Motoryzacja

IBRiS: Czy ważniejsza dla kierowców jest jakość paliwa, czy może miła i profesjonalna obsługa?

Grzegorz Ułan
IBRiS: Czy ważniejsza dla kierowców jest jakość paliwa, czy może miła i profesjonalna obsługa?
28

Wczoraj na stronach Rzeczpospolitej ukazał się opis raportu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS), ukazujący poziom zaufania czy sympatii do poszczególnych stacji paliw w Polsce. Odnalazłem dziś ten raport w sieci i okazało się, że jego partnerem jest Orlen, niemniej całość przedstawia się na tyle ciekawie, że postanowiłem się nim z Wami podzielić. To temat bliski wszystkim, a przy okazji możecie skonfrontować wyniki tego raportu z własnymi doświadczeniami.

Aktualnie w Polsce, według Polskiej Organizacji i Handlu Naftowego, działa 7,7 tys. stacji paliw. Najliczniejszą reprezentację stanowią spółki rodzime na czele z PKN Orlen, do którego należy 1 783 punktów. Dalsze miejsca BP: 550, Grupa LOTOS: 493, Shell: 417, Circle K: 352 oraz Amic: 115. Z niezależnych operatorów twórcy raportu wymieniają jeszcze sieć Moya z 211 stacjami i Huzar 81.

Jaka jest spontaniczna znajomość tych marek wśród Polaków? Najlepszą rozpoznawalnością cieszy się nasz rodzimy Orlen, na te stacje wskazuje 73% z ogółu badanych i 84% kierowców. Znacznie mniejszą znajomością wśród Polaków cieszą się stacje Shell Czy BP, choć lepszą niż kolejny rodzimy operator Lotos, którzy zajmuje czwarte miejsce.

W przypadku wspomaganej znajomości niemal wszyscy kierowcy w Polsce rozpoznają markę Orlen, a Lotos 64%, nieco mniej wskazuje Orlen ogół badanych - 91%. Jako trzecią markę, badani najczęściej rozpoznawali stacje Shell, z tym że jeśli chodzi o samych kierowców, bardziej rozpoznawalne były stacje BP, jeszcze bardziej niż nasz Lotos.

Stopień zaufania Polaków do określonych marek zbadano przy pomocy 7-stopniowej skali, przy czym jako zaufane uznawano oceny od 6 do 7, a 1 i 2 jako niezaufane. Największym zaufaniem cieszy się marka Orlenu, a najmniejszym Amic/Lukoil. Podobna kolejność była w przypadku zestawienia sympatii z niechęcią do wybranych marek.

W przypadku samych kierowców wyniki nie odbiegają zbytnio od ogółu badanych, zarówno jeśli chodzi o zaufanie, jak i sympatie.

Dużo lepszy wynik osiągnął Orlen przy badaniu najbardziej aktywnych kierowców, którzy przez ostatnie 3 miesiące zatankowali paliwo na stacjach Orlen. Podobny poziom zaufania do marki Orlen jest wśród osób, które w ostatnich 3 miesiącach korzystały z tych stacji z usług niepaliwowych, z tym że większą nieufnością odnoszą się do marki Huzar niż Amic.

Zaufanie czy sympatia do danej marki ma oczywiście przełożenie na wybory danych stacji, zarówno do zatankowania, jak i skorzystania z usług niepaliwowych. Podobne wyniki były w przypadku badania ogólnego, jak i samych kierowców.

Polacy wskazują Orlen również jaką najbardziej ulubioną stację, w przypadku konkretnego pytania: gdyby Pan/i decydowała, która stacja powstanie w Pana/i okolicy, to chciałby/aby było to stacja, 44% wybrałoby stację Orlen, dalej wymieniano Lotos i BP. W przypadku samych kierowców, wskazywano Orlen 45%, BP 15% i Shell 12%, Lotos dopiero na czwartym miejscu - 10% wskazań.

Zaskakująca była odpowiedź na pytanie odnośnie, co do motywacji przy wyborze danej stacji paliw, największy procent badanych wskazywało tu miłą i profesjonalną obsługę, a jakość paliwa czy jego cena znalazły się dopiero na drugim i trzecim miejscu.

Inaczej to się przedstawia jednak w przypadku badania Top of mind, czyli przy świadomości natychmiastowej lub inaczej - przy pierwszym wskazaniu. Najważniejsza tutaj okazała się jakość paliwa.

Powyższe wyniki były chyba zaskakujące też dla twórców badania, bo rozbili je jeszcze na czynniki demograficzne, ale i one w większości charakteryzują się podobną kolejnością. Wyjątek stanowią tu osoby starsze powyżej 70 lat, dla których najważniejsza jest jakość paliwa oraz osoby z największych miast, dla których cena i jakość paliwa jest najważniejsza przy wyborze danej stacji.

W takim razie na koniec zerknijmy, jak to z tą jakością paliwa jest na stacjach w Polsce. Najwyższe oceny zbierał ponownie Orlen, ale już bez takiej przewagi. Na wysoką jakość paliwa na stacjach Orlen wskazywało 73%, ale na drugim miejscu mamy Circle K, czyli dawny Statoil z niewiele gorszym wynikiem 65%, podium zamyka Shell - 60% wskazań.

Większą przewagę Orlen ma pod względem jakości obsługi, ale też bez jakichś spektakularnych różnic w stosunku do konkurencji.

A już zupełnie wyrównana czołówka jest w przypadku oceny cen paliwa, tutaj Orlen wyprzedził tylko 1% BP i 3% Shell.

--
Badanie przeprowadzono w czerwcu br. Raport stanowi prezentację uzyskanych wyników przy pomocy ilościowej analizy opinii i postaw metodą standardowych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej reprezentatywnej 18+, obojga płci. Całkowita liczebność osób objętych projektem badawczym wynosiła N= 1650 przypadków. Badaniem zostało objętych osiem stacji paliw, w tym PKN Orlen, Lotos, BP, Shell, Moya, Huzar, Amic (Lukoil), Circle K (Statoil). Dobór próby: losowo-kwotowa. W pomiarze zastosowano 95 proc. przedział ufności. Został on ustalony decyzją badacza. Przyjęto najczęściej wybierany w badaniach społecznych przedział ufności. Maksymalny błąd oszacowania wynosił 2 proc. Dobrana w ten sposób próba była reprezentatywna, pod względem wieku, płci oraz wielkości miejscowości dla ogółu populacji Polski zgodnie z danymi GUS.

Źródło: Rzeczpospolita via IBRiS.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu