Polska

Komuś w Polsce udało się wygrać w sądzie ze swoim bankiem i odzyskać oszczędności skradzione z konta

Grzegorz Ułan
Komuś w Polsce udało się wygrać w sądzie ze swoim bankiem i odzyskać oszczędności skradzione z konta
16

Ciekawą historię opisał dziś Bankier na swojej stronie, a przedstawiająca przypadek okradzionej kobiety, w którym sprawcy zdarzenia wyczyścili jej konto, wypłacając z bankomatów 1,5 tys. euro.

Do zdarzenia doszło na wycieczce w Hiszpanii, gdzie kobiecie skradziono torebkę z dokumentami, telefonem no i kartą płatniczą. Bank uznał, że do kradzieży pieniędzy doszło na skutek rażącego niedbalstwa pokrzywdzonej, gdyż pieniądze wypłacane były przy użyciu prawidłowego PIN-u. Nastąpiło więc tu domniemanie, że i numer PIN pokrzywdzona przechowywała w torebce.

Reklamacja została odrzucona, a sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Gdańsku, który z kolei uznał, że aby bank mógł powołać się na niezachowanie wymaganej ostrożności, musi to udowodnić. W tym przypadku, udowodnić, że kobieta ten PIN przechowywała w torebce.

Zgodnie z jej art. 45 ust. 1, ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza była autoryzowana przez użytkownika lub że została wykonana prawidłowo, spoczywa na dostawcy tego użytkownika. Ust. 2 wskazanego artykułu stwierdza natomiast, że wykazanie przez dostawcę zarejestrowanego użycia instrumentu płatniczego nie jest wystarczające do udowodnienia, że transakcja płatnicza została przez użytkownika autoryzowana. Dostawca jest obowiązany udowodnić inne okoliczności wskazujące na autoryzację transakcji płatniczej przez płatnika albo okoliczności wskazujące na fakt, że płatnik umyślnie doprowadził do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, albo umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa dopuścił się naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art. 42. Ciężar wykazania spornej okoliczności spoczywał więc na stronie pozwanej, która – w ocenie sądu – owemu obowiązkowi nie sprostała.

Oprócz braku takiego dowodu, dodatkowo zaistniały przesłanki by sądzić, że jednak taka sytuacja nie miała miejsca. Po pierwsze, złodzieje przy pierwszej wypłacie wprowadzili błędny PIN, dopiero kolejne odbyły się z prawidłowym PIN-em, więc sąd wyraził przypuszczenie, że prawidłowy PIN złodzieje mogli uzyskać w inny sposób.

Po drugie, podczas kontaktu z bankiem, kobieta deklarowała, że pamięta swój numer PIN-u, poza tym pamiętała 6-cyfrowy kod autoryzujący na infolinii, więc z dużym prawdopodobieństwem musiała też pamiętać 4-cyfrowy kod PIN.

Co więcej, choć powódka nie pamiętała swojego PESEL-u, to jednak – jak zadeklarowała konsultantce na infolinii – pamiętała numery (...) do swoich kart. Oświadczenie to jest w pełni wiarygodne, bowiem powódka nie miała wówczas powodu do podawania nieprawdy na ten temat, ponadto skoro pamiętała sześciocyfrowy numer (...) pozwalający autoryzować swoją tożsamość za pośrednictwem infolinii, tym bardziej prawdopodobne jest, że pamiętała również krótsze, czterocyfrowe numery (...) do swoich kart.

Te wszystkie wątpliwości sąd rozstrzygnął na niekorzyść banku, biorąc pod uwagę dodatkową okoliczność w postaci tego, iż poszkodowana niezwłocznie zgłosiła kradzież i zasądził od banku na rzecz poszkodowanej kwotę 6.732,60 zł wraz z odsetkami.

To zdarzenie pokazuje, że jednak da się wygrać z tak dużą instytucją dysponującą armią prawników. Cieszy też postawa sądu, który stanął w tym przypadku po słabszej stronie sporu, rozstrzygając na jej korzyść wszelkie wątpliwości, jakie pojawiły się w sprawie.

Cała ta sytuacja napawa też optymizmem w kontekście nasilających się cyberataków i powtarzających się prób włamań na nasze konta, do tego coraz bardziej zmyślnych, z którymi każdy z nas może sobie nie poradzić w pewnym momencie i paść jego ofiarą. Fakt postawienia banku w sytuacji, w której to on musi udowodnić, że kradzież środków w przypadku takiego ataku była wynikiem naszego zaniedbania, stawia nas, konsumentów w dość bezpiecznej pozycji.

Niemniej polecam mój ostatni wpis, na temat zabezpieczania się przed ewentualnymi zagrożeniami tego typu, może w tonie trochę paranoicznym, ale strzeżonego... itd.:)

Źródło: Bankier.pl
Treść wyroku.

Photo: AndreyPopov/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu