Polska

UPC, Vectra i Netia na celowniku UOKiK. Chodzi o za wysokie kary umowne

Piotr Kurek
4

UOKiK prowadzi postępowanie w przeciwko operatorom telewizji kablowych i dostawców szerokopasmowego internetu. Chodzi o naliczanie nieproporcjonalnych opłat za przedterminowe wypowiadanie umów przez klientów. Chodzi o firmy UPC, Vectra oraz Netia.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny poinformował dziś o wszczęciu postępowania przeciwko firmie UPC Polska. Dotyczy ono możliwości zastrzegania nieadekwatnych i często zawyżonych opłat nieodpowiadających wartości zawieranej umowy, gdy konsument zrezygnuje z usług przed końcem umowy. UOKIK przytacza historie konsumentów, którzy zgłaszali skargi na UPC i są jednymi z tych, które przyczyniły się do wszczęcia postępowania.

W jednej ze skarg zgłoszonych do Urzędu mowa jest o 11 tys. zł kary za wypowiedzenie umowy. Przy czym jej całkowity koszt wynosił 3100 zł (umowa zawarta na dwa lata). Inny przykład podaje, że naliczono dodatkowe opłaty w wysokości ponad 2 tys. zł. Dotyczą rozwiązania umowy na 7 miesięcy przed jej końcem. Miesięczne opłaty wynosiły 89 zł. Naliczona opłata nie jest w żaden sposób adekwatna do tego, co konsument miałby zapłacić operatorowi za ten okres.

Jak podaje UOKiK, w sytuacji, gdy konsument wypowiada umowę np. z operatorem telekomunikacyjnym przed końcem jej obwiązywania, firma ma prawo pobrać dodatkową opłatę. Nie może ona być jednak wyższa niż przyznana ulga pomniejszona o czas korzystani z usługi. Wysokość ulgi jest wskazana w umowie przy zwieraniu jej na warunkach promocyjnych. Analiza skarg, które wpłynęły do Urzędu mówi, że UPC, Vectra oraz Netia, w sprawie których już toczą się postępowania, mogą zastrzegać nieadekwatnie wysokie opłaty za przedterminowe wypowiedzenie umowy. Przewyższają one wartość umów, co zgłaszali poszkodowani konsumenci. Rozwiązanie umowy kosztowałoby ich dużo więcej niż płacenie co miesiąc za usługi - do momentu jej wygaśnięcia.

UPC, Vectra i Netia na celowniku UOKiK za zbyt wysokie opłaty towarzyszące rozwiązaniu umów

Postępowanie wykaże, czy operator UPC Polska zawyża przyznane konsumentom ulgi, które są podstawą wyliczenia opłaty za wypowiedzenie umowy. Ze skarg wynika, że całkowite koszty związane z zerwaniem umowy mogą przewyższać całkowite koszty związane z jej kontynuowaniem. Może to prowadzić do sytuacji, w której konsument zmuszony jest kontynuować usługę z obawy przed niewspółmiernie wysoką opłatą

- mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

A co czeka firmy, jeśli rzeczywiście okaże się, że stosują tego typu praktyki? Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary do 10% obrotu. Prezes UOKiK nie wyklucza dalszych działań wobec innych podmiotów naliczających mocno zawyżone opłaty za wypowiedzenie umowy przez konsumentów.

Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu