Telekomy

Świetne wyniki Orange za 2021 - aż milion klientów więcej, i to abonamentowych

Grzegorz Ułan
Świetne wyniki Orange za 2021 - aż milion klientów więcej, i to abonamentowych
5

Orange na dzisiejszej konferencji prasowej pochwalił się swoimi wynikami za IV kwartał 2021 roku i cały ubiegły rok. Wprawdzie główny konkurent Play jeszcze ich nie udostępnił, ale niemal ze 100% pewnością możemy już powiedzieć, że Orange mocno już uciekł z liczbą obsługiwanych klientów.

Wyniki finansowe Orange za 2021 rok

Zacznijmy jednak od wyników finansowych, inwestorów po szczegóły odsyłam na strony Orange, ale zerknijmy na podstawowe dane. W IV kwartale 2021 roku Orange zwiększył przychody i odnotował przez tym stratę netto, jednak patrząc całościowo na miniony rok, przy podobnym poziomie inwestycji Orange przez cały 2021 roku może pochwalić się zyskiem netto aż 36 razy większym niż w 2020 roku.

Kluczowe wskaźniki (w mln zł) 4 kw. 2021 4 kw. 2020 Zmiana 2021 2020 Zmiana
przychody 3 171 3 083 2,90% 11 928 11 508 3,60%
EBITDAaL 707 654 8,10% 2 963 2 797 5,90%
marża EBITDAaL 22,30% 21,20% +1,1 p.p. 24,80% 24,30% +0,5 p.p.
zysk operacyjny 15 57 -74% 2 211 404 5,5x
zysk/(strata) netto -69 -21 3,3x 1 672 46 36,3x
ekonomiczne nakłady inwestycyjne 650 595 9,20% 1 737 1 801 -3,60%
organiczne przepływy pieniężne 131 224 -42% 867 642 35%

Tak duży zysk wynikał wprawdzie ze sprzedaży w ubiegłym roku połowy udziałów w spółce Światłowód Inwestycje, ale pomijając ten wpływ, zysk za 2021 roku zamknął się w kwocie 272 mln zł - więc to i tak kilka razy więcej niż w 2020 roku, kiedy to Orange wypracował 46 mln zł zysku.

Julien Ducarroz, Prezes Zarządu Orange Polska:

Rok 2021 był pierwszym rokiem wdrażania naszej nowej, ambitnej strategii .Grow, a doskonałe ubiegłoroczne wyniki to bardzo mocny pierwszy krok w kierunku jej realizacji. Osiągnęliśmy wszystkie zakładane cele. Do przyspieszenia wzrostu przyczyniły się usługi kluczowe, dzięki dużemu popytowi konsumenckiemu i strategii ukierunkowanej na wartość, a także wzrost w usługach IT i integracyjnych.

Liczba klientów Orange w 2021 roku

Przechodząc już do najciekawszych danych, co do aktualnej liczby klientów naszego pomarańczowego operatora, również możemy mówić o świetnych wynikach.

W przypadku usług mobilnych - telefonia komórkowa/internet mobilny, na koniec 2020 roku, baza Orange wynosiła 15,7 mln kart SIM, w tym 10,8 mln w ofertach abonamentowych i 4,8 mln w ofertach na kartę.

Dla porównania, główny konkurent Orange - Play na koniec 2020 roku, mógł pochwalić się liczbą 15,4 mln kart SIM, a więc jeszcze niewiele mniej.

Kluczowe wskaźniki (w tys.) 4 kw. 2021 4 kw. 2020 Zmiana
indywidualni klienci ofert konwergentnych 1 552 1 483 4,70%
dostępy mobilne (karty SIM) 16 800 15 752 6,70%
post-paid 11 847 10 892 8,80%
pre-paid 4 953 4 860 1,90%
stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2 746 2 702 1,60%
w tym łącza światłowodowe 945 725 30,30%
stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 2 660 2 899 -8,20%

Jednak już na koniec zeszłego roku, baza Orange wzrosła aż o ponad milion klientów do poziomu 16,8 mln, w tym 11,8 mln klientów abonamentowych i 4,9 w ofertach pre-paid. Tak więc Orange udało się zwiekszyć najbardziej dochodową bazę klientów o prawie milion - to rzadko się zdarzało w historii.

Znowu porównując z Play, ostatnie wyniki tego operatora za III kwartał 2021 roku raportowały bazę kart SIM na poziomie 15,6 mln, czyli tylko 200 tys. więcej niż na koniec 2020 roku. Trudno więc oczekiwać, ze w IV kwartale 2021 roku Play udało się zdobyć więcej, tym samym Orange mocno już będzie odstawał od Play.

Julien Ducarroz, Prezes Zarządu Orange Polska:

Ubiegły rok był szczególnie istotny w odniesieniu do usług światłowodowych. Dzięki bardzo dobrym wynikom pod koniec roku, zarówno w usługach detalicznych jak i hurtowych, osiągnęliśmy poziom 1 miliona klientów światłowodu. W zasięgu naszych usług światłowodowych znajduje się już prawie 6 milionów gospodarstw domowych.

W wynikach Orange, na uwagę zasługują jeszcze wzrosty w ofertach usług szerokopasmowych. Na koniec 2020 roku z oferty światłowodów Orange korzystało 725 tys. klientów w Polsce, a na koniec ubiegłego już prawie milion (945 tysięcy), co było wzrostem aż o 30,3% rok do roku. Rozbudowa sieci światłowodowej przez Orange (+ umowy na dostęp do światłowodów innych operatorów), pozwoliła jednocześnie na dotarcie z ofertą światłowodowa już do 6 mln gospodarstw domowych w Polsce i co ważne - w tym roku zasięg ten ma zwiększyć się do 7-8 mln.

Źródło: Orange.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu