Polska

Administracja publiczna boi się sieci bezprzewodowych

Redakcja Antyweb
Administracja publiczna boi się sieci bezprzewodowych
5

Rozwój technologii cyfrowych w każdej sferze życia dotyczy także administracji publicznej. Ta, podążając za przykładami z biznesu, rozrywki czy edukacji, sukcesywnie cyfryzuje kolejne elementy swojej działalności. W ślad za rozwojem e-usług dla obywateli idą jednak obawy o ich dane.

Urzędy publiczne muszą zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury sieciowej. Kluczem do sukcesu jest holistyczne podejście, które obejmuje zarówno sieci LAN (ang. Local Area Network, sieć lokalna), jak i WLAN (ang. Wireless Local Area Network, bezprzewodowa sieć lokalna) i umożliwia pełne monitorowanie zagrożeń.

Obecnie w Polsce działa ponad 5600 publicznych hot spotów uruchomionych z inicjatyw jednostek samorządu terytorialnego. Jak wskazuje badanie IDC dotyczące wykorzystania technologii bezprzewodowych w sektorze publicznym, przeprowadzone na zlecenie Cisco i EXATEL, znajomość WLAN jest w naszym kraju powszechna, jednak technologia ta w sektorze publicznym jest nadal stosowana w sposób mocno ograniczony.

Rezygnacja z WLAN nie zapewnia cyberbezpieczeństwa

Jednostki administracji publicznej obawiają się o bezpieczeństwo systemów IT, tworząc jedynie „wyspy WLAN” z dostępem do wybranych usług. Jako główne przyczyny stojące za wolną adaptacją technologii wireless, przedstawiciele administracji publicznej podają m.in.:

  • niechęć do wdrażania usług IT opartych na chmurze – wynikającą z braku konkretnych strategii wykorzystania cloud computingu w sektorze publicznym,
  • braki kadrowe,
  • niewystarczającą wiedzę związaną z sieciami bezprzewodowymi i cyberzagrożeniami,
  • wzrost popularności internetu mobilnego i liczby prywatnych hot spotów udostępnianych za pomocą urządzeń mobilnych (smartfony, routery LTE/GSM).

Zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieci WLAN nie oznacza potrzeby ograniczenia jej używania czy wręcz całkowitego wyłączenia, gdyż cyberprzestępcom do przeprowadzenia ataku wystarczą nawet pojedyncze punkty dostępu. Doświadczenia z różnych sektorów gospodarki pokazują, że korzyści wynikające z wykorzystania technologii WLAN znacząco przewyższają ewentualne zagrożeniamówi Przemysław Kania, dyrektor generalny w Cisco. Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy cała sieć jest poprawnie wdrożona i administrowanadodaje Przemysław Kania.

Nowoczesne państwo podszyte technologią

Decydując się na wdrożenie sieci bezprzewodowych, administracja publiczna może poprawić kontakt z obywatelem i wyjść naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy. Przykładowo, przedsiębiorcy czekający w kolejce mogą pracować korzystając z hot spotu w urzędzie. Infrastruktura bezprzewodowa WLAN to także szansa na stworzenie bezprzewodowych biur w ramach JST (jednostek samorządu terytorialnego) oraz wdrożenie innowacyjnych usług, m.in. systemów ochrony i zarządzania środkami trwałymi czy dokumentami.

W Polsce sieć bezprzewodowa to już norma. Korzystamy z niej w domach, bankach, firmach czy środkach komunikacji. Dlaczego? Bo jest wygodna, daje nam swobodę. Dobrze, że zauważa to coraz więcej jednostek publicznych, której pracownicy mogą już korzystać z tego typu rozwiązań. Swoboda przemieszczania się w pracy to wiele spraw załatwionych szybciej i skuteczniej. A jeśli dodamy do tego m.in. wydzielone sieci dla użytkowników (inny dla klientów, inny dla pracowników a jeszcze inny dla administratorów), pełne logowanie zdarzeń oraz możliwość ich analizy – otrzymamy przepis na bezpieczne środowisko pracy. Chronione przed wyciekiem wrażliwych danych czy zainfekowaniem złośliwym oprogramowaniemmówi Paweł Deyk, kierownik ds. kluczowych klientów na rynku publicznym w EXATEL.

Sieci bezprzewodowe stanowią również podstawę dla projektów inteligentnych miast i obszarów wiejskich (smart city i smart village), czego przykład stanowią systemy do zarządzania wodociągami, oświetleniem czy budynkami, co umożliwia obniżenie kosztów ich eksploatacji. WLAN to także dostęp do zaawansowanych funkcji analitycznych sieci bezprzewodowych – ułatwiających utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa m.in. w trakcie imprez masowych. Organizatorzy mogą określać położenie urządzeń mobilnych w zasięgu sieci czy wykrywać szkodliwe sieci bezprzewodowe, nieautoryzowane udostępnianie sieci przewodowej drogą bezprzewodową oraz inne nadużycia. Z perspektywy gospodarności administracji publicznej, ważnym argumentem jest także znaczna redukcja kosztów związanych z częstą modernizacją istniejących sieci przewodowych.

Ideę łączności bezprzewodowej promuje Komisja Europejska, uruchamiając program WiFi4EU - lepszego dostępu do internetu w państwach członkowskich. W ramach tego programu gminy mogą liczyć na bony o wartości 15 tysięcy euro umożliwiające zakup i instalację sprzętu na potrzeby budowy sieci bezprzewodowej w przestrzeni publicznej. Inspiracją dla Polski może być Estonia, gdzie prawo do internetu jest zapisane w konstytucji kraju, który niemal cały pokryty jest siecią darmowych hotspotów.

Artykuł ekspercki został przesłany Antyweb przez:
Cisco / EXATEL

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu