Płatności

mBank kusi klientów Orange Finanse bezwarunkowo darmowym kontem do 2020 roku

GU
Grzegorz Ułan
11

Orange Finanse to usługa bankowa oferowana przez Orange, a dostarczana przez mBank od 2014 roku. Nie spełniła ona jednak oczekiwań mBanku odnośnie do dynamicznego wzrostu klientów i w czerwcu poinformowano o rozwiązaniu umowy.

W wyniku rozwiązania umowy usługa Orange Finanse zniknie z końcem bieżącego roku, a dotychczasowi klienci Orange Finanse automatycznie przepięci zostaną do mBanku.

Okazuje się, że mBank, aby zapewnić miękkie lądowanie chce zapewnić dotychczasowym klientom Orange Finanse takie same warunki korzystania z konta, przynajmniej do 29.02.2020 r., a dodatkowo udostępnił też kilka promocji, dzięki którym będzie można otrzymać łącznie 260 zł premii.

Co znaczy takie same warunki? Otóż Orange Finanse jako jeden z 3 banków w Polsce oferował bezwarunkowe bezpłatne konto. Nie trzeba było zapewniać odpowiednich wpływów na konto czy dokonywać transakcji bezgotówkowych, by zupełnie za darmo korzystać z niego przez cały miesiąc. Tak było w Orange Finanse, Nest Bank oraz Idea Bank, a ostatnio jest w Citi Handlowy.

Klienci Orange Finanse będą mogli korzystać z bezwarunkowego konta i otrzymać bonusy finansowe pod kilkoma warunkami:

Z promocji możesz skorzystać, jeśli na dzień 30.06.2018 r. miałeś konto w Orange Finanse i nie posiadasz ani nie jesteś współwłaścicielem rachunku w mBanku o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017. Wszystkie warunki, które należy spełnić aby przystąpić do promocji opisaliśmy szczegółowo w Regulaminie Promocji  dostępnym tutaj.

Promocja obowiązuje w okresie 09.07.2018 r. do 29.02.2020 r. , do promocji można przystąpić w dniach 09.07.2018 r. – 29.03.2019 r. po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

  • na dzień 30.06.2018 r.: posiadasz konto w Orange Finanse i począwszy od dnia 01.01.2016 nie posiadasz, ani nie współposiadasz innego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego prowadzonego przez Bank o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017,
  • w okresie, w którym możesz przystąpić do promocji złożysz wniosek o zmianę warunków rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Orange Finanse na eKonto z taryfą standard, zwane w niniejszym Regulaminie eKontem promocyjnym, wraz z wnioskiem o wydanie nowej karty debetowej, zwaną dalej kartą promocyjną,
  • na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części „XI. Oświadczenia”,
  • podpiszesz Zmienione warunki umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej Umową, przy czym musi to być umowa indywidualna (nie może dotyczyć otwarcia konta razem z drugą osobą), mBank S.A.
  • jesteś Klientem aktywnym, przy czym wymóg ten nie dotyczy nagrody w postaci Gwarancji niezmienności opłat,
  • jeśli przekształcisz rachunek indywidualny na rachunek wspólny, z dniem przekształcenia eKonta promocyjnego na rachunek wspólny przestaniesz być Uczestnikiem Promocji.

Natomiast bonusy finansowe otrzymujemy następujące:

  • Premia za transakcje kartą promocyjną i/lub transakcje BLIK w wysokości max 150 zł.
  • Jednorazowa Premia za wpływ na rachunek do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości 10 zł.
  • Jednorazowa Premia za zmianę warunków rachunku w wysokości 100 zł.
  • Gwarancja niezmienności opłat od dnia przystąpienia do Promocji do 29.02.2020 r.

Więcej szczegółów promocji dla klientów Orange Finanse znajdziecie na dedykowanej stronie mBanku.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy: