Zmiany w prawie

Już niedługo założysz działalność gospodarczą tylko online

Grzegorz Ułan
1

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało dziś o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Najistotniejszą zmianą w projekcie wydaje się odejście od papierowych wniosków do CEIDG, po nowemu będzie można to zrobić wyłącznie online - samemu lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Lista głównych proponowanych zmian w ustawie wprowadzi między innymi:

 1. uproszczenie procesu rejestracji i stworzenie jednego miejsca (CEIDG) do publikacji informacji o spółce cywilnej;
 2. wprowadzenie możliwości składania wniosków o wpis w CEIDG tylko on-line, a tym samym rezygnację z formy papierowej;
 3. elektronizację i rozszerzenie zakresu informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach w CEIDG;
 4. automatyzację procesów oraz wymianę danych przez integrację CEIDG z innymi systemami informatycznymi;
 5. stworzenie organom koncesyjnym możliwości prowadzenia rejestru działalności regulowanej w ramach usługi udostępnianej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz doprecyzowanie zakresu danych przekazywanych przez organy koncesyjne oraz izby rzemieślnicze;
 6. zwiększenie efektywności i optymalizacji procesów dotyczących rejestru CEIDG oraz Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), w tym poszerzenie katalogu dokumentów, które można dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG, np. zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług (VAT-Z);
 7. doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie:
 • zarządu sukcesyjnego,
 • tytułu prawnego do nieruchomości,
 • udostępniania danych w CEIDG,
 • syndyka,
 • informacji o kwalifikacjach rzemieślniczych,
 • przesłanek sprostowania wpisu w CEIDG.

Punkt drugi tych zmian to przede wszystkim efekt pandemii i wzrostu popularności składania wniosków do CEIDG online. Jeszcze przed pandemią było to nieco ponad 20% z wszystkich wniosków, obecnie jest to już 67%.

Wiceminister Olga Semeniuk:

Ostatnie lata pandemii pokazały, jak ważne jest funkcjonowanie e-usług publicznych w obszarze przedsiębiorczości. Pandemia przyśpieszyła cyfryzację polskich przedsiębiorców – ponad 60% z nich korzysta dziś z CEIDG online. Przed pandemią było to zaledwie 20%. Nowelizacja ustawy to kolejny krok w stronę pełnej cyfryzacji usług publicznych oraz znaczące usprawnienie w prowadzeniu firm.

Najwięcej wniosków online do CEIDG dotyczy zmiany wpisu - trzy na cztery wnioski oraz założenia działalności - 62%. Nieco mniej przedsiębiorców przedkłada online wnioski o zawieszenie działalności - 58%, wznowienie działalności - 49% i zakończenie działalności - 39%.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

news