Polska

Bardzo dobre zmiany po interwencji UOKiK w InPost

Grzegorz Ułan
22

UOKiK poinformował dziś o skargach konsumentów na niektóre zasady obowiązujące przy odbieraniu i nadawaniu paczek w firmie InPost. Na podstawie tych skarg urząd wszczął postępowanie wyjaśniające. Kar żadnych jednak nie będzie, gdyż InPost zobowiązał się do przeprowadzenia istotnych zmian w kwestionowanych zasadach.

Zastrzeżenia UOKiK dotyczyły przede wszystkim opłat, które pobierał InPost za weryfikację przesyłek, co do ich wymiarów - jeśli nie zgadzały się z deklarowanymi przez nadających. Poza tym InPost stosował domyślne przekierowanie paczek bez zgody konsumentów, gdy w danym Paczkomacie brakowało miejsca oraz stosował zbyt krótki termin na odbiór paczek z punktów o ograniczonej dostępności.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK:

Skargi, które wpłynęły do UOKiK dały podstawę do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Sprawdziliśmy, czy problemy poruszane przez konsumentów mają miejsce. W trakcie postępowania spółka dostosowała się do naszych zastrzeżeń. Część zmian została już wdrożona, co mogli już odczuć konsumenci korzystający z tych usług.

Co się zmieni w związku z tymi zastrzeżeniami UOKiK? InPost zobowiązał się do niepobierania dodatkowej opłaty w wysokości 3,68 zł za weryfikację gabarytów przesyłek - usunięcie tej opłaty naliczanej do tej pory po realizacji usługi nastąpi w 2022 roku.

Ponadto InPost już zrezygnował z automatycznego przekierowywania paczek do innego Paczkomatu w przypadku przepełnienia docelowego. Aktualnie w takiej sytuacji paczka umieszczana jest na jeden dzień w zastępczym, najbliżej położonym Paczkomacie - w odległości maksymalnie 2 km w linii prostej, a gdy nie zostanie z niego odebrana wraca do pierwotnego Paczkomatu.

Ostatnia ze zmian to wprowadzenie wydłużonego czasu na odbiór paczek z punktów zamkniętych w niektóre dni tygodnia. Mowa głównie o niedzielach wolnych od handlu, gdy termin odbioru przypada na dzień wolny od pracy InPost wydłuży czas odbioru o 24 godziny. Ta zmiana również została zapowiedziana na 2022 rok.

Źródło: UOKiK.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu