Polska

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą opłaty za wjazd do centrów miast. Ile zapłacimy za godzinę?

Grzegorz Ułan
Sejm przyjął ustawę wprowadzającą opłaty za wjazd do centrów miast. Ile zapłacimy za godzinę?
224

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, co oznacza, że w najbliższym czasie musimy się liczyć z dodatkowymi opłatami za wjazd do centrum dużych miast (powyżej 100 tysięcy mieszkańców) pojazdami spalinowymi oraz z wprowadzeniem opłaty emisyjnej doliczanej do ceny paliw.

Pomysł na wprowadzenie opłaty za wjazd do centrów miast z wyjątkiem aut elektrycznych i na gaz pojawił się na początku tego roku. Początkowo ustalono, że opłata taka nie będzie mogła przekroczyć 30 zł na dzień, a strefy czystego transportu miały obowiązywać przez całą dobę.

W toku prac nad ustawą koncepcja się zmieniła i wprowadzono w niej zapis, że płatny wjazd do centrów miast obowiązywać będzie pomiędzy 9 a 17.

Według posła Sitarskiego taki przedział godzinowy umożliwi m.in. rodzicom bezpłatne zawiezienie dzieci do przedszkola lub szkoły. Jednak w przypadku kiedy konieczne będzie wcześniejsze odebranie pociechy, już rodzic zmuszony zostanie do uiszczenia opłaty – chyba, że poczeka do godziny 17.

Zapis ten ostatecznie pojawił się w uchwalonej nowelizacji, zrezygnowano jednak z opłaty dobowej w miejsce godzinowej, która maksymalnie będzie mogła wynosić 2,5 zł/h. Wpływy z tych opłat będą musiały być przeznaczane na właściwe oznakowanie stref czystego transportu i na zakup autobusów zeroemisyjnych. Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 231 posłów, przeciw było 199, a wstrzymało się dwóch.

Opozycja sprzeciwiała się głównie wprowadzeniu opłaty emisyjnej doliczanej do ceny paliw. Opłata ta będzie wynosiła 80 zł za tysiąc litrów sprzedawanego paliwa w naszym kraju, a zysk z tej opłaty ma być przeznaczany z kolei na projekty związane z rozwojem elektromobilności w Polsce.

Źródło: TVN Warszawa.

Photo: Sonar/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu