Telewizja

TVP wydała krocie na prawa do mundialu. A Player i WP Pilot będą mogli transmitować mecze za darmo?

Grzegorz Ułan
TVP wydała krocie na prawa do mundialu. A Player i WP Pilot będą mogli transmitować mecze za darmo?
55

Kto będzie transmitował mecze zbliżającego się mundialu? Do tej pory robiła to tylko TVP, ale może się okazać, że korzystając z zasady must carry/ must offer będą chcieli z okazji skorzystać internetowi nadawcy, jak TVN Player czy WP Pilot. Czy KRRiT uda się rozstrzygnąć spór?

Co mówi ustawa o radiofonii i telewizji?

O co dokładnie chodzi? Jak dowiedział się nieoficjalnie Dziennik Gazeta Prawna, TVN zamierza transmitować mecze mundialu w swojej internetowej usłudze telewizyjnej Player, korzystając z zasady must carry/ must offer, która obowiązuje od 1992 roku i jest zapisana w ustawie o radiofonii i telewizji:

Zapisy tego artykułu i zasadę must carry/ must offer, przełożył nam na zrozumiały język prawnik Maksymilian Bergtraum, jeszcze przy okazji sporu jaki powstał pomiędzy TVP, TVN i Polsat a Wirtualną Polską, właścicielem wtedy jeszcze Videostar, a dziś już usługi WP Pilot.:

Zgodnie z przepisami ustawy o Radiofonii i Telewizji, nadawcy określonych programów telewizyjnych, w tym właśnie TVP, TVN i Polsatu, mają obowiązek udzielenia operatorom rozprowadzającym programy nieodpłatnego do nich dostępu. Jeżeli nadawca obowiązku tego nie wypełnia, Przewodniczący KRRiT wzywa nadawcę do udostępnienia operatorowi programu. Jest to obowiązek ściśle skorelowany z kolejną zasadą, która mówi że operator ma obowiązek oferować i rozprowadzać program, który został mu nieodpłatnie udostępniony. Jest to tzw. zasada must carry/must offer, która ma na celu umożliwienie jak największej liczbie obywateli szerokiego dostępu do określonych kanałów telewizyjnych.

Co więcej, zgodnie z tym samym artykułem 43 podpunkt 3 przewodniczący KRRiT, co dwa lata weryfikuje zasadność tych przepisów. Stanowisko KRRiT z 2013 roku doprecyzowało, że operatorzy internetowi mogą skorzystać z tej zasady za darmo pod warunkiem, że mają co najmniej 100 tys. odbiorców. Ostatnie natomiast stanowisko z 2015 roku podtrzymuje poprzednie i obowiązuje do dziś:

Należy także zauważyć, że KRRiTV już wyraziła jednoznaczne stanowisko w tej sprawie w dokumencie z dnia 30.07.2015 r. w sprawie interpretacji art. 43 ust 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Opierając się na prawie unijnym i dorobku innych państw. Krajowa Rada uznała, że przepisy te znajdują zastosowanie również do operatorów IP TV. Stanowisko to jest do dziś aktualne.

 

Jak rozstrzygnie się spór?

Przedstawiciele TVP wyrazili już swoją opinię, iż nie sądzą, aby TVN zdecydował się na taki krok bez zgody TVP, ale patrząc po wypowiedziach Michał Siegieda, rzecznika prasowego Wirtualnej Polski podejrzewam, że i TVN nie będzie miał skrupułów:

Toczą się postępowania cywilne i sądowo-administracyjne z różnymi nadawcami. Wszystkie dotychczasowe postanowienia potwierdzały, że usługa WP Pilot działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. W jednym z postanowień z 16 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie ostatecznie i prawomocnie oddalił wniosek Telewizji Polskiej o zabezpieczenie powództwa w postępowaniu przeciwko WP. Według sądu usługa WP Pilot działa legalnie, a roszczenia TVP są bezzasadne.

A jak podkreśla Jerzy Dąbrówka, wiceprezes Wirtualna Polska Media, już szykują się na mundial, a dokładniej swoje serwery:

Przygotowujemy się do obsługi mundialu, najważniejszego telewizyjnego wydarzenia tego roku. Chcemy, żeby Polacy mogli bezpłatnie i komfortowo oglądać mecze, gdziekolwiek chcą

Co na to KRRiT? Przewodniczący Witold Kołodziejski szuka złotego środka tego sporu, czyli jednocześnie nie chce wprowadzać nagle blokady treści udostępnianych w internecie, a z drugiej strony nie chce też, aby wydawcy na tym tracili. Wszystko prawdopodobnie rozstrzygnie się na spotkaniu KRRiT z wydawcami w tej sprawie, które ma odbyć się jeszcze przed mundialem.

Źródło: Dziennik.pl.

Photo: katatonia82/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu