Artykuł sponsorowany

W świecie AI kluczowe będzie zadawanie właściwych pytań. Rozmawiamy z prezesem HP Polska

Tomasz Popielarczyk
W świecie AI kluczowe będzie zadawanie właściwych pytań. Rozmawiamy z prezesem HP Polska
2

Czy sztuczna inteligencja w miejscu pracy jest zagrożeniem, czy wsparciem? Andrzej Sowiński z HP Polska dzieli się wglądami na zdrową relację pracowników z technologią i tłumaczy, jak firma kształtuje przyszłość pracy w erze AI.

Antyweb: Badanie WRI pokazuje, że tylko około 27% pracowników ma zdrową relację z pracą. Jak HP w Polsce wspiera swoich pracowników w budowaniu zdrowej relacji z pracą w kontekście szybkiego rozwoju technologii, w tym AI?

Andrzej Sowiński: Przede wszystkim, w HP zdajemy sobie sprawę, że stosunek pracowników do pracy i poziom zadowolenia z wykonywanych obowiązków ma bezpośrednie przełożenie na ich produktywność, a to z kolei na wspólne wyniki biznesowe. Dlatego wdrażamy różne rozwiązania mające na celu poprawę nie tyle statystyk, co tego, jak się u nas pracuje. Działania te nabrały jeszcze większego znaczenia w obliczu szybkiego rozwoju technologii, w tym sztucznej inteligencji, ale również tego, że od kilku lat mamy przecież do czynienia z całkowitym przeobrażeniem modelu pracy – w kierunku pracy hybrydowej.

Warto zauważyć, że według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego z zeszłego roku, ponad 66% pracowników intelektualnych postrzega nowe technologie, takie jak AI, jako narzędzia ułatwiające i uprzyjemniające prace. W naszej firmie tworzymy takie środowisko, gdzie technologia jest wsparciem, nie zagrożeniem miejsc pracy. Nasze podejście skupia się na wykorzystaniu AI do usprawnienia zadań i procesów, co ma na celu nie tylko poprawę efektywności, ale także zwiększenie satysfakcji z pracy.

Bierzemy na siebie też odpowiedzialność za efektywne wprowadzanie sztucznej inteligencji w życie i kładziemy duży nacisk na edukację i szkolenia naszych pracowników czy partnerów biznesowych. Dążymy do tego, by każdy mógł zrozumieć i wykorzystać potencjał AI w swojej pracy. To zaangażowanie z naszej strony ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowych relacji pracy w oparciu o zaufanie.

Jak wyobraża sobie Pan idealne współistnienie pracowników i AI w miejscu pracy przyszłości, aby uniknąć dystopijnych scenariuszy?

Wizja idealnego współistnienia pracowników i sztucznej inteligencji w HP opiera się na harmonii i wzajemnym wsparciu. Już teraz widać, że trend społeczeństw hybrydowych będzie rósł. Sztuczna inteligencja to potężne narzędzie, które może znacząco podnieść efektywność, ale kluczowe jest, aby była ona postrzegana jako partner wspierający pracowników, a nie jako zagrożenie dla ich pozycji. W HP staramy się wykorzystać AI do automatyzacji rutynowych i czasochłonnych zadań, co pozwala naszym pracownikom skupić się na bardziej kreatywnych i strategicznych aspektach pracy, dodając wartości tam, gdzie najbardziej potrzebna jest ludzka intuicja i zdolność do innowacji. Jak powiedziałem wcześniej, kładziemy duży nacisk na ciągłe szkolenia i rozwój umiejętności związanych z AI, co jest niezbędne, aby pracownicy mogli skutecznie i bez obaw korzystać z nowych technologii. Edukacja ta przyczynia się do budowania kultury otwartości i zaufania. Nie mam więc obaw, że technologia ta przejmie kontrolę nad miejscem pracy i pewnego dnia obudzimy się w rzeczywistości przypominającej „Matrix’a”.

Rolą firm, takich jak nasza, powinno być doprowadzenie do tego, by korzyści płynące z AI były rozpowszechniane równomiernie i sprawiedliwie. Nasze podejście w HP to nie tylko wdrażanie nowych technologii, ale również dbałość o to, aby nasze wartości i misja były stale odzwierciedlane w sposobie, w jaki te technologie są wykorzystywane.

W jaki sposób HP wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby poprawić doświadczenia pracowników i klientów, jednocześnie dbając o etyczne aspekty jej wdrażania?

Sprawa jest pozornie prosta, AI powinno być nie tylko narzędziem do osiągania celów biznesowych i zwiększania „mocy produkcyjnych”, ale także służyć jako pomoc w budowaniu lepszego, bardziej przyjaznego stanowiska pracy.

Sztuczną inteligencję traktujemy bardzo poważnie, zdając sobie sprawę z jej ogromnego potencjału, ale i ryzyk. Naszym celem jest niezmiennie ochrona prywatności i bezpieczeństwo, dużą wagę przykładamy to tego, aby AI była nie tylko skuteczna, ale także solidna i niezawodna, z odpowiednimi zabezpieczeniami, które zapobiegają awariom lub nadużyciom.

Drugą ważną sprawą jest to, by każdy „użytkownik” korzystający ze sztucznej inteligencji, wiedział jak ona funkcjonuje, przynajmniej na podstawowym poziomie. Wraz ze wzrostem wiedzy na temat jej możliwości, będziemy zyskiwali do niej większe zaufanie – boimy się tego, co nieznane. Dzięki temu nasi klienci i pracownicy mogą czuć się pewnie i bezpiecznie, używając naszych technologii.

Jak w HP rozwija się umiejętności liderów do budowania kultury organizacyjnej opartej na empatii i inteligencji emocjonalnej, co według badania jest kluczowe dla zdrowych relacji z pracą?

Może to truizm, ale kluczowe jest stworzenie takiego środowiska pracy, gdzie każdy czuje się wysłuchany i doceniany. To kluczowe dla zdrowych relacji w pracy i ogólnego dobrostanu naszych pracowników. W HP bardzo poważnie podchodzimy do rozwijania umiejętności liderów, szczególnie w zakresie empatii i inteligencji emocjonalnej. Uważamy, że to fundament dla budowania zdrowej kultury organizacyjnej i poprawy relacji w miejscu pracy, dlatego organizujemy regularne szkolenia i warsztaty dla naszych liderów, które koncentrują się nie tylko na rozwoju kompetencji biznesowych, ale też na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, słuchania i rozumienia potrzeb zespołów. Liderzy uczą się, jak lepiej rozpoznawać emocje swoje i swoich pracowników, co pomaga w lepszym zarządzaniu zespołem i rozwiązywaniu konfliktów.

Osobiście głęboko wierzę też w otwartą kulturę feedbacku. Liderzy są zachęcani do regularnego zbierania i udzielania informacji zwrotnych, co pomaga budować transparentność i wzajemne zaufanie w zespole.

 

Czy w HP w Polsce są wprowadzane jakieś narzędzia i technologie, które wspierałyby pracowników w pracy hybrydowej i zdalnej, zwiększając ich zaangażowanie i produktywność?

Tak, wprowadzamy różnorodne narzędzia i technologie wspierające pracowników w pracy hybrydowej, jak np. HP Presence, ułatwiający zarządzanie i komunikację z zespołem czy HP Wolf Security, dbający o wspólne bezpieczeństwo pracowników biurowych i zdalnych. Skupiamy się na dostarczaniu rozwiązań z zakresu Workforce Solutions, które zwiększają efektywność i zaangażowanie pracowników, jak np. zaawansowane platformy komunikacyjne, systemy zarządzania projektami oraz narzędzia do współpracy zdalnej. Dzięki temu nasze zespoły mogą pracować elastycznie i produktywnie z dowolnego miejsca, co jest szczególnie ważne w dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy. Wprowadzamy także szkolenia i wsparcie techniczne, które pomagają pracownikom maksymalnie wykorzystać dostępne technologie. Warto też dodać, że spora część naszych produktów tworzona jest wprost po to, by ułatwić pracę zdalną i pracę hybrydową, a spółka Poly, która niedawno dołączyła do rodziny HP, wręcz specjalizuje się w takich produktach.

HP jest znane z innowacji, ale innowacje wymagają kreatywności. Jakie unikalne strategie stosujecie, aby pielęgnować kreatywność wśród waszych pracowników

Angażujemy się w rozwijanie kreatywności naszych pracowników poprzez kilka unikalnych strategii. Organizujemy regularne hackathony i warsztaty innowacyjne, które motywują pracowników do myślenia poza utartymi schematami i rozwijania nowych pomysłów. Wspieramy również wewnętrzne inkubatory pomysłów, gdzie pracownicy mogą eksperymentować i rozwijać swoje projekty z dostępem do zasobów firmy.

Jak Pan widzi przyszłość pracy w najbliższych latach, biorąc pod uwagę szybkie zmiany technologiczne, oczekiwania pracowników oraz wyzwania związane z turbulencjami na rynkach (pandemia, covid, łańcuchy dostaw itd.)?

Przyszłość pracy, jaką widzimy w HP, charakteryzować się będzie większą elastycznością i integracją technologiczną, gdzie AI i automatyzacja odgrywają kluczowe role w uwalnianiu potencjału ludzkiego poprzez przejęcie rutynowych zadań. Adaptacja do zmieniających się oczekiwań pracowników w zakresie elastyczności i zdrowia psychicznego będzie napędzać ewolucję modeli pracy. Jednocześnie, zakłócenia w łańcuchach dostaw będą wymagać od firm jeszcze bardziej dynamicznej adaptacji i innowacyjności w strategiach zarządzania i operacyjnych. Głęboko wierzę jednak, że koniec końców doprowadzi to do powstania znacznie bardziej przyjaznego środowiska dla pracowników na wszystkich szczeblach.

Jakie zmiany w organizacji pracy i kulturze pracy uważa Pan za najbardziej ekscytujące w nadchodzącej dekadzie, a które HP aktywnie próbuje wprowadzić?

Osobiście uważam, że najbardziej ekscytująca jest zmiana w kulturze pracy – związana z większą elastycznością pracy, zdrowiem psychicznym pracowników oraz integracją technologii, takich jak sztuczna inteligencja. W szczególności skupiamy się na promowaniu kultury innowacji, gdzie pracownicy są zachęcani do dzielenia się pomysłami i współpracy w różnorodnych zespołach, co przyczynia się do lepszego zaangażowania i zadowolenia z pracy. Niespokojna sytuacja na świecie, pandemia, pewnego rodzaju stan zagrożenia wymusił wręcz stosowanie znanej przecież od starożytności zasady subsydiarności – czyli mówiąc prostymi słowami przenoszenia odpowiedzialności tam, gdzie leżą kompetencje, na najniższy możliwy szczebel firmy. Pracownicy niższego szczebla często mają dużo większą szczegółową wiedzę na temat procesów w firmie, rozwiązań, jakie należy zastosować itp. W czasach przed-pandemicznych każda firma chętnie przyznawała się do stosowania tej zasady, ale w praktyce decyzje podejmowane były i tak w gabinetach dyrektorów i prezesów. Teraz się to zmienia, a pracownicy – także dzięki pomocy AI – mogą więcej czasu poświęcać właśnie na ważne sprawy i kreatywne podejście do nich.

 

Jakie inicjatywy lub projekty HP realizuje w celu wspierania digitalizacji w Polsce, szczególnie w edukacji i sektorze MSP?

HP wspiera bardzo dużo tego typu inicjatyw, zarówno na skalę lokalną, jak i globalną. Jedną z ciekawszych jest program HP IDEA, czyli Innovation and Digital Education Academy, który we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki rozwija cyfrowe i hybrydowe metody nauczania. W ramach tego programu, polskie szkoły mają dostęp do szkoleń bazujących na zaawansowanych metodologiach edukacyjnych z najbardziej prestiżowych uniwersytetów, takich jak Harvard czy University of Michigan. Kolejnym przykładem jest Nowa Akademia – bezpłatna platforma edukacyjna, którą stale rozwijamy, a która już teraz dociera do ponad pół miliona osób. Opracowane i udostępniane tam materiały (w tym liczne kursy i webinary) mają charakter otwarty i mogą z nich korzystać uczniowie indywidualnie w zakresie swoich zainteresowań, jak również nauczyciele, którzy mogą wykorzystać je podczas lekcji. Do końca roku na stronie dostępnych będzie 25 kursów w języku polskim m.in. z zakresu programowania czy zrównoważonego rozwoju.

Działamy też na rzecz równości cyfrowej i wyrównywania szans, np. w ramach inicjatywy Digital Equity Accelerator, w tym roku wspieramy polskie organizacje non-profit działające w tych obszarach. Program ten zapewnia fundacjom technologiczne wsparcie i finansowanie, pozwalając na rozwijanie programów na rzecz inkluzywności technologicznej. Osobiście uważam, że takie działania są kluczowe dla zwiększenia dostępu do nowoczesnej edukacji, a w efekcie budowania silniejszej gospodarki cyfrowej w przyszłości.

Zrównoważony rozwój często postrzegany jest przez pryzmat ograniczeń. Czy może Pan podzielić się przykładem, jak HP zamienia te wyzwania w innowacyjne możliwości biznesowe?

HP angażuje się w liczne inicjatywy zrównoważonego rozwoju, współpracując z organizacjami takimi jak Arbor Day Foundation, WWF, i Conservation International (sadząc prawie 2 miliony drzew!) i rozwijając odpowiedzialną gospodarkę leśną na ponad 33 tys. hektarów. Skupiamy się na różnorodności gospodarczej poprzez inwestycje w małe firmy, firmy należące do mniejszości, a także w promowanie roli kobiet w STEM. Nasze programy edukacyjne, takie jak współpraca z Girl Rising, wyposażyły ponad 7,4 miliona uczniów i nauczycieli w technologie i innowacyjne rozwiązania. Do 2025 roku zobowiązaliśmy się że 30% materiałów, z których powstały produkty HP, będzie pochodzić z recyklingu i materiałów odzyskanych oraz do wyeliminowania 75% jednorazowych opakowań plastikowych w porównaniu z rokiem 2018. Jednocześnie wykorzystujemy do produkcji plastik, odzyskany z oceanów – do dziś odzyskaliśmy około 1,7 miliona kilogramów plastiku z oceanów i przetworzyliśmy ponad milion plastikowych butelek, wykorzystując je do produkcji tonerów.

Jaka jest jedna technologiczna umiejętność, której każdy powinien się nauczyć w najbliższych latach, według Pana opinii?

W mojej opinii, jedną z najważniejszych umiejętności – nie tylko technologicznych – której każdy powinien się nauczyć w najbliższych latach, jest umiejętność stawiania właściwych pytań i kwestionowania odpowiedzi. W dynamicznie rozwijającym się świecie technologii, zdolność do krytycznego myślenia i zadawania trafnych pytań pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać dostępne narzędzia oraz technologie, prowadząc do bardziej świadomych i efektywnych decyzji. Umiejętność kwestionowania odpowiedzi staje się szczególnie ważna w świecie, w którym dane są nową walutą, a decyzje opierają się na informacjach przetwarzanych i interpretowanych przez nas i nasze systemy AI jednocześnie W kontekście sztucznej inteligencji, zdolność do zadawania trafnych pytań jest kluczowa do efektywnego i etycznego wykorzystania tej technologii. Potrafić zapytać „dlaczego?”, „w jakim celu?” i „jakie mogą być długoterminowe skutki?” to umiejętności, które pozwalają nam lepiej kontrolować wpływ AI na nasze życie i pracę.

 

-

Materiał powstał we współpracy z firmą HP

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu