Polska

4,92 zł za minutę rozmowy telefonicznej. UOKiK uderza w linie lotnicze

Piotr Kurek
4,92 zł za minutę rozmowy telefonicznej. UOKiK uderza w linie lotnicze
1

Jeśli przedsiębiorca udostępnia numer telefonu do kontaktów w sprawie zawartej umowy, to koszt nie może być wyższy niż za zwykłe połączenie. UOKiK wszczyna postępowania przeciwko tym, którzy z tego przepisu się nie wywiązują.

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje przepis w ustawie o prawach konsumenta, który ogranicza swobodne ustalanie cen połączeń infolinii przez przewoźników w sprawie zawartej umowy. Zgodnie z przepisami, firmy nie mogą pobierać opłat wyższych niż koszt zwykłego połączenia telefonicznego w ramach pakietu taryfowego u operatora. Celem tej zmiany w ustawie było zapewnienie ochrony konsumentom przed nadmiernymi kosztami kontaktowania się z przewoźnikami w celu uzyskania informacji lub wsparcia związanych z zawartymi umowami.

Jednak pół roku później niektóre firmy wciąż stosują praktyki, które są niezgodne z nowymi przepisami - jedną z nich ma być linia lotnicza Wizz Air, przeciwko której prowadzone jest postępowanie. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiają sygnały wskazujące, że nie wszyscy przewoźnicy dostosowali się do tej nowelizacji.

Jedyna REALNA forma pilnego kontaktu dla pasażerów z Polski (jak w przypadku odwołania lotu) jest poprzez infolinię płatną skandaliczne 4.92 zł za minutę. Licząc oczekiwanie na agenta call center można śmiało założyć, że taka opłata wyniesie więcej niż wartość zakupionego lotu.

- to jedno ze zgłoszeń, jakie ostatnio trafiły do UOKiK i dotyczyły linii lotniczych Wizz Air.

Jak przypomina UOKiK, od 1 stycznia tego roku zmieniły się przepisy związane z opłatami, jakie m.in. linie lotnicze mogą nakładać na swoich klientów w przypadku kontaktu telefonicznego. Chodzi tu przede wszystkim o naruszanie art. 11 ustawy o prawach konsumenta, który nakłada zakaz obciążania konsumenta wyższymi opłatami za połączenia telefoniczne:

Bez uszczerbku dla prawa dostawcy usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne do pobierania opłat za połączenia telefoniczne, jeżeli przedsiębiorca wskazuje numer telefonu przeznaczony do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za połączenie z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.

Zbyt wysokie opłaty za infolinię? UOKiK bierze się za linie lotnicze

Źródło: Depositphotos

Jak informuje Urząd, postępowanie wyjaśniające toczy się w sprawie spółki Wizz Air Hungary. Koszt infolinii dla konsumentów z Polski wynosi 4,92 zł za minutę. Przedsiębiorca nie zmienił tego mimo dwukrotnych wezwań. Podobne kroki podjęto kilka miesięcy temu przeciwko operatorom komórkowym - w szczególności Orange, który od marca zmienił cennik opłat za połączenia z infolinią.

Od początku roku konsumenci nie mogą już ponosić dodatkowych opłat w sytuacji, gdy potrzebują się skontaktować z przewoźnikiem w sprawie zawartej umowy - zakupionego biletu, szczegółów dotyczących miejsca odjazdu, opóźnienia, wymiany biletów czy zniszczeniem bagażu. Z uwagi na sygnały od konsumentów, a także własny monitoring stron internetowych, prowadzimy dwa postępowania wyjaśniające, w których przyglądamy się kosztom połączeń telefonicznych z przedsiębiorcami zajmującymi się przewozem osób oraz pośrednictwem w sprzedaży biletów

- wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. Urząd informuje również o innych postępowaniach. Prowadzona jest kompleksowa analiza kosztów infolinii udostępnianych przez przewoźników osób, pośredników oraz platformy internetowe, poprzez które można zawrzeć umowę przewozu osób. W toku postępowania wezwano do wyjaśnień 30 przedsiębiorców, którzy informują o podwyższonej opłacie za infolinię lub podają na stronie numer telefonu bez informacji o kosztach połączenia. Są wśród nich 4 linie lotnicze, 16 przewoźników autobusowych oraz 10 pośredników sprzedających bilety lotnicze, autobusowe lub kolejowe. W przypadku otrzymania kolejnych skarg lub dostrzeżenia nieprawidłowości na stronach internetowych kolejnych przedsiębiorców, postępowaniem zostanie objęta większa liczba podmiotów.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu