Telekomy

Play za podwójne karanie klientów usłyszał zarzuty od prezesa UOKiK

Grzegorz Ułan
Play za podwójne karanie klientów usłyszał zarzuty od prezesa UOKiK
2

Prezes UOKiK nie ustaje w prześwietlaniu niedozwolonych działań ze strony naszych operatorów. Tym razem dopatrzył się nieprawidłowości w przypadku Play, który niesłusznie karał klientów za nieterminowe płatności, odbieraniem im rabatu za e-fakturę.

Wczytując się w uzasadnienie zarzutów prezesa UOKiK względem Play w przedmiotowej sprawie, nie sposób nie odnieść wrażenia, że rzeczywiście coś tu jest nie tak.

Wprawdzie Play zastrzega w regulaminie, iż w przypadku nieterminowych płatności za usługi, operator może pozbawić danego klienta prawa do rabatu za e-fakturę, jednak Play stosował tu zasadę podwójnego karania, jednocześnie sam na tym nie tracąc - nadal nie musiał wysyłać papierowych faktur.

Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Utrata rabatu za nieopłacenie faktury w terminie ma charakter kary umownej. Tymczasem, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy mogą zastrzegać tego rodzaju sankcje jedynie w przypadku zobowiązań niepieniężnych. Dlatego wszcząłem postępowanie przeciwko P4.


Na czym polegało to podwójne karanie? W pierwszej kolejności Play pobierał odsetki za zwłokę w opłacaniu e-faktury, do tego pobierał od takich klientów wyższą kwotę w wysokości przyznanego rabatu za tę e-fakturę, która przewyższała często kwotę samych odsetek. Tak więc operator zyskiwał tym sposobem dodatkową korzyść finansową i jednocześnie nadal mógł wysyłać klientom e-faktury, nie ponosząc przy tym kosztów wysyłki papierowej wersji.

Za powyższe nieprawidłowości, prezes UOKiK może nałożyć karę na Play w wysokości 10% rocznego obrotu tego operatora. Podobne postępowanie wyjaśniające prowadzone jest również względem CANAL+, Netii, T-Mobile oraz Vectry, w przypadku których UOKiK sprawdza zasady obowiązujące przy odbieraniu rabatu klientom, w związku z nieopłaceniem faktur w terminie.
Źródło: UOKiK.

Aktualizacja

Po naszej publikacji w powyższej sprawie, Play przesłał swoje oświadczenie - publikujemy go w całości:

Stosowany przez Play mechanizm nie jest karą umowną – spółka udziela rabatu po spełnieniu określonych warunków. Klienci otrzymują zniżkę na abonament po spełnieniu obu warunków: wyrażeniu zgody na wygodną i przyjazną środowisku e-fakturę oraz dokonywaniu terminowych płatności. W sytuacji, gdy którykolwiek z nich nie jest spełniony rabat nie jest przyznawany. Natomiast jeśli w kolejnym miesiącu abonent spełni oba warunki to ponownie zyskuje prawo do zniżki.

Jest to powszechnie stosowana na rynku praktyka, która premiuje nowoczesne, ekologiczne podejście oraz uiszczanie zobowiązań zgodnie z terminami określonymi w umowie.

Należy też podkreślić, że konstrukcja rabatu stosowana w umowach Play była przedmiotem analizy Prezesa UOKiK tuż po jej wprowadzeniu. W grudniu 2015 roku postępowanie wyjaśniające w tej sprawie zostało zamknięte, a Urząd przez kilka lat nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.

Jako spółka stosujemy się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu