Polska

Prawo jazdy droższe o 300 zł. Zdany egzamin nie będzie już końcem nauki

Grzegorz Ułan
Prawo jazdy droższe o 300 zł. Zdany egzamin nie będzie już końcem nauki
90

Ponad 20% wszystkich wypadków powstałych z winy kierujących spowodowali młodzi kierowcy, którzy dopiero co wyjechali ze zdobytym prawem jazdy na ulicę. To dane za rok 2016, kiedy kierowcy w wieku 18-24 lata spowodowali 5962 wypadków, w których zginęło 511 osób, a 8279 zostało rannych. Takie statystyki miałby być przyczynkiem do powstania rozporządzenia Ministra Infrastruktury, które trafiło właśnie do Rządowego Procesu Legislacji, wprowadzające dodatkowe kursy i szkolenia już po zdanym egzaminie na prawo jazdy.

Kurs ma na celu dokształcenie młodego kierowcy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Kurs ma być realizowany w formie wykładu, pokazu, opowiadania, dyskusji lub innej metody aktywizującej kursanta. Będzie obejmował zagadnienia takie jak czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematykę wypadków oraz psychologiczne aspekty kierowania pojazdem.

Jakie zmiany czekają kierowców?

Szczegółowy program kursu poniżej, ma trwać dwie godziny (2x45 minut), a jego koszt ustalono z góry na 100 zł.

Szkolenie praktyczne

Praktyczne szkolenie natomiast ma obejmować kilka zadań, między innymi uświadamiające osobie szkolonej trudności w utrzymaniu toru jazdy w zakręcie, nieproporcjonalnego wzrostu drogi hamowania do przyrostu prędkości jazdy pojazdem i tego skutków czy trudności w panowaniu nad pojazdem w hamowaniu na zakręcie.

Szczegółowy program szkolenia poniżej, ma trwać 60 minut, a jego koszt ustalono z góry na 200 zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia - celem kursu i szkolenia jest uświadomienie osobie szkolonej (młodemu kierowcy) jego ograniczonych umiejętności kierowania pojazdem, obniżenie jej skłonności do podejmowania ryzyka na drodze oraz wskazanie skutków szybkiej i brawurowej jazdy pojazdem. Kurs i szkolenie służą również pobudzeniu wyobraźni osoby szkolonej oraz zwrócenie uwagi na konsekwencje wypadków drogowych.

Łącznie więc młodzi kierowcy muszą przygotować się na dodatkowy wydatek rzędu 300 zł, już po otrzymaniu prawa jazdy. Zarówno kurs jak i szkolenie kierowcy muszą się odbyć pomiędzy 4 a 8 miesiącem po otrzymaniu prawa jazdy. Rozporządzenie ma wejść w życie 4 czerwca 2018 roku.

Źródło: Rzeczpospolita.
Photo: alexraths/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

hot