Polska

Nie lękajcie się prosić o podwyżkę, tylko 17% pracowników odprawiono z kwitkiem

Grzegorz Ułan
Nie lękajcie się prosić o podwyżkę, tylko 17% pracowników odprawiono z kwitkiem
2

Mimo optymizmu płynącego z najpopularniejszej ostatnio w Polsce sceny standupowej, inflacja daje się cały czas wszystkim we znaki, i to ona właśnie była według najnowszego badania Pracuj.pl, głównym powodem wśród polskich pracowników starania się w ostatnim roku o podwyżkę.

Tak szybki wzrost w cen przez ostatnie półtora roku, przy braku w tym samym czasie podwyżki wynagrodzenia, z pewnością jest odczuwalny przy zakupie większości dóbr i usług. Nie trzeba do tego specjalnie odgrzebywać starych paragonów i porównywać z aktualnym koszykiem zakupowym.

Inflacja głównym powodem starania się o podwyżkę

Według ostatniego badania Pracuj.pl, aż 72% pracowników jako główny powód wnioskowania o podwyżkę podało inflację, a 36% długą przerwę od ostatniej podwyżki.

Inne najpopularniejsze przyczynki do rozpoczęcia się takich starań zeszły na dalszy plan - 25% respondentów miało przygotowaną na ten cel listę osiągniętych sukcesów i dobrych wyników w swojej pracy, tyle samo legitymowało się nowymi certyfikatami i szkoleniami oraz wskazywało na informacje z rynku, iż inni pracodawcy podnieśli wynagrodzenie w czasie inflacji.

Mniej wskazań było po stronie zwiększonego zakresu obowiązków, awansu, wzrostu zadłużenia, bardziej atrakcyjnych ofert pracy, kredytu hipotecznego czy narodzin dziecka.

Ilu pracowników otrzymało podwyżkę w ostatnim roku?

Tu wyniki są dość optymistyczne, spośród 56% badanych, którzy w ostatnich 12 miesiącach starało się o podwyżkę, zdecydowana większość ją otrzymała - od razu lub po więcej niż jednym miesiącu od rozmowy.


Co piąty ankietowany został poinformowany o tym, co musi się wydarzyć, aby taką podwyżkę otrzymać, a tylko 17% spotkało się z odmową podwyższenia wynagrodzenia, bez podania przyczyny.

Jeśli chodzi o przedziały wiekowe pracowników starających się o podwyżkę, najwięcej z nich to osoby młode, ale też niewiele mniejszy odsetek mieścił się w starszych rocznikach. Najmniej, bo 42% to osoby w wieku przedemerytalnym.

Trudne rozmowy o podwyżkach

Rozmowy o podwyżkach bywają trudne zwłaszcza, jeśli nie znamy i nie rozumiemy zasad, według których są przyznawane w firmie, w której pracujemy. Taką wiedzę deklaruje tylko 4 na 10 pracowników.

Agata Roszkiewicz - Ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl:

Dobrze poinformowany pracownik jest uzbrojony w argumenty i wie, jaka jest jego wartość na rynku pracy. Jeśli pracodawca nie zadba o to, żeby taka osoba była dobrze wynagradzana oraz dobrze poinformowana w kontekście zasad dotyczących kwestii finansowych, może to rodzić frustracje. Te z kolei nierozwiązane prowadzą nieuchronnie do utraty pracownika.

Co ciekawe, większość z badanych uważa, iż w przypadku, gdy w swojej pracy odnoszą sukcesy i ich wyniki dają zadowalające efekty, to pracodawca powinien sam wyjść z inicjatywą przyznania bonusu czy wprost podwyżki za wykonywaną pracą.


Oczywiście tak się nie dzieje, więc w rozmowach o pracę przydatna, wręcz niezbędna jest umiejętność skutecznej negocjacji, co deklaruje co trzeci badany. Problemem jest tu więc brak wiedzy i umiejętności negocjacji, potęgowany brakiem pewności swoich kompetencji, które deklaruje również niemal co trzeci badany.
Źródło: Pracuj.pl.
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu