Felietony

Ministerstwo finansów potwierdza - będzie liberalizacja przepisów odnośnie sposobu przesyłania faktur!

Grzegorz Marczak
Ministerstwo finansów potwierdza - będzie liberalizacja przepisów odnośnie sposobu przesyłania faktur!
11

Akcja protestacyjna mimo iż godna pochwały nie zdziałała by pewnie tyle co zmiana dyrektywy unijnej odnośnie sposobu wysyłania faktur. Właśnie dostałem informację od wydziału prasowego ministerstwa finansów (całość poniżej) iż na skutek zmian w przepisach unijnych, nasze ministerstwo podjęło decyzję...

Akcja protestacyjna mimo iż godna pochwały nie zdziałała by pewnie tyle co zmiana dyrektywy unijnej odnośnie sposobu wysyłania faktur. Właśnie dostałem informację od wydziału prasowego ministerstwa finansów (całość poniżej) iż na skutek zmian w przepisach unijnych, nasze ministerstwo podjęło decyzję aby zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego przewidziane nowelą dyrektywy zostały jak najszybciej przyjęte.

Z wiwatami i szampanem poczekał bym jednak chwilę, z tego co rozumiem kraje członkowskie mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do grudnia 2012 roku "Member States shall implement the Directive at national level by 31 December 2012 and apply the provisions from 1 January 2013". Jest więc pewien "zapas czasu" które nasze ministerstwo może zgodnie z prawem wykorzystać - choć mam nadzieje, że aż tak długo nie będziemy czekać.

Poniżej cytuję pełną informację prasową Ministerstwa Finansów.

"Szanowni Państwo,

13 lipca Rada Ecofin ostatecznie przyjęła zmianę Dyrektywy 2006/112/EC, która ma na celu m.in. liberalizację obecnych standardów przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych tak, aby faktury papierowe i faktury elektroniczne były traktowane w ten sam sposób. Kwestie te podlegają harmonizacji na poziomie europejskim i Ministerstwo Finansów podjęło kroki w kierunku zmiany przepisów, uwzględniającej nowe zapisy dyrektywy.

Nowe brzmienie dyrektywy nakłada na podatnika obowiązek zapewnienia wszystkim fakturom (od momentu ich wystawienia aż do końca okresu przechowywania) autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które „ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług”. Innymi słowy, to podatnik będzie decydował o formie przesyłu i przechowywania faktur pod warunkiem, że powyższe cechy faktur będą zapewnione.

Obecne brzmienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur zawiera zamknięty katalog narzędzi gwarantujących autentyczność pochodzenia faktur i integralności ich treści. Jest to bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub wymiana danych elektronicznych (EDI). Oznacza to, że do czasu zmiany przepisów cyt. rozporządzenia, przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną bez zastosowania wspomnianych narzędzi jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Ministerstwo Finansów dąży do zmiany polskich przepisów w trybie pilnym, tak aby zmiany w zakresie fakturowania elektronicznego przewidziane nowelą dyrektywy zostały jak najszybciej przyjęte.

Z poważaniem,
Wydział Prasowy
Ministerstwa Finansów

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

e-biznes