Felietony

Założyłem się z YetiPay i Virtualo, że nie kupicie 1000 ebooków - jak przegram to.... ale nie ma takiej możliwości

Grzegorz Marczak
Założyłem się z YetiPay i Virtualo, że nie kupicie 1000 ebooków - jak przegram to.... ale nie ma takiej możliwości
155

Akcja i konkurs dla czytelników wygląda następująco. Założyłem się z YetiPay i Virtualo, że nie kupicie w dwa tygodnie 1000 książek (ebooków) przez Antyweb (widget w prawej szpalcie) nawet jak będą w super cenach. Ustaliłem nawet, że mogą to być ceny dumpingowe których nie ma na rynku (czyli tylko n...

Akcja i konkurs dla czytelników wygląda następująco. Założyłem się z YetiPay i Virtualo, że nie kupicie w dwa tygodnie 1000 książek (ebooków) przez Antyweb (widget w prawej szpalcie) nawet jak będą w super cenach. Ustaliłem nawet, że mogą to być ceny dumpingowe których nie ma na rynku (czyli tylko na Antyweb biografia Jobsa za 24,9 PLN) i że codziennie może być do kupienia inny bestseller.

Zabawa ma trwać dwa tygodnie. Nie dość tego, dla tych którzy kupią książkę i podzielą się tą informacją w kreatywny sposób na FB (podczas procesu zakupu) czekają do wygrania dwa iPad 2.

Jeśli w ciągu dwóch tygodni nie kupicie 1000 książek to YetiPay musi zawitać do mojego biura w białym kożuchu i białych kozaczkach i wręczyć mi najnowszego iPada. Oczywiście wszystko udokumentuje. Gorzej będzie jeśli natomiast przegram. Będę musiał wtedy napisać na Antyweb laurkę na temat YetiPay i Virtualo oraz wspomóc dotacją w wysokości 9,99 PLN zaprzyjaźniony serwis Spidersweb :)

Dlatego mam szczerą nadzieje, że nie będziecie kupować tych ebooków, mimo iż widget od Virtualo umożliwia szybką transakcję a książki będą w świetnych cenach. Nikt przecież nie będzie chciał czytać tekstu do którego zmusi mnie przegrana. Dotację dla Spidersweb jakoś przełknę, tyle ostatnio jeżdżą po świecie a bilety są drogie więc chętnie wspomogę :)

Dla tych jednak co na tyle złośliwi aby kupować te nudne tytułu, wspomnę że transakcje przeprowadzamy przez widget na Antyweb (po prawej stronie drugi od góry) - tylko taka się liczy i zwiększa stan widocznego dla wszystkich licznika i tylko wtedy dostaniecie super cenę.

Teraz bardziej oficjalny regulamin konkursu dla czytelników którzy kupią książkę i podzielą się tym faktem na FB (do wygrania są dwa iPad 2)

Oficjalny regulamin

1. Konkurs organizowany przez YetiPay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Antyweb.pl (Organizatorzy) ma na celu promocję płatności internetowych YetiPay.
2. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu i opublikowaniu na tablicy Facebook należącej do uczestnika konkursu kreatywnego komentarza do transakcji zakupu e-booka z widgetu Hot Deal 24H by Virtualo, spełniającego jednocześnie dodatkowe warunki określone w niniejszym regulaminie. Praca konkursowa musi być autorskim dziełem Uczestnika konkursu.
3. W konkursie biorą udział jedynie komentarze do zakupów e-booków z serwisu Virtualo.pl wykonanych w dniach od 11.05.12 do 25.05.12 poprzez widget Hot Deal 24H by Virtualo umieszczony w serwisie Antyweb.pl z użyciem kanału płatności YetiPay. Aby opublikowany komentarz wziął udział w konkursie, użytkownik musi w trakcie transakcji zakupu opublikować informację o zakupie na swojej tablicy w serwisie Facebook.
4. Informacja o zakupie, wraz z biorącym udział w konkursie komentarzem uczestnika, musi pozostawać na tablicy użytkownika aż do ogłoszenia wyników konkursu.
5. Każdy użytkownik ma prawo do przygotowania dowolnej liczby prac konkursowych, przy czym do każdej transakcji zakupu przypisany może być tylko jeden komentarz.
6. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest odnotowania przynajmniej 1 000 (jednego tysiąca) zakupów e-booków poprzez widget Hot Deal 24H by Virtualo w serwisie Antyweb.pl w okresie trwania konkursu, czyli od 11.05.12 do 25.05.12. Jeśli w tym czasie nie zostanie wykonanych 1 000 transakcji zakupu, konkurs pozostanie bez rozstrzygnięcia i nie zostaną przyznane żadne nagrody.
7. Jeśli warunek z punktu 6 zostanie spełniony, komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli YetiPay sp. z o.o. Virtualo Sp. z o.o. oraz Antyweb.pl oceni prace biorące udział w konkursie. Komisja wybierze dwie najciekawsze prace konkursowe spełniające warunki regulaminu. Autorzy dwóch wybranych prac otrzymają po jednej nagrodzie określonej w punkcie 8. W razie rażąco niskiego poziomu prac konkursowych komisja może nie przyznać jednej lub żadnej z nagród. Warunkiem przyznania nagrody jest przeniesienie przez Uczestnika konkursu w formie pisemnej praw autorskich do zgłoszonej pracy na podmiot wskazany przez Organizatora konkursu w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do takiego przeniesienia.
8. Nagrodą dla autorów dwóch najciekawszych prac konkursowych będą:
a. iPad 2 16GB wifi o wartości 2000 zł
Jeśli przepisy prawa będą wymagały odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od nagrody, nagroda zostaną powiększone o 10% wartości, która zostanie odprowadzona przez organizatora na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28.05.12 na stronie internetowej Antyweb.pl. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej także w wiadomości e-mail wysłanej na adres zarejestrowany w ich koncie w serwisie YetiPay. Informacje o zwycięzcach konkursu nie będą zawierały ich danych osobowych. Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres w terminie 14 dni roboczych.
10. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy ani członkowie rodzin pracowników YetiPay, Antyweb.pl lub Virtualo.pl. Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba pełnoletnia. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
11. Konkurs nie jest “grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

zakładebookiVirtualo