Polska

Żabka jako placówka pocztowa nie będzie mogła być otwarta w wolne niedziele

Grzegorz Ułan
46

Projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest już w Sejmie. Nowelizacja zakłada wprowadzenie zmian w ustawie, które uniemożliwią omijanie zakazu handlu w niektóre niedziele przez niektóre podmioty w Polsce.

Na pewno z jednym z powodów do powstania tej nowelizacji, było otwieranie w wolne niedziele niektórych sklepów Żabka na podstawie nadania jej statusu placówki pocztowej, która w aktualnym stanie prawnym była wyłączona z zakazu. Po zmianach taka sytuacja nie będzie mogła mieć miejsca, bo zastosowano w niej zapis:

W placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych w rozumieniu tej ustawy.

W uzasadnieniu projektu ustawy możemy przeczytać, że ta zmiana wynika z nadużywania przepisu zezwalającego na otwarcie sklepów będących placówkami pocztowymi, przez przedsiębiorców, którzy wykonywali normalną działalność handlową.

Takie doprecyzowanie przepisu jest konieczne i oczekiwane społecznie ze względu na praktykę stosowania tego przepisu w obecnym jego brzmieniu. Polega ona na korzystaniu z wyłączenia spod zakazu handlu przez typowe placówki handlowe, które dzięki uzyskaniu statusu placówki pocztowej mogą prowadzić handel we wszystkie niedziele i święta, czego nie mogłyby czynić nie mając takiego statusu, bowiem zakres działalności handlowej prowadzonej przez takie placówki nie jest objęty pozostałymi wyłączeniami spod zakazu handlu zawartymi w art. 6 ust. 1 ustawy.

Podobne nadużycia stwierdzono w przypadku sprzedaży wyrobów tytoniowych, które przedsiębiorcy sprzedawali przy okazji, a w rzeczywistości i w większości handlowali żywnością czy napojami. Dlatego też w przepisie, który zezwala na handel w:

W placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

wykreślono zapis: „wyroby tytoniowe”.

Czy to oznacza, że Żabki nie będą mogły być już otwarte w wolne niedziele? Otóż nie, jedynie nie będą mogły być otwierane jako placówki pocztowe, co pozwało franczyzobiorcom zatrudniać w wolne niedziele zwykłych pracowników. Teraz będą mogli tylko sami stawać za ladą, ewentualnie skorzystać z pomocy rodziny, co również zostało doprecyzowane w tej nowelizacji.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, przy prowadzeniu handlu w placówce handlowej zgodnie z przepisem ust. 1 pkt 27, może korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma. Osoby, o których mowa w ust. 3, nie mogą być pracownikami lub zatrudnionymi w rozumieniu art. 3 pkt 4 i 5, w placówce handlowej lub w placówkach handlowych u przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 27.

Wcześniej również rodzina przedsiębiorcy mogła stawać za ladą, tą zmianą jedynie doprecyzowano krąg najbliższych jaki może pomagać w sklepie otwartym w wolną niedzielę oraz dodano zapis, że ci członkowie rodziny nie mogą być jednocześnie zatrudnieni i być pracownikami jego placówki handlowej.

Nowelizacja wejdzie w życie 14 dni po jej przyjęciu przez organy ustawodawcze. Myślę, że będą chcieli zmieścić się jeszcze w tym roku, gdyż od nowego roku już tylko jedna, ostatnia niedziela w miesiącu będzie handlowa.

Photo: Syda_Productions/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

hot