Polska

Korzystasz z UPC? Możliwe, że przysługuje ci zwrot pieniędzy

Piotr Kurek
Korzystasz z UPC? Możliwe, że przysługuje ci zwrot pieniędzy
6

UPC musi zwrócić klientom płatności za aktywowany bez wyraźnej zgody „Pakiet Bezpieczeństwa”. To efekt decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes UOKiK informuje o podjęciu decyzji w sprawie szkodliwych praktyk UPC Polska. Po sygnałach konsumentów którzy zgłaszali nieprawidłowości w procedurach zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na odległość, Urząd wszczął odpowiednie postępowanie. Chodzi o sytuacje, w których operator aktywował usługę „Pakiet Bezpieczeństwa UPC” (dodatkowy program antywirusowy) bez otrzymania wcześniejszej zgody użytkowników. Po darmowym okresie próbnym pakiet ten stawał się płatny i kosztował 9 zł miesięcznie, jeśli konsumenci z niego w międzyczasie nie zrezygnowali.

A to generowało problemy — użytkownicy nie byli świadomi dodatkowych kosztów do czasu, aż otrzymali pierwsze faktury z naliczoną dopłatą. Większość konsumentów dezaktywowała usługę w bezpłatnym okresie próby lub w pierwszych miesiącach jej świadczenia, jednak nie wszyscy decydowali się na złożenie reklamacji, którą spółka najczęściej uwzględniała.

Zobacz też: Koniec wprowadzających w błąd praktyk UPC. „Umowy” przez telefon do poprawy

Spółka nie zadawała konsumentom pytania o zgodę na aktywację dodatkowo płatnego programu antywirusowego. W czasie rozmów sprzedażowych konsultanci powiadamiali jedynie o aktywacji pakietu na próbę, wskazując jego bezpłatny okres oraz informując, że jeśli klient nie dokona dezaktywacji w określonym czasie to będzie zobowiązany do uiszczania dodatkowej opłaty. Konsumenci nie byli jednak pytani o zgodę na aktywację usługi Pakiet Bezpieczeństwa UPC nie tylko podczas sprzedaży telefonicznej, ale również przy zawierania umowy przez stronę internetową czy w salonach stacjonarnych przedsiębiorcy.

– wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

UPC musi zwrócić pieniądze za brak zgody na dodatkowe usługi

https://vimeo.com/510691099

Poniżej przedstawiamy szczegóły zobowiązania i decyzji Prezesa UOKiK:

  • UPC Polska zmodyfikuje procedurę zawierania umowy, której elementem jest program antywirusowy. Proponując „Pakiet Bezpieczeństwa UPC”, spółka będzie zadawać konsumentowi wyraźne pytanie o to, czy zgadza się on na ponoszenie opłaty za usługę dodatkową „Pakiet Bezpieczeństwa”. Powyższe zmiany będą dotyczyć każdego z trybów zawarcia umowy (z wykorzystaniem telefonu, strony internetowej oraz w salonie stacjonarnym). Przedsiębiorca wdroży te zasady w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji.
  • Konsumenci, którzy zrezygnowali z „Pakietu Bezpieczeństwa UPC” pomiędzy otrzymaniem pierwszej lub drugiej lub trzeciej, a wystawieniem przez UPC Polska kolejnej faktury zawierającej naliczenie za korzystanie z usługi „Pakiet Bezpieczeństwa” będą mogli otrzymać zwrot tych płatności (jeśli wcześniej nie otrzymali takiego zwrotu). Spółka zwróci im kwotę od 9 do 27 zł (w zależności od tego, kiedy konsument zrezygnował).
  • Przedsiębiorca pozytywnie rozpatrzy reklamacje dotyczące ponoszenia opłat za „Pakiet Bezpieczeństwa UPC”, które konsumenci zgłosili w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia przez nich umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz które wpłynęły lub wpłyną do spółki w okresie od 29 grudnia 2020 r. do 30 dni po wprowadzeniu przez UPC Polska nowych procedur. Reklamacje te zostaną uwzględnione maksymalnie do 6 pierwszych płatności za usługę antywirusa. Dodatkowo firma ponownie rozpatrzy odrzucone reklamacje konsumentów obciążonych opłatą za „Pakiet Bezpieczeństwa UPC”, które wpłynęły do niej od połowy maja 2016 r. Obejmie to wnioski reklamacyjne, które zostały wniesione przez konsumentów w ciągu 2 lat od zawarcia umowy, a które rozpatrzono negatywnie lub częściowo pozytywnie.

Rekompensata od UPC Polska - decyzja Prezesa UOKiK. Jak się ustrzec przed problemami

Prezes UOKiK informuje o podjęciu decyzji w sprawie szkodliwych praktyk UPC Polska. Po sygnałach konsumentów którzy zgłaszali nieprawidłowości w procedurach zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na odległość, Urząd wszczął odpowiednie postępowanie. Chodzi o sytuacje, w których operator aktywował usługę „Pakiet Bezpieczeństwa UPC” (dodatkowy program antywirusowy) bez otrzymania wcześniejszej zgody użytkowników. Po darmowym okresie próbnym pakiet ten stawał się płatny i kosztował 9 zł miesięcznie, jeśli konsumenci z niego w międzyczasie nie zrezygnowali.

A to generowało problemy — użytkownicy nie byli świadomi dodatkowych kosztów do czasu, aż otrzymali pierwsze faktury z naliczoną dopłatą. Większość konsumentów dezaktywowała usługę w bezpłatnym okresie próby lub w pierwszych miesiącach jej świadczenia, jednak nie wszyscy decydowali się na złożenie reklamacji, którą spółka najczęściej uwzględniała.

Zobacz też: Koniec wprowadzających w błąd praktyk UPC. „Umowy” przez telefon do poprawy

Spółka nie zadawała konsumentom pytania o zgodę na aktywację dodatkowo płatnego programu antywirusowego. W czasie rozmów sprzedażowych konsultanci powiadamiali jedynie o aktywacji pakietu na próbę, wskazując jego bezpłatny okres oraz informując, że jeśli klient nie dokona dezaktywacji w określonym czasie to będzie zobowiązany do uiszczania dodatkowej opłaty. Konsumenci nie byli jednak pytani o zgodę na aktywację usługi Pakiet Bezpieczeństwa UPC nie tylko podczas sprzedaży telefonicznej, ale również przy zawierania umowy przez stronę internetową czy w salonach stacjonarnych przedsiębiorcy.

– wyjaśnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

UPC musi zwrócić pieniądze za brak zgody na dodatkowe usługi

https://vimeo.com/510691099

Poniżej przedstawiamy szczegóły zobowiązania i decyzji Prezesa UOKiK:

  • UPC Polska zmodyfikuje procedurę zawierania umowy, której elementem jest program antywirusowy. Proponując „Pakiet Bezpieczeństwa UPC”, spółka będzie zadawać konsumentowi wyraźne pytanie o to, czy zgadza się on na ponoszenie opłaty za usługę dodatkową „Pakiet Bezpieczeństwa”. Powyższe zmiany będą dotyczyć każdego z trybów zawarcia umowy (z wykorzystaniem telefonu, strony internetowej oraz w salonie stacjonarnym). Przedsiębiorca wdroży te zasady w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji.
  • Konsumenci, którzy zrezygnowali z „Pakietu Bezpieczeństwa UPC” pomiędzy otrzymaniem pierwszej lub drugiej lub trzeciej, a wystawieniem przez UPC Polska kolejnej faktury zawierającej naliczenie za korzystanie z usługi „Pakiet Bezpieczeństwa” będą mogli otrzymać zwrot tych płatności (jeśli wcześniej nie otrzymali takiego zwrotu). Spółka zwróci im kwotę od 9 do 27 zł (w zależności od tego, kiedy konsument zrezygnował).
  • Przedsiębiorca pozytywnie rozpatrzy reklamacje dotyczące ponoszenia opłat za „Pakiet Bezpieczeństwa UPC”, które konsumenci zgłosili w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia przez nich umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz które wpłynęły lub wpłyną do spółki w okresie od 29 grudnia 2020 r. do 30 dni po wprowadzeniu przez UPC Polska nowych procedur. Reklamacje te zostaną uwzględnione maksymalnie do 6 pierwszych płatności za usługę antywirusa. Dodatkowo firma ponownie rozpatrzy odrzucone reklamacje konsumentów obciążonych opłatą za „Pakiet Bezpieczeństwa UPC”, które wpłynęły do niej od połowy maja 2016 r. Obejmie to wnioski reklamacyjne, które zostały wniesione przez konsumentów w ciągu 2 lat od zawarcia umowy, a które rozpatrzono negatywnie lub częściowo pozytywnie.

Rekompensata od UPC Polska - decyzja Prezesa UOKiK. Jak się ustrzec przed problemami

UOKIK przypomina jednocześnie o obowiązkach, jakie stoją po stronie firmy, gdy jej przedstawiciele dzwonią z propozycją zawarcia umowy przez telefon. Konsultanci zobowiązani są przekazać niezbędne informacje na temat wszystkich oferowanych usług, w tym sposobu ich aktywacji, okresach próbnych, sposobów i czasu rezygnacji czy ceny po zakończeniu okresu próbnego. Jeśli tego nie robią warto o to dopytać na własną rękę — pozwoli to uchronić się przed niepotrzebnymi kosztami. Pobieranie dodatkowych opłat wymaga wyrażenia na nie zgody. Konsultanci mają obowiązek o to zapytać, a rozmówca ma możliwość potwierdzenia lub rezygnacji z tego typu usług. Warto też pamiętać, że w przypadku zawierania umów przez telefon lub internet przysługuje ci możliwość odstąpienia od niej w ciągu 14 dni.

UOKIK przypomina jednocześnie o obowiązkach, jakie stoją po stronie firmy, gdy jej przedstawiciele dzwonią z propozycją zawarcia umowy przez telefon. Konsultanci zobowiązani są przekazać niezbędne informacje na temat wszystkich oferowanych usług, w tym sposobu ich aktywacji, okresach próbnych, sposobów i czasu rezygnacji czy ceny po zakończeniu okresu próbnego. Jeśli tego nie robią warto o to dopytać na własną rękę — pozwoli to uchronić się przed niepotrzebnymi kosztami. Pobieranie dodatkowych opłat wymaga wyrażenia na nie zgody. Konsultanci mają obowiązek o to zapytać, a rozmówca ma możliwość potwierdzenia lub rezygnacji z tego typu usług. Warto też pamiętać, że w przypadku zawierania umów przez telefon lub internet przysługuje ci możliwość odstąpienia od niej w ciągu 14 dni.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu