Internet

Unia chce szybkiej sieci w całej Europie i przedstawia Gigabit Infrastructure Act

Piotr Kurek
Unia chce szybkiej sieci w całej Europie i przedstawia Gigabit Infrastructure Act
0

Komisja Europejska przedstawia projekt rozporządzenia o infrastrukturze gigabitowej. Pozwolić ma ona na redukcję kosztów i przyspieszenie budowy szybkich sieci szerokopasmowych na obszarze Unii Europejskiej.

W grudniu ubiegłego roku uruchomiony został w Polsce program SIDUSIS - to ogólnodostępna baza dostawców szerokopasmowego Internetu zapowiedziana i stworzona przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Pozwoli ona wybrać najlepszą firmę w okolicy. System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego umożliwia oprócz znajdowania informacji o dostępności, zapewnia możliwość zgłaszania pustostanów oraz potrzeby podłączenia usług internetowych w konkretnych budynkach lub lokalach i aktualizowany jest w zależności od zasięgu działalności operatorów:

  • raz w miesiącu (do 10 dnia każdego miesiąca) - dla podmiotów posiadających poniżej 50.000 punktów adresowych w zasięgu;
  • raz w tygodniu (w każdy piątek) - dla podmiotów posiadających powyżej 50.000 punktów adresowych w zasięgu.

Choć SIDUSIS to polski projekt mający na celu umożliwienie i ułatwienie dostępu do nowoczesnej sieci, Unia Europejska również stara się zapewnić nam dostęp do szybkiego Internetu. Pomóc ma w tym opracowywane rozporządzenie Gigabit Infrastructure Act.

Rozporządzenie jest odpowiedzią na ciągle rosnące zapotrzebowania na dostęp do coraz szybszych sieci szerokopasmowych o coraz większej przepustowości. Zapewnienie możliwości dostępu do takiej infrastruktury jest warunkiem umożliwiającym m.in. rozwój nowoczesnych technologii, gospodarki, edukacji czy usług publicznych. Rozporządzenie o infrastrukturze gigabitowej, będzie aktem bezpośrednio stosowanym na terenie całej Unii Europejskiej. Jednocześnie zastąpi ono dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.

- czytamy na stronach KPRM, która informuje również o tym, że rozporządzenie zakłada m.in. niwelowanie obciążeń administracyjnych przy realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Wszystkie niezbędne pozwolenia mają zostać uproszczone i ucyfrowione. Z kolei koordynacja robót budowlanych między operatorami różnych rodzajów sieci ma obniżyć koszty ich budowy.

Szybki internet w całej Unii Europejskiej. Zapewnić ma to nowe rozporządzenie

Każdy nowobudowany lub modernizowany budynek będzie musiał być wyposażony w światłowody. Tekst projektu, w języku angielskim, dostępny jest na stronach Komisji Europejskiej - w nadchodzących dniach lub tygodniach powinien zostać udostępniony w wersji polskiej.

Źródło: Depositphotos

Wraz z ogłoszeniem projektu rozporządzenia rozpoczął się etap konsultacji publicznych tego projektu. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zachęca do zapoznawania się z projektem, a uwagi mogą być przekazywane drogą elektroniczną, na adres sekretariat.dt@kprm.gov.pl. Dodatkowo, Komisja Europejska rozpoczęła szersze konsultacje na temat przyszłości sektora telekomunikacyjnego. Konsultacje te odnoszą się m.in. do kwestii partycypacji dostawców platform internetowych i innych usług (takich jak serwisy filmowe i komunikatory) w kosztach budowy i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej. Konsultacje trwają do 19 maja 2023 r. Więcej na ich temat poczytacie na stronach Komisji Europejskiej dotyczących projektu Przyszłość sektora łączności elektronicznej i jego infrastruktury.

Celem jest zebranie opinii na temat zmieniającego się otoczenia technologicznego i rynkowego oraz na temat tego, w jaki sposób może on wpłynąć na sektor łączności elektronicznej. Dotyczy on również rodzajów infrastruktury i wielkości inwestycji, których Europa potrzebuje, aby w nadchodzących latach odgrywać wiodącą rolę w transformacji cyfrowej.

Stock Image from Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu