Zmiany w prawie

Unia znów zabiera się za nasze dane. Tym razem usprawni ich przetwarzanie

Piotr Kurek
Unia znów zabiera się za nasze dane. Tym razem usprawni ich przetwarzanie
0

Unia Europejska ponownie zajmuje się naszymi danymi. Przyjęto rozporządzenie, które określa w jaki sposób zebrane informacje mogą być zarządzane i przetwarzane dalej.

W tym tygodniu Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie ws. zarządzania danymi. Ma to być pierwszy uchwalony projekt legislacyjny budujący europejską jednolitą przestrzeń danych i będący jednocześnie częścią "Aktu w sprawie danych". To przepisy regulujące kto może korzystać z informacji generowanych w UE we wszystkich sektorach gospodarki. Mają one zapewnić nie tylko sprawiedliwość w środowisku cyfrowym, ale przede wszystkim pobudzić konkurencyjność na rynku oraz otworzyć dodatkowe możliwości dla innowacji wykorzystujących ich potencjał i zwiększyć ich dostępność dla wszystkich.

Przyjęte przez Radę Unii Europejskiej rozporządzenie ułatwiać ma wymianę informacji na obszarze UE oraz między różnymi sektorami gospodarki. Pozwoli to m.in. na stworzenie dodatkowej wartości ekonomicznej. Jak podkreślają przedstawicie Rady, zwiększą się korzyści dla konsumentów i społeczeństw poszczególnych państw, oraz wzmocniona zostanie kontrola przedsiębiorstw przetwarzających i zarządzających danymi. Obywatele zyskają dodatkowe narzędzia zwiększające zaufanie do wymiany tych informacji.

Nowe przepisy dotyczące zarządzania i przetwarzania danymi

Przyjęte zasady tworzą podstawy zarządzania przestrzeniami danych w taki sposób, by mogły być zgodne z prawami i wartościami reprezentowanymi przez Unię Europejską. Mowa jest m.in. o zwiększonej ochronie danych osobowych, ochronie konsumentów i lepszej konkurencji. Podejście to ma proponować rozwiązanie oparte na "neutralnych i transparentnych pośrednikach wymiany danych". Mają oni organizować udostępnianie i gromadzenie informacji w taki sposób, by nie mogli przetwarzać ich dla uzyskania zysku. Przykładowo - partner taki nie będzie mógł sprzedać pozyskanych danych innej firmie lub wykorzystywać ich w celu opracowywania własnych produktów.

Źródło: Depositphotos

Rozporządzenie zakłada również inne rozwiązania prawne standaryzujące przetwarzanie i udostępnianie danych. Mowa jest np. o mechanizmach ułatwiających ponowne wykorzystanie niektórych informacji, które przechowywane są przez sektor publiczny. Ma być również umożliwione dobrowolne przekazywanie informacji posiadanych przez osoby fizyczne i firmy w celu wykorzystania ich dla "dobra ogólnego". To tak zwany altruizm danych. Zwiększenie społecznego zaufania do tego procesu wymusi stworzenie nowych podmiotów rejestrujących się jako „Organizacje Altruizmu Danych rozpoznawane przez UE”. Dane te mają być dostępne przede wszystkim dla sektora prywatnego. Na ich podstawie będzie on mógł rozwijać dalej działalność i opracowywać własne modele biznesowe.

Rada Unii Europejskiej przyjęła akt w sprawie zarządzania danymi. Co dalej?

Co teraz z rozporządzeniem? Dokument musi tracić do podpisu przez przewodniczących Rady i Parlamentu Europejskiego. Po jego opublikowaniu w dzienniku urzędowym wejdzie w życie po dwudziestu dniach. Nie oznacza to jednak, że po tych kilku tygodniach będą obowiązywały przepisy w nim zawarte. To nastąpi dopiero po 15 miesiącach, co pozwoli zainteresowanym stronom na dostosowanie swoich mechanizmów oraz sposobów zarządzania i przetwarzania danych do nowych wytycznych, które będą obowiązywały na całym obszarze Unii Europejskiej. Treść rozporządzenia w sprawie europejskiego zarządzania danymi
i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) znajdziecie na stronach Rady Unii Europejskiej.

Stock Image from Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu