Internet

Czy to koniec nielegalnych transmisji sportowych w sieci? Unia wzywa do działania!

Piotr Kurek
Czy to koniec nielegalnych transmisji sportowych w sieci? Unia wzywa do działania!
3

Unia wydaje zalecenia związane z piractwem i nielegalnym udostępnianiem wydarzeń sportowych w internecie. To m.in. reakcja na zeszłoroczny apel ponad 100 właścicieli praw i dostawców treści związanych ze sportem.

Wydawać by się mogło, że w dobie powszechnego dostępu do stosunkowo tanich serwisów VOD piractwo jest już przeszłością, rzeczywistość jest zupełnie inna. Nie piracimy już tylko filmów i seriali. "Lewe" transmisje najpopularniejszych wydarzeń sportowych wciąż cieszą się sporą popularnością wśród internautów - w tym również polskich. Co kilka miesięcy słyszymy o akcjach Policji, która rozbija grupy odpowiedzialne za tzw. sharing. Przestępstwo sharingu polega na nielegalnym rozdzieleniu uprawnień karty abonenckiej i udostępnieniu tych uprawnień osobom do tego nieuprawnionym przy użyciu urządzeń niedozwolonych, za pośrednictwem Internetu. W procederze sharingu biorą udział dawca - oferujący nielegalną usługę i biorca. To osoba, której udostępniana jest telewizja.

Źródło: Depositphotos

W czerwcu zeszłego roku usłyszeliśmy o 2,5 mln zł i roku więzienia - to kara dla mężczyzny z powiatu mrągowskiego za nielegalne udostępnianie sygnału płatnych telewizji Canal+ oraz Cyfrowego Polsatu. Kilka miesięcy później dowiedzieliśmy się o rozbiciu grupy prowadzącej nielegalną sieć serwisów steramingowych i oferującej materiały z 2600 kanałów telewizyjnych oraz całkiem pokaźną bazę 23 tysięcy filmów i seriali.

Unia chce powiedzieć "stop" piractwu sportu na żywo w internecie

Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się też sygnały od dostawców transmisji sportowych w internecie. Ponad 100 właścicieli praw i dostawców treści zwróciło się do UE z prośbą o zajęcie się piractwem “na żywo”. Organizacje domagają się większego rygoru dla piractwa “na żywo” i usuwania takich transmisji w trybie natychmiastowym. Na reakcję Komisji Europejskiej musieliśmy poczekać kilka miesięcy, ale właśnie udostępniła ona szereg zaleceń dotyczących działań w celu zwalczania piractwa internetowego wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo.

Kilka dni temu Komisja Europejska przedstawiła zalecenia związane z walką z piractwem w internecie, które dotyczy wydarzeń sportowych oraz innych wydarzeń na żywo, takich jak koncerty i występy teatralne. Komisja zachęca państwa członkowskie, organy krajowe, właścicieli praw oraz dostawców usług do podjęcia skutecznych, ale i stosownych środków mających na celu zwalczanie nielegalnego udostępniania transmisji - z jednoczesnym pełnym poszanowaniem praw podstawowych i przepisów dotyczących ochrony prywatności. To zalecenie ma pomóc wzmocnić konkurencyjność sektora sportowego i kreatywnego na obszarze Unii Europejskiej poprzez zwiększenie walki z piractwem w internecie.

Zalecenia dotyczące piractwa w sieci

Źródło: Depositphotos

Zalecenie koncentruje się na trzech głównych obszarach:

  • Szybkie rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących wydarzeń na żywo: w oparciu o akt o usługach cyfrowych podkreśla znaczenie pilnych działań ze strony dostawców usług hostingowych w celu zminimalizowania szkód spowodowanych nielegalną transmisją strumieniową.
  • Dynamiczne nakazy sądowe: w oparciu o środki przewidziane w dyrektywie o egzekwowaniu, opierając się na doświadczeniach niektórych państw członkowskich, w zaleceniu zachęca się do stosowania nakazów blokujących dostosowanych do wydarzeń na żywo, a w przypadku wydarzeń sportowych na żywo zachęca się państwa członkowskie do przyznania organizatorom wydarzeń sportowych legitymacji procesowej do występowania o nakaz, jeżeli obecnie nie jest to możliwe.
  • Oferty handlowe i świadomość: organizatorom i nadawcom wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo zaleca się zwiększanie dostępności, przystępności cenowej i atrakcyjności ich ofert handlowych dla użytkowników końcowych w całej Unii. Wzywa się państwa członkowskie do podnoszenia świadomości użytkowników na temat legalnych ofert korzystania z tego rodzaju treści oraz na temat kwestii piractwa wśród organów egzekwowania prawa.

Jednocześnie KE przypomina, że już teraz dostępne są środki prawne służące zwalczaniu piractwa w internecie, w szczególności akt o usługach cyfrowych i dyrektywa o egzekwowaniu (dyrektywa 2004/48/WE). Przepisy te usprawniają przetwarzanie zgłoszeń wysyłanych do dostawców usług hostingowych w przypadku nielegalnych treści. Dodatkowo, posiadacze praw mogą uzyskać nakazy sądowe nakazujące pośrednikom internetowym blokowanie dostępu do nieautoryzowanych treści lub ich usuwanie.

Stock Image from Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu