Płatności i bankowość

mBank kusi klientów Orange Finanse bezwarunkowo darmowym kontem do 2020 roku

Grzegorz Ułan
mBank kusi klientów Orange Finanse bezwarunkowo darmowym kontem do 2020 roku
11

Orange Finanse to usługa bankowa oferowana przez Orange, a dostarczana przez mBank od 2014 roku. Nie spełniła ona jednak oczekiwań mBanku odnośnie do dynamicznego wzrostu klientów i w czerwcu poinformowano o rozwiązaniu umowy.

W wyniku rozwiązania umowy usługa Orange Finanse zniknie z końcem bieżącego roku, a dotychczasowi klienci Orange Finanse automatycznie przepięci zostaną do mBanku.

Okazuje się, że mBank, aby zapewnić miękkie lądowanie chce zapewnić dotychczasowym klientom Orange Finanse takie same warunki korzystania z konta, przynajmniej do 29.02.2020 r., a dodatkowo udostępnił też kilka promocji, dzięki którym będzie można otrzymać łącznie 260 zł premii.

Co znaczy takie same warunki? Otóż Orange Finanse jako jeden z 3 banków w Polsce oferował bezwarunkowe bezpłatne konto. Nie trzeba było zapewniać odpowiednich wpływów na konto czy dokonywać transakcji bezgotówkowych, by zupełnie za darmo korzystać z niego przez cały miesiąc. Tak było w Orange Finanse, Nest Bank oraz Idea Bank, a ostatnio jest w Citi Handlowy.

Klienci Orange Finanse będą mogli korzystać z bezwarunkowego konta i otrzymać bonusy finansowe pod kilkoma warunkami:

Z promocji możesz skorzystać, jeśli na dzień 30.06.2018 r. miałeś konto w Orange Finanse i nie posiadasz ani nie jesteś współwłaścicielem rachunku w mBanku o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017. Wszystkie warunki, które należy spełnić aby przystąpić do promocji opisaliśmy szczegółowo w Regulaminie Promocji  dostępnym tutaj.

Promocja obowiązuje w okresie 09.07.2018 r. do 29.02.2020 r. , do promocji można przystąpić w dniach 09.07.2018 r. – 29.03.2019 r. po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

  • na dzień 30.06.2018 r.: posiadasz konto w Orange Finanse i począwszy od dnia 01.01.2016 nie posiadasz, ani nie współposiadasz innego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego prowadzonego przez Bank o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017,
  • w okresie, w którym możesz przystąpić do promocji złożysz wniosek o zmianę warunków rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Orange Finanse na eKonto z taryfą standard, zwane w niniejszym Regulaminie eKontem promocyjnym, wraz z wnioskiem o wydanie nowej karty debetowej, zwaną dalej kartą promocyjną,
  • na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części „XI. Oświadczenia”,
  • podpiszesz Zmienione warunki umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej Umową, przy czym musi to być umowa indywidualna (nie może dotyczyć otwarcia konta razem z drugą osobą), mBank S.A.
  • jesteś Klientem aktywnym, przy czym wymóg ten nie dotyczy nagrody w postaci Gwarancji niezmienności opłat,
  • jeśli przekształcisz rachunek indywidualny na rachunek wspólny, z dniem przekształcenia eKonta promocyjnego na rachunek wspólny przestaniesz być Uczestnikiem Promocji.

Natomiast bonusy finansowe otrzymujemy następujące:

  • Premia za transakcje kartą promocyjną i/lub transakcje BLIK w wysokości max 150 zł.
  • Jednorazowa Premia za wpływ na rachunek do regularnego oszczędzania Moje cele w wysokości 10 zł.
  • Jednorazowa Premia za zmianę warunków rachunku w wysokości 100 zł.
  • Gwarancja niezmienności opłat od dnia przystąpienia do Promocji do 29.02.2020 r.

Więcej szczegółów promocji dla klientów Orange Finanse znajdziecie na dedykowanej stronie mBanku.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu