Polska

Zarobki absolwentów w Polsce, rok po ukończeniu studiów

Grzegorz Ułan
Zarobki absolwentów w Polsce, rok po ukończeniu studiów
4

To już 9. edycja ELA, czyli systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów studiów w Polsce - w podziale na województwa czy ukończone kierunki.

Pierwsza edycja ELA zaprezentowana została w 2016 roku, a więc przedstawiała zarobki za 2015 rok absolwentów, którzy ukończyli studia w 2014 roku.

Polecamy na Geekweek: Naukowcy wzięli się za paczkomaty. Ważna informacja dla użytkowników

Twórcy monitoringu bazują tu na danych administracyjnych, głównie z ZUS-u oraz z systemu POL-on,- to system informacji o szkolnictwie wyższym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tak więc nie jest to wynik jakichś losowych ankiet i badań wybranych grup absolwentów, ale całościowy obraz ich ekonomicznych losów bezpośrednio po ukończonych studiach.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) został zainicjowany w 2013 roku dzięki nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Został on uruchomiony w 2016 roku na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i od tego czasu jest systematycznie rozwijany. ELA należy do najbardziej innowacyjnych systemów tego typu w Europie.

Co do obaw o prywatność danych, absolwenci nie muszą się martwić, zachowana jest tu pełna anonimowość i brak jakichkolwiek danych osobowych, absolwenci są rozróżniani na podstawie losowego numeru, bez możliwości identyfikacji konkretnych osób.

Zanim przejdziemy do samych wyników, krótkie wyjaśnienie terminów, które pojawią się w poniższych tabelkach:

  • mediana zarobków podawana jest w kwotach brutto,
  • mediana WWZ, to względny wskaźnik zarobków, czyli stosunek zarobków absolwentów do średnich płac w ich regionie (dla przykładu w województwie dolnośląskim, absolwenci 2022 zarabiali w zeszłym roku 0,75 średnich lokalnych zarobków),
  • ryzyko bezrobocia, to średni procent miesięcy w rok po ukończeniu studiów, w którym absolwenci byli zarejestrowani jako bezrobotni
  • WWB, to względny wskaźnik bezrobocia, czyli podobnie jak WWZ, ale odnosi się do efektywności absolwentów w unikaniu bezrobocia - stosunek ryzyka bezrobocia do stopy bezrobocia w danym regionie.

Mediany zarobków absolwentów w roku po ukończeniu studiów

Wskaźniki charakteryzujące zarobki i bezrobocie osób, które ukończyły studia magisterskie w 2022 r.
Województwo Mediana zarobków (PLN) Mediana WWZ Ryzyko bezrobocia WWB
Dolnośląskie 5 381,29 0,75 3,0% 0,83
Kujawsko-pomorskie 4 952,8 0,78 3,6% 0,62
Lubelskie 4 737,5 0,76 6,4% 0,93
Lubuskie 5 174,22 0,8 3,2% 0,79
Łódzkie 5 220,97 0,8 3,4% 0,63
Małopolskie 5 145,82 0,73 3,8% 0,82
Mazowieckie 5 791,53 0,77 2,8% 0,6
Opolskie 5 045,74 0,77 4,1% 0,74
Podkarpackie 4 792,15 0,8 6,7% 0,85
Podlaskie 4 697,55 0,73 5,7% 0,92
Pomorskie 5 233,25 0,74 2,7% 0,63
Śląskie 5 210,24 0,76 3,2% 0,79
Świętokrzyskie 4 736,9 0,77 7,4% 1,04
Warmińsko-mazurskie 5 012,22 0,82 4,8% 0,8
Wielkopolskie 5 082,76 0,78 2,6% 0,83
Zachodniopomorskie 5 078,05 0,77 4,1% 0,76

Tak więc na najwyższe zarobki w 2023 roku, mogli liczyć absolwenci rocznika 2022 w województwie mazowieckim, a na najniższe w województwie podlaskim.

Z kolei najwyższy wskaźnik WWZ odnotowano przy zarobkach absolwentów w województwie warmińsko-mazurskim, najniższy natomiast ponownie w podlaskim i małopolskim.

Jeśli chodzi o ryzyko bezrobocia, najmniejszy średni procent miesięcy na bezrobociu odnotowano w województwie wielkopolskim, a najwyższy w województwie świętokrzyskim. Najłatwiej natomiast uniknąć bezrobocia było w województwie mazowieckim, a najtrudniej w województwie świętokrzyskim.

Najwyższe zarobki absolwentów w rok po studiach, z podziałem na kierunki

Wynagrodzenia w pierwszym roku po dyplomie absolwentów i absolwentek studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich z rocznika 2022 z kierunków o najwyższych wynagrodzeniach
Dziedzina kształcenia Nazwa kierunku Mediana zarobków (PLN) Mediana WWZ
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu pielęgniarstwo 8465,48 1,33
położnictwo 7645,24 1,16
farmacja 6305,74 0,96
kierunek lekarski 6435,22 0,91
elektroradiologia 5728,29 0,85
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych informatyka i systemy inteligentne 12408,57 1,66
informatyka stosowana 10375,73 1,48
cyberbezpieczeństwo 10787,59 1,43
telekomunikacja 10055,18 1,36
teleinformatyka 9170,76 1,34
Dziedzina nauk społecznych executive master of business administration 17376,75 2,63
informatyczne techniki zarządzania 10999,47 1,51
data science and business analytics 11838,11 1,45
analiza danych - big data 9408,66 1,24
metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne 9922,5 1,24
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych informatyka stosowana 10164,56 1,37
informatyka 7960,49 1,17
applied mathematics 7580,8 1,14
analiza i przetwarzanie danych 7487,58 1,07
big data analytics 7650,33 1,07
Dziedzina nauk humanistycznych filologia włoska 6060,24 0,89
filologia germańska 5324,3 0,77
germanistyka 5703,22 0,76
skandynawistyka 6023,96 0,75
filologia polska nauczycielska 4907,54 0,74
Dziedzina nauk teologicznych teologia 4190,01 0,63
Dziedzina nauk rolniczych agroleśnictwo 4961,07 0,86
leśnictwo 5186,58 0,86
technologia drewna 5681,82 0,86
technologia kosmetyków 4725,69 0,73
rolnictwo 4438,88 0,71
Dziedzina sztuki instrumentalistyka 4060,04 0,57
organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 3866,38 0,55
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 3868,9 0,54
wzornictwo 3788,2 0,54
architektura wnętrz 3409,74 0,5

Na najwyższe zarobki mogli liczyć w zeszłym roku absolwenci takich kierunków jak executive master of business administration oraz data science and business analytics. Niewiele niższe zarobki dotyczyły absolwentów niemal wszystkich kierunków związanych z informatyką. Natomiast najniższe wynagrodzenia odnotowano wśród absolwentów kierunków z dziedziny sztuki.
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ELA
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu