Zmiany w prawie

Akt o usługach cyfrowych jeszcze dziś. Czas na zmiany w Internecie

Piotr Kurek
Akt o usługach cyfrowych jeszcze dziś. Czas na zmiany w Internecie
5

Już dziś Parlament Europejski zajmie się projektem Aktu o usługach cyfrowych. Jeśli zostanie wprowadzony, szykują nam się spore zmiany w Sieci.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Rada Europy i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie polityczne co do Aktu o Rynkach Cyfrowych. Akt ten ustanawia jasne przepisy dotyczące dużych platform internetowych. I choć początkowo miał wejść w życie jeszcze w tym roku, jego wprowadzenie przeniesiono na 2023 r.. Big Tech będzie miało nieco więcej czasu na zapoznanie się ze wszystkimi proponowanymi zmianami i dostosować swoją działalność do nowych warunków, które będą obowiązywały w Unii Europejskiej.

Źródło: Depositphotos

Inaczej jest w sprawie Aktu o usługach cyfrowych, o których pisaliśmy wielokrotnie. To pierwsze wspólne przepisy związane z obowiązkami i odpowiedzialnością pośredników na jednolitym rynku. Mają one otworzyć nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE.

Akt o usługach cyfrowych jeszcze dziś. Parlament Europejski będzie głosował nad zmianami w prawie

Przepisy te mają przede wszystkim lepiej chronić konsumentów oraz ich prawa podstawowe w internecie. Akt ustanawia precyzyjne reguły przejrzystości i zakresu odpowiedzialności platform internetowych oraz ma sprzyjać innowacjom, wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności na jednolitym rynku.

Głosowanie nad Aktem o usługach cyfrowych w Parlamencie Europejskim odbędzie się na dzisiejszej sesji plenarnej w godzinach 12-13. Wraz z Aktem o Rynkach Cyfrowych, Akt o usługach cyfrowych wyznaczy standardy bezpieczniejszej i bardziej otwartej przestrzeni cyfrowej dla użytkowników oraz równe warunki działania dla firm na najbliższe lata.

Źródło: Depositphotos

A co Akt o usługach cyfrowych zawiera konkretnie? Konkretne propozycje to:

  • środki służące zwalczaniu nielegalnych towarów, usług lub treści w internecie, takie jak mechanizm sygnalizowania takich treści przez użytkowników, a w przypadku platform – mechanizm współpracy z „zaufanymi podmiotami sygnalizującymi”
  • nowe obowiązki dotyczące identyfikowalności użytkowników biznesowych na internetowych platformach handlowych, aby pomóc w identyfikowaniu sprzedawców nielegalnych towarów, lub podejmowanie przez internetowe platformy handlowe rozsądnych wysiłków w celu wyrywkowego kontrolowania, czy produkty lub usługi zostały zidentyfikowane jako nielegalne w jakichkolwiek bazach danych
  • skuteczne zabezpieczenia dla użytkowników, w tym możliwość zakwestionowania decyzji platform w zakresie moderowania treści
  • zakaz stosowania na platformach internetowych niektórych rodzajów reklam skierowanych do konkretnych grup użytkowników (w tym reklam skierowanych do dzieci oraz reklam skierowanych do użytkowników w oparciu o specjalne kategorie ich danych osobowych, takich jak pochodzenie etniczne, poglądy polityczne lub orientacja seksualna)
  • szeroko zakrojone środki na rzecz przejrzystości funkcjonowania platform internetowych, w tym w sprawie algorytmów stosowanych w podpowiedziach
  • obowiązki bardzo dużych platform i wyszukiwarek internetowych w zakresie zapobiegania niewłaściwemu wykorzystywaniu ich systemów poprzez podejmowanie działań opartych na ocenie ryzyka oraz poprzez przeprowadzanie niezależnych kontroli zarządzania ryzykiem związanym z tymi systemami
  • udostępnianie naukowcom najważniejszych danych pochodzących z największych platform i przeglądarek, aby mogli oni badać, jak ewoluują zagrożenia w sieci
  • struktura nadzorcza odpowiadająca złożoności przestrzeni internetowej: kraje UE będą odgrywać główną rolę, przy wsparciu nowej Europejskiej Rady ds. Usług Cyfrowych, w przypadku bardzo dużych platform – nadzór i egzekwowanie przepisów przez Komisję.

Aktualizacja: 14:00

Posłowie przyjęli Akt o usługach cyfrowych 539 głosami za, przy 54 głosach przeciw i 30 głosach wstrzymujących się, zaś akt o rynkach cyfrowych – 588 głosami za, przy 11 głosach przeciw i 31 głosach wstrzymujących się. Nowe przepisy będą bezpośrednio stosowane w Unii 15 miesięcy po wejściu w życie lub od 1 stycznia 2024 roku. Jeśli chodzi o bardzo duże platformy i wyszukiwarki internetowe, to przepisy aktu będą miały zastosowanie wcześniej. To cztery miesiące po tym, jak Komisja uzna dany podmiot za bardzo dużą platformę lub wyszukiwarkę.

Obrazek wyróżniający: Guillaume Périgois z Unsplash

 

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu