Polska

Kto oferuje najlepszy internet w okolicy? Nowa baza danych pomoże wybrać dostawcę

Piotr Kurek
Kto oferuje najlepszy internet w okolicy? Nowa baza danych pomoże wybrać dostawcę
2

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów stworzy ogólnodostępną bazę dostawców szerokopasmowego Internetu. Pozwoli ona wybrać najlepszą firmę w okolicy.

Wyszukiwarka operatorów internetowych udostępniana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, zdaniem KPRM, nie zdaje swojego egzaminu - głównie za sprawą zbyt powolnego aktualizowania danych. System ten aktualizowany jest raz w roku. Zawiera też informacje o firmach, które oferują swoje usługi wyłącznie dla klientów biznesowych, co przeciętnego użytkownika domowego wprowadza w błąd. Odpowiedzią na te problemy ma być nowy pomysł Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która ogłosiła właśnie postanie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego. Ma on być bezpłatną publiczną bazą danych zawierającą informacje na temat rodzaju usług dostępu oraz firm oferujących szerokopasmowy internet w każdej gminie. Uruchomienie bazy SIDUSIS planowane jest jeszcze na ten rok, a o szczegółach KPRM będzie informowała na bieżąco.

Źródło: Depositphotos

Kto będzie mógł korzystać z bazy SIDUSIS? KPRM wskazuje, że z Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego skorzystać będą mogli zwykli obywatele, przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz administracja (samorządowa jak i krajowa). Publikowane w SIDUSIS informacje mają być aktualizowane na bieżąco i ma być pomocne w planowaniu i budowie sieci szerokopasmowego dostępu do internetu realizowanych w ramach inwestycji komercyjnych, jak i tych, które finansowane są ze środków publicznych.

UKE sprawdza warunki świadczenia usług dostępu do Internetu

Źródło: Depositphotos

W tym tygodniu Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował także swoje najnowsze sprawozdanie związane z przestrzeganiem przez polskich dostawców usług elektronicznych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie dostępu do otwartego internetu.  Z opublikowanego właśnie dokumentu dowiadujemy się, że:

  • na przestrzeni ostatnich 6 lat (2016-2022) widać znaczącą poprawę infrastruktury internetowej oraz trend wzrostowy w obszarze prędkości transmisji danych (pobieranie i wysyłanie). Największe wzrosty zaobserwowano w latach 2020-2022 - Średnia prędkość pobierania danych od 2020 r. z poziomu 50,6 Mb/s wzrosła aż do 92,6 Mb/s w 2022 r., co stanowi wzrost o 83%
  • na polskim rynku świadczone są usługi w modelu zero-rating. Usługi o takim sposobie rozliczeń świadczą zarówno operatorzy infrastrukturalni, jak i operatorzy wirtualni. Wszyscy przedsiębiorcy świadczący usługi zero-rating wskazali, że dostawcy usług i treści mogą wnioskować o to, aby dostęp do świadczonych przez nich usług i treści nie pomniejszał pakietu wolumenu usługi dostępu do internetu
  • telewizja linearna IPTV, telefonia VoIP, VPN oraz usługi transmisji danych to najczęściej wskazywane usługi specjalistycznych. Jeden dostawca w kwestionariuszu UKE wskazał jako usługę specjalistyczną usługę telefoniczną. Polega ona na m.in. realizacji połączeń na numery alarmowe i gromadzenie danych lokalizacyjnych w związku z kierowaniem połączeń do konkretnych jednostek ratowniczych.
  • przeprowadzona kontrola dokumentów umownych szesnastu ISP w zakresie informacji wymaganych art. 4 ust. 1 lit. d (część pierwsza) Rozporządzenia dotyczących jakości świadczonych usług dostępu do internetu wykazała, że zaledwie sześciu z szesnastu ISP spełnia wymagania Rozporządzenia

Pełne Sprawozdanie Prezesa UKE dotyczące przestrzegania na polskim rynku regulacji w zakresie otwartego Internetu znajdziecie na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu