Polska

Co Polacy sądzą o jawności swoich dochodów? Zdania są podzielone

Grzegorz Ułan
Co Polacy sądzą o jawności swoich dochodów? Zdania są podzielone
137

Pewnie większość Polaków chętnie dowiedziałaby się tego, ile kolega/koleżanka z sąsiedniego biurka zarabiają wykonując te samą pracę. Z drugiej jednak strony, wiązałoby się to ze zdradą własnych zarobków wszystkim pozostałym pracownikom. Wyniki badania CBOS "Kto wie, ile zarabiamy? Stosunek Polaków do jawności dochodów", nie są zatem jednoznaczne.

Zobaczmy najpierw jak odpowiadali Polacy na pytanie, kto w ogóle wie o naszych zarobkach. W zdecydowanej większości był to mąż/żona - 61%, ale też dzieci - 29% czy rodzice - 25%. Rzadziej dzielimy się tą wiedzą z przyjaciółmi - 12% czy członkami dalszej rodziny 9%. W przypadku współpracowników odsetek ten jest jeszcze mniejszy - 8%.

Z drugiej strony, pytani czy mąż lub małżonka są w posiadaniu takiej wiedzy, badani deklarują w 94%, że owszem, a w przypadku związków nieformalnych odsetek ten jest zdecydowanie mniejszy, bo wynosi 47%. Twórcy raportu podejrzewają tu, że różnice te mogą wynikać z faktu, że mąż czy żona nalezą do ścisłego kręgu zaufania, z kolej w związkach nieformalnych bardziej to zależy od formy związku czy czasu jego trwania.

Jak ta wiedza kształtuje się w zakładach pracy? 30% deklaruje, że posiada wiedzę o zarobkach innych osób w ich miejscu pracy, a kolejne 33% taką wiedzę posiada w stosunku do części zatrudnionych. Jedynie 1/4 nie pojęcia o zarobkach współpracowników.

Przejdźmy już do wyników przedmiotowych dla tego badania, a mianowicie co Polacy w ogóle myślą o jawności zarobków. Jak wiadomo, w niektórych krajach (Skandynawia) wiedza o zarobkach zwykłych obywateli jest powszechnie dostępna, mimo to Polacy zdecydowanie opowiadają się przeciwko jawności swoich dochodów - 56%, za dobre rozwiązanie uważa to 32% badanych, zdania na ten temat nie ma jedynie 12%.

Mimo, że z pytania o jawność zarobków współpracowników wynika, że jest to wiedza dość powszechna, na pytanie, czy tak powinno być, 55% badanych odpowiedziała przecząco (20% zdecydowanie nie, 35% raczej nie). 40% z kolei uważa, że współpracownicy powinni nawzajem wiedzieć o swoich zarobkach (raczej tak 28% i zdecydowanie tak 12%).

Twórcy raporty doprecyzowali jeszcze pytanie do poszczególnych grup badanych, w zależności od ich wiedzy, okazało się, że i nawet wśród osób, które taką wiedzę posiadają zdania są podzielone, czy tak faktycznie powinno być.

Całkiem inaczej to wygląda, w przypadku wskazania konkretnych grup pracowników, i tak w większości - 85%, uważamy że jawne powinny być zarobki osób na wyższych stanowiskach spółek Skarbu Państwa (66% wszystkich pracowników), nieco mniej, bo 83% tego samego szczebla w administracji publicznych (57% wszystkich pracowników), z kolei zdecydowanie przeciwko jesteśmy udostępniania informacji o zarobkach osób zatrudnionych w firmach prywatnych.

Źródło: CBOS.
Photo: Yotka/Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu