Polska

Alerty RCB do kosza. MSWiA szykuje zmiany w ostrzeżeniach

Piotr Kurek
Alerty RCB do kosza. MSWiA szykuje zmiany w ostrzeżeniach
20

Irytują was Alerty RCB? Już niedługo przestaną one istnieć. Zastąpi je nowy system ostrzegania. Oby tylko nie był wykorzystywany do spraw błahych.

W sierpniu 2018 r. ruszyły pierwsze testy systemu ALERT RCB wysyłającego powiadomienia SMS o zagrożeniach - głównie związanych z trudnymi warunkami pogodowymi. Dziś tego typu alerty nie są niczym nowym w Polsce, choć doświadczenie pokazuje, że często są bagatelizowane. Dostrzega to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które prowadzi prace nad całkowicie zmienionym modelem wysyłania tego typu powiadomień.

Informuje o tym Rzeczpospolita, która dotarła do projektu ustawy opracowywanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Proponowane zmiany to przede wszystkim nowy sposób wysyłania wiadomości na urządzenia mobilne. Pomóc ma w tym wysyłanie wiadomości do użytkowników sieci komórkowych znajdujących się w zasięgu jednej stacji bazowej. To tzw. nadawanie komórkowe (cell broadcast) wykorzystywane już w innych krajach: np. w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Hiszpanii, Francji, Malcie, Chorwacji, Niemczech. System ten ma być znacznie wygodniejszy w zarządzaniu i nie sprawiać problemów, jak obecnie wykorzystywane rozwiązania. Projekt ustawy zakłada też rezygnację z konieczności instalowania aplikacji mobilnej Regionalnego Systemu Ostrzegania, która w przeszłości krytykowana była m.in. za konieczność włączania dostępu do lokalizacji urządzenia mobilnego. Największą rewolucją w proponowanych zapisach jest jest jednak likwidacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:

Państwowa jednostka budżetowa podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewniająca obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełniąca funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Na czele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa stoi dyrektor powoływany przez Prezesa Rady Ministrów

RCB do kosza. MSWiA opracowuje nowy system ostrzegania mieszkańców

Wśród zadań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa znajdziemy również ostrzeganie przed zagrożeniami - za pośrednictwem systemu ALERT RCB, publikowanych w mediach społecznościowych informacji (Twitter, Facebook, Instagram) oraz na ekranach wielkoformatowych i w środkach masowego przekazu. Kto choć raz otrzymał ALERT RCB ten doskonale wie, że system ten wielokrotnie nie zdawał swojego egzaminu. Powiadomienia przychodziły zbyt późno, okazywały się nietrafione. Dochodziło nawet do sytuacji kuriozalnych, tak jak opisywane przez nas w zeszłym roku alerty o... zmianie standardu nadawania TV naziemnej. Były też powiadomienia o wyborach. Coś, co miało być wykorzystywane do informowania o zagrożeniach, zostało nazywane przez niektórych narzędziem do agitacji politycznej.

Co przyniesie likwidacja RCB i ALERTU RCB i prowadzenie nowego systemu wysyłania ostrzeżeń? Przekonamy się niebawem. Wiadomo, że do działania systemu nie będą wymagane dodatkowe aplikacje czy specjalne konfiguracje telefonów. Ostrzeżenia mają być również wysyłane do tych, którzy w Polsce przebywają tymczasowo - np. do turystów odwiedzających nasz kraj. W treści ustawy pojawiają się też zapisy dające odpowiednim organom możliwość nakładania kar na operatów, którzy nie będą chcieli rozsyłać takich wiadomości. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chciałoby, by nowe przepisy weszły w życie 1 lipca tego roku - pod warunkiem, że ustawa zostanie uchwalona. Wcześniej pochyli się nad nią Komitet Stały Rady Ministrów, w następnej kolejności rząd. Dopiero wtedy trafi do Sejmu.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu