Polska

ZPP: Aż 71 proc. Polaków uznaje, że państwo nie powinno ustalać, jak obywatele spędzają niedziele

Grzegorz Ułan
ZPP: Aż 71 proc. Polaków uznaje, że państwo nie powinno ustalać, jak obywatele spędzają niedziele
120

W miniony piątek dzieliłem się z Wami stanowiskiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na temat zmian w ustawie o zakazie handlu w niedziele, z którego dowiedzieliśmy się jak to widzą pracodawcy i pracownicy. Wczoraj natomiast ukazały się wyniki badania wykonanego na zlecenie ZPP, przez Maison & Partners, z którego dowiadujemy się, co myśli o zakazie handlu w niedziele ogół rodaków.

Patrząc po wynikach tego badania okazuje się, że nasze społeczeństwo jest podzielone w swoich opiniach o zakazie handlu w niedzielę - nowe przepisy popiera 43% badanych, a sprzeciwia się im 42%. Niemniej już 53% Polaków negatywnie wypowiada się o całkowitym zakazie handlu w niedziele, który ma obowiązywać od 2020 roku.

prof. Dominika Maison:

Co ciekawe, wśród przeciwników ograniczeń handlu w niedziele, istotną grupę stanowią ci, którzy w tej chwili w tym sektorze pracują – 44 proc. z nich negatywnie ocenia jakiekolwiek ograniczenia. Wśród grupy, która nigdy w tej branży nie pracowała zaś, odsetek przeciwników ograniczeń wynosi 37 proc. Podobnie, ograniczenie handlu w niedziele jako utrudnienie postrzega 51 proc. pracowników z tej branży i jedynie 36 proc. ankietowanych, którzy nigdy w handlu nie pracowali.

Ponadto 71% Polakom nie podoba się fakt, że państwo decyduje o tym jak mają spędzać niedzielę, chodzi tu głównie o zamysł ograniczenia handlu w niedziele, który miał spowodować, że więcej czasu będziemy poświęcać rodzinie.

65% z nas podoba się też pomysł ZPP, który jako alternatywę zaproponował wprowadzenie ustawowej gwarancji dwóch wolnych niedziel dla każdego pracownika w Polsce.

Kolejny wniosek wypływający z wyników badania jest taki, że aktualne rozwiązania są zwyczajnie nieskuteczne, gdyż przed tymi zmianami zakupy w niedziele robiło 88% Polaków, a tak w tej chwili jest to 80%, którzy dodatkowo narzekają na wysokie ceny oraz ograniczony asortyment.

Okazuje się też, że największą grupę przeciwników zakazu handlu w niedziele stanowią mieszkańcy miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, nieco mniej, bo 50% w miejscowościach powyżej 500 tysięcy mieszkańców oraz 47% osób z wyższym wykształceniem

Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców:

W tej grupie ponad połowa ankietowanych negatywnie odnosi się do jakichkolwiek ograniczeń handlu w niedziele. Oznacza to, że im dalej będzie to ograniczenie szło, z tym gorszym odbiorem spotka się w mniejszych miejscowościach. Wynik może być zaskakujący, ale musimy pamiętać, że w niewielkich miastach wizyta w centrum handlowym to niejednokrotnie jedyna forma rozrywki dostępna w weekend dla przeciętnego mieszkańca. Skoro zabiera się ludziom możliwość spędzania w ten sposób wolnego czasu, nic dziwnego że oceniają to negatywnie.

Patrząc po wyszczególnieniu grupy, która popiera wprowadzone ograniczenia, na czoło wysuwają się osoby będące na urlopie rodzicielskim z przewagą kobiet i popierających ekipę rządzącą.

Jakie problemy i utrudnienia powoduje ten zakaz wśród Polaków? Najczęściej wymieniają brak czasu na zakupy w inny dzień niż niedziela czy konieczność robienia zakupów w sklepach, w których normalnie tego nie robią - zapewne chodzi tu o otwarte w wolne niedziele sklepy Żabka czy inne mniejsze sklepiki, gdzie za ladą stają ich właściciele.

Pełen raport z wnioskami z przeprowadzonego badania znajdziecie pod tym linkiem (pdf).

Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii Polaków wobec ograniczenia handlu w niedziele. Wielkość próby badawczej: N=1042. Rodzaj próby: Ogólnopolska, reprezentatywna próba losowo-kwotowa (reprezentatywność ze względu na: płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania) dorosłych Polaków. Badanie CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu badawczym Ariadna.

Źródło: ZPP.
Photo: Syda_Productions/Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu