Polska

W Europie 15% zatrudnionych to wolni strzelcy, a w USA 22%. Ilu w Polsce mamy freelancerów?

Grzegorz Ułan
W Europie 15% zatrudnionych to wolni strzelcy, a w USA 22%. Ilu w Polsce mamy freelancerów?
1

Otrzymaliśmy właśnie ciekawy raport z badania „Freelancerzy w Polsce 2018” od Useme.eu, w którym przyjrzeli się kim są polscy freelancerzy, jakie mają problemy czy gdzie najczęściej wykonują swoje obowiązki.

Obecnie w Polsce mamy blisko 120 tysięcy freelancerów, jednak grupa ta zgodnie z globalnym trendem może urosnąć do 200 tysięcy w 3 najbliższe lata. Swoboda związana z pracą jako wolny strzelec sprawia, że podejmują się jej wszyscy, niezależnie od płci, wieku czy miejsca zamieszkania.

Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme Sp. z o.o.:

Aktualnie w naszym kraju w charakterze freelancera pracuje około 3% ogólnie zatrudnionych w Polsce, podczas gdy w Europie wolnych strzelców jest ponad 15%, a w USA 22%. Prognozy mówią o tym, że w Stanach Zjednoczonych w ciągu najbliższych pięciu lat ten odsetek zwiększy się do 40 % wszystkich zatrudnionych. W Polsce w ciągu trzech lat do ok. 10%, czyli ponad milion osób. W tej grupie mieszczą się zarówno fryzjerzy czy elektrycy – wszyscy pracujący na własny rachunek, zwykle poza biurem. Odrębną kwestią są freelancerzy sensu stricte, zajmujący się elektronicznymi usługami dla biznesu. Ich obecną liczbę estymujemy na ok. 120 tys., pracujących na własny rachunek specjalistów od programowania, grafiki, designu, tłumaczeń itp. Według analiz Useme.eu, liczba takich freelancerów w Polsce w ciągu 3 lat wzrośnie do co najmniej 200 tys. osób, a rynek, wart obecnie 8 mld zł, zwiększy się do poziomu co najmniej 14 mld w 2021 roku.

Tak więc, kim jest polski freelancer? W przeważającej większości są to osoby w przedziale wiekowym mieszczącym się pomiędzy 25 a 34 lata, tych jest ponad 51%, po około 20% stanowią dwie sąsiednie grupy wiekowe, a mianowicie 18-24 lat i 35-44%.

Równie zdecydowana większość freelancerów mieszka w dużych miastach powyżej 400 tysięcy mieszkańców (40,4%), od 100 tys. do 400 tys. - 21,1%, a od 20 tys. do 100 tys. 17,3%.

Rozkład branż, w jakich pracują freelancerzy jest dość równomierny, najwięcej wolnych strzelców zajmuje się copywritingiem i social media - 24%, nieco mniej, bo 22,7% grafiką i projektowaniem 3D, a 20,8% programowaniem i IT.

Jakie mają doświadczenie? Najwięcej wolnych strzelców - 26,8% może pochwalić się stażem pracy pomiędzy rokiem a dwa lata. Pomiędzy 3 a 5 lat - 25,7%, a do roku 23,4%.

Kolejny wykres jest ciekawy, który pokazuje, że ponad 40% freelancerów poświęca na wykonywanie swoich obowiązków mniej niż 4 godziny dziennie, 25,7% od 4 do 6 godzin, a od 6 do 8 godzin - 14,9%.

Jeśli chodzi o miejsce pracy freelancerów, bezapelacyjnie wygrywa tu zacisze domowe, aż 89,1% wolnych strzelców wybiera pracę w domu, własne biuro ma tylko 4,3%.

Spójrzmy teraz na klientów, których obsługują freelancerzy, najwięcej jest tu małych i średnich firm - 68,5%, 48% osób fizycznych, 45,4% mikroprzedsiębiorstw i nie aż tak wiele mniej, jak sugeruje wykres dużych firm - 19,2%.

Kolejne ciekawe zagadnienie związane z pracą freelancerów, to jak wygląda kwestia realizacji płatności za wykonane usługi. Okazuje się, że tylko (a może aż?) 40% wolnych strzelców nie spotkała się z problemami przy płatnościach od firm, 34,6 miewało takie problemy rzadko, a 19,7% od czasu do czasu.

Najczęstszą formą rozliczeń z kolei jest tu umowa o dzieło - 52,2%, a najrzadziej spotykaną formą jest wystawianie rachunku - 10,7%.

Zlecenia pozyskiwane są przede wszystkim z polecenia i rekomendacji oraz od stałych klientów. Nie brakuje też zleceń pozyskanych z ogłoszeń i z portali społecznościowych, ale też klienci sami wyszukują i zgłaszają się do wolnych strzelców.

Na koniec zerknijmy na liczbę zleceń zdobywanych od zagranicznych firm, połowa freelancerów w ogóle nie pracuje dla zagranicznych firm, a ponad 30% może pochwalić się liczbą od 1 do 5 takich zleceń w miesiącu.

---
Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI i wzięło w nim udział 1002 freelancerów. Najliczniejszą grupę respondentów stanowią osoby między 25 a 34 rokiem życia, pochodzące z dużych miast (40,4%). W grupie badanych nieznacznie przeważają mężczyźni (56,7%).

Photo: gpointstudio/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu