplikacji z plastikowym dowodem osobistym.

Ten elektroniczny dokument będzie powszechnie respektowany – w urzędach, bankach i w każdym miejscu, gdzie załatwiamy nasze sprawy i musimy pokazać dokument tożsamości. Teraz będziemy mogli posłużyć się też aplikacją mObywatel” – zaznaczył minister Andruszkiewicz.

- mówi Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. A co zawiera sama ustawa? W projekcie znalazły się m.in. takie zagadnienia:

  • Umocowanie prawne dokumentu mObywatel, czyli dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, stanowiącego nowy mobilny dokument tożsamości.
  • Zapewnienie użytkownikom aplikacji mObywatel możliwości posługiwania się nowym środkiem identyfikacji elektronicznej - profilem mObywatel, który podobnie jak profil zaufany oraz profil osobisty – pozwoli na potwierdzenie tożsamości (uwierzytelnienie) w usługach online.
  • Umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego.
  • Zapewnienie możliwości dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika aplikacji.
  • Zapewnienie możliwości opatrywania dokumentów elektronicznych podpisem zaufanym po uwierzytelnieniu przy użyciu profilu mObywatel (obecnie podpis zaufany może złożyć wyłącznie posiadacz profilu zaufanego lub profilu osobistego).
  • Umożliwienie dostępu do usług e-Urzędu Skarbowego za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
  • Udostępnienie mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji służbowej nauczyciela, legitymacji doktoranta, mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego) oraz tymczasowego elektronicznego prawa jazdy (umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie).
  • Stworzenie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty będą mogły prowadzić ewidencję w celu udostępniania dokumentów elektronicznych w aplikacji mObywatel, wydanych dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji). Działania te przyczynią się do wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, w szczególności dla mieszkańców mniejszych gmin i powiatów.

Sprawdzone informacje na temat mObywatela i jego funkcji znajdziecie w naszym poradniku: mObywatel to aplikacja do wirtualnych dokumentów. Co jeszcze potrafi?

mObywatel niczym dowód osobisty. Zmian w aplikacji już za kilka miesięcy

Warto jednak pamiętać, że mObywatel traktowany będzie jako oficjalny dokument tożsamości wyłącznie na terenie Polski. Nie będzie można opuszczać kraju wyłącznie z aplikacją. W czasie podróży, także w strefie Schengen, warto mieć przy sobie "plastikowy" dowód osobisty lub paszport. mObywatel nie będzie też wystarczający do potwierdzenia tożsamości podczas wnioskowania o nowy dowód osobisty.

Kiedy zmiany? Najprawdopodobniej w maju - taki właśnie scenariusz kreślą przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wszystko zależy przeprowadzenia jej przez Sejm, Senat i podpis Prezydenta. Nie ma jednak tu raczej spornym kwestii i wszystkie prace powinny iść zgodnie z planem.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

news