Sprawdź jaki laptop Intel Evo jest najlepszy dla Ciebie Więcej
Polska

Zatrważające wyniki kontroli taksówek. Kierowcy bez prawa jazdy czy poszukiwani przez policję

GU
Grzegorz Ułan
17

Stołeczny ratusz podzielił się wczoraj na swoich stronach wynikami kontroli taksówek przeprowadzonych w 2020 roku, wspólnie z Policją, Urzędem Celno-Skarbowym, Inspekcją Transportu Drogowego czy Strażą Graniczną. Wyniki są conajmniej niepokojące, a miejscami zatrważające.

Ustawa „Lex Uber” zrównująca zawód taksówkarza, ich obowiązki i przywileje, która w równym stopniu miała go definiować zarówno jeśli chodzi o dotychczasowych kierowców taksówek, jak i tych jeżdżących dla Ubera czy Bolta weszła w życie z nowym rokiem. Początkowo miała obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku, przełożono to najpierw do 1 kwietnia, później 1 października, a w końcu na mocy tarczy antykryzysowej do 1 stycznia 2021 roku.

W dużym skrócie, nowe przepisy nakładają obowiązek posiadania licencji na przewóz osób dla wszystkich kierowców wykonujących przewóz osób oraz odpowiedniego oznakowanie swoich pojazdów. Znoszą przy tym obowiązek zdawania egzaminów z topografii miast. Problematyczne było przy tym egzekwowanie obowiązku posiadania taksometrów i kas fiskalnych. Problem ten jednak rozwiązał zarówno Bolt, który zaczął wyposażać kierowców w wirtualne kasy fiskalne eKasa, stworzona przez markę Novitus (mają już certyfikację Głównego Urzędu Miar), jak i Uber, który to we współpracy z firmą Elzab S.A stworzył podobne rozwiązanie.

Zawirowania w kwestii nowych przepisów i przesuwane okresy przejściowe dla ustawy o transporcie drogowym nie przeszkodziły stołecznemu ratuszowi i odpowiedzialnym służbom w przeprowadzeniu kontroli. Z uwagi, że miały one miejsce w 2020 roku, część z nałożonych kar w ich wyniku może nie być wyegzekwowanych, ale i tak budzą one spory niepokój, jeśli chodzi o bezpieczeństwo świadczonych usług przez warszawskich taksówkarzy.

Jak podaje stołeczny ratusz w 2020 roku po warszawskich ulicach jeździło 17 004 taksówek, czyli 5567 więcej niż rok wcześniej. W ubiegłym roku wydano 1 120 nowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, co zapewne wynikało z wyżej wymienionych nowych regulacji.

Urząd m.st. Warszawy wspólnie z Policją, Urzędem Celno-Skarbowym, Inspekcją Transportu Drogowego czy Strażą Graniczną prowadził w 2020 r. kontrole legalności przewozu osób taksówką i samochodem osobowym na terenie Warszawy, przestrzegania przez przewoźników obowiązujących norm prawnych, zarówno tych z zakresu transportu drogowego, jak i prawa o ruchu drogowym, a także szeroko rozumianego prawa podatkowego czy też prawa cudzoziemców w zakresie legalności pobytu cudzoziemca na terenie RP.

Przeprowadzono łącznie 1 207 kontroli tych taksówek i aż w 40% (502 przypadki) z nich stwierdzono następujące nieprawidłowości:

  • wykonywanie transportu drogowego osób bez licencji (187 przypadków),
  • wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem niezgłoszonym do licencji (66 przypadków),
  • brak kasy fiskalnej (200 przypadków),
  • brak badań kierowcy (176 przypadków),
  • brak identyfikatora lub nieprawidłowo oznakowany pojazd (147 przypadków).

W wyniku tych kontroli zatrzymano 52 dowody rejestracyjne, w stosunku do 12 cudzoziemców Straż Graniczna uruchomiła procedurę wyjaśniającą legalność ich pobytu w Polsce i ujawniono wśród tych kierowców 5 osób poszukiwanych przez organa ścigania.

Dodatkowo przeprowadzono kontrolę pod kątem przepisów prawa o ruchu drogowym 629 kierowców, "wykonujących transport" pojazdami nieoznakowanymi i okazało się, że:

  • 52 kierowców poruszało się pojazdami bez uprawnień do kierowania,
  • 3 kierowców było po spożyciu środków odurzających (narkotyki),
  • 26 kierowców posługiwało się fałszywym prawem jazdy,
  • 3 kierowców kierowało po spożyciu alkoholu,
  • 80 kierowcom odholowano samochód.

Efekt? Nałożono 479 mandatów karnych na łączną kwotę 322 380 zł, skierowano 190 wniosków do sądu w związku z odmową przyjęcia mandatu oraz wydano 239 decyzji o cofnięciu posiadanych uprawnień na transport drogowy.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy.
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy: