Polska

"Bezpieczny Internet" od Vectry bez zgody? UOKiK chce rekompensaty dla klientów

Piotr Kurek
2

Vectra włączyła Wam usługę "Bezpieczny Internet" bez wyraźnej zgody? UOKiK chce, byście otrzymali za to rekompensatę i wszczyna odpowiednie postępowanie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ponownie zabiera się za firmy, które bez wyraźnej zgody swoich klientów aktywowały dodatkową usługę. Tym razem dotyczy to operatora sieci telewizyjnej i dostępu do internetu - Vectra. Zarzuty dotyczą "Bezpiecznego Internetu" - usługi, którą przed do maja 2020 r. Vectra automatycznie aktywowała przy części promocyjnych ofert. Bez pytania o zgodę za pobieranie za nią płatności. "Bezpieczny Internet" przez pierwsze okresy rozliczeniowe dostępna była za darmo, następnie usługa kosztowała 6,90 zł miesięcznie i doliczana była do rachunku.

Źródło: Depositphotos

Przedsiębiorca najpóźniej w chwili zawierania umowy musi uzyskać zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne świadczenie, czyli w tym przypadku poza abonament. Ta zgoda nie może być dorozumiana, musi być jasna i wyraźna. Konsument musi mieć też realny wybór i możliwość odmowy, jeśli proponowana usługa dodatkowa jest mu niepotrzebna

- mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Co ciekawe, sprawa nia dotyczy obecnej sytuacji. Od 11 maja 2020 r. Vectra uruchamia usługę dodatkową „Bezpieczny Internet” jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody konsumentów. UOKiK upomina się teraz o klientów, którym ta usługa została aktywowana przed tą datą, a nie wyrazili na to wyraźnej zgody. Prezes Urzędu, w tak zwanym wystąpieniu miękkim poinformował Vectrę, że powinna wynagrodzić konsumentom poniesione straty. Zaproponowane przez firmę rozwiązania w pełni nie rekompensowały skutków swoich praktyk. UOKiK wszczął jednocześnie postępowanie, które, jeśli zakończy się powodzeniem, zobowiążę Vectrę do wypłaty odpowiednich rekompensat lub nałożeniem na nią kary w wysokości do 10% rocznego obrotu.

To nie pierwszy taki przypadek, w którym UOKiK upomina firmy stosujące tego typu praktyki. W kwietniu tego roku zapadła decyzja, w której Netia, Orange i Play oddadzą konsumentom opłaty za włączane bez ich wyraźnej zgody usługi dodatkowe. Również UPC musiało zwrócić klientom płatności za aktywowany bez wyraźnej zgody „Pakiet Bezpieczeństwa”. To efekt decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

news