Telekomy

Trudno się dziwić dopłatom do roamingu. W zeszłym roku zużyliśmy w roamingu 364% więcej danych niż rok wcześniej

Grzegorz Ułan
Trudno się dziwić dopłatom do roamingu. W zeszłym roku zużyliśmy w roamingu 364% więcej danych niż rok wcześniej
7

Możliwość korzystania z usług w telefonie w roamingu UE tak samo jak w domu, była jedną z najlepszych wiadomości 2017 roku. Najlepszą dla klientów polskich telekomów, dla samych operatorów z kolei to był początek liczenia wielomilionowych strat

W 2017 roku po raz pierwszy wyruszyliśmy na wakacje do krajów UE, nie martwiąc się o koszty rozmów, wiadomości czy transfer danych. Mogliśmy z nich korzystać jak w kraju, bez dodatkowych dopłat u większości ofert operatorów infrastrukturalnych. Efekt? 129,1% więcej rozmów wychodzących, 64,7% więcej wysłanych wiadomości i aż 979,6% więcej transferu danych w roamingu aktywnym.

Jak było w zeszłym roku? Tego dowiadujemy się z najnowszego raportu UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r.. To obszerny raport, z wieloma danymi, więc zanim przejdziemy do roamingu w UE, zerknijmy na inne dane odnoszące się do rynku telekomunikacyjnego w Polsce za ubiegły rok.

W Polsce mamy już 15,8 mln użytkowników dostępu do internetu, podobnie jak w 2017 roku najwięcej ich przypada na internet stacjonarny, ale z nieco wyższą przewagą nad użytkownikami internetu mobilnego niż miało to miejsce w 2017. Jeśli o chodzi o technologię dostępową stosunkowo znaczny wzrost odnotował udział światłowodów z 5% do 8%. Nadal najpopularniejszy jest dostęp mobilny, na drugim miejscu kablowy, a podium zamyka xDSL.

Karol Skupień, Prezes KIKE:

W roku 2018 widoczny był znaczący wzrost jakości usług dostępu do internetu. Duża ilość nowych sieci światłowodowych wpłynęła na znaczące zwiększenie przepustowości sieci.

Jeśli chodzi o udział operatorów, to nadal króluje tu Orange - 29,6% użytkowników internetu w Polsce jest klientami pomarańczowego operatora, drugie miejsce przypadło Polkomtelowi, a trzecie T-Mobile. UPC dopiero na czwartym miejscu.

W rozbiciu na dostęp mobilny do sieci i poprzez modem kablowy, widać znaczącą przewagę nad konkurencją w wykonaniu odpowiednio Orange i UPC. Orange obsługuje 34,6% urządzeń mobilnych, a UPC 41,9% modemów kablowych w Polsce.

Optymistycznie prezentuje się wykres przedstawiający udział poszczególnych łączy w przepływności. Znaczący skok uzyskały tutaj w porównaniu z 2017 roku łącza o najwyższych przepływnościach i systematycznie spada udział tych najmniejszych.

Andrzej Dulka, Prezes PIIT:

Rok 2018, dzięki inwestycjom prywatnych operatorów, był rokiem znaczącego przyspieszenia w ofertach dostępu do internetu – na rynku pojawiły się oferty z szybkością 1 Gb/s i pierwsze testy 5G pozwalające na osiąganie podobnych przepływności.

W Polsce w użyciu jest 51,6 mln kart SIM, to był nieznaczny spadek w porównaniu z rokiem 2017, ale niezwykle ciekawy jest następny wykres, według którego można wnioskować, że operatorom udało się namówić wielu klientów do przejścia z ofert na kartę. Spośród tych ponad 50 mln kart SIM, jedynie 13,5 mln korzystało z ofert prepaid.

Udział poszczególnych operatorów w liczbie kart SIM jest nam znany, procentowo przestawia się to następująco - Play - 28,8%, Orange - 27,0%, Polkomtel - 20,8% i T-Mobile - 18,6%. Pozostali, czyli operatorzy wirtualni posiadają zaledwie 5% rynku.

A jak z korzystaniem z usług telefonii ruchomej w Polsce?

Niewielki wzrosty mamy tu po stronie czasu wykonywanych rozmów czy wysłanych wiadomości SMS, w odróżnieniu od wiadomosci MMS i ilości przetransferowanych danych, których wartości systematycznie rosną.

Teraz coś, co tłumaczy wysokie straty operatorów w związku ze zniesieniem dopłat do roamingu w UE. Przy niskim, średnim i wysokim zużyciu, średni koszt korzystania z usług telefonii ruchomej w Polsce jest najniższy w Europie.

W przypadku połączeń w roamingu Polacy wykonali w 2017 roku 129,1% więcej minut rozmów niż w 2016 roku, kiedy jeszcze nie obowiązywała zasada RLAH, a w minionym o 37,1% więcej niż w pierwszym roku obowiązywania nowych zasad w roamingu.

Wzrosty w wiadomościach SMS są nieco mniejsze - w 2017 roku wysłaliśmy 64,7% więcej SMS-ów niz w 2016 roku, a w 2018 23,9% więcej niż w 2017 roku.

Na koniec mamy transfer danych w roamingu aktywnym, czyli najdroższa pozycja w rozliczeniach miedzyoperatorskich, gdzie w 2017 odnotowano 979,6% wzrost zużycia danych w porównaniu z rokiem 2016, a w 2018 roku 363,7% więcej niż w 2017 roku - w ostatnim roku pobraliśmy prawie 50 PB danych w roamingu aktywnym. Wprawdzie UKE podaje, iż w 2018 roku wzrosły przychody operatorów z roamingu pasywnego o 21%, ale nie sądzę by rekompensowały one wyższe koszty po stronie aktywnego. Z pewnością więcej Polaków wypoczywa w Hiszpanii, Włoszech czy w Grecji niż przyjeżdża do nas turystów z innych krajów UE.

Już podsumowując 2017 rok UKE raportował straty operatorów na poziomie 350 mln zł, co stanowiło 3% EBITDA, a przekroczenie 5% jest jednym z warunków uzyskania zgody UKE na dopłaty w roamingu UE, tak więc w 2018 roku z pewnością próg ten osiągnięto.

Stąd też większość operatorów skorzystała z uzyskanych zgód od UKE i wprowadziła dopłaty, a ponadto staliśmy się świadkami pierwszych od długiego czasu podwyżek usług u naszych operatorów infrastrukturalnych - Orange, Play i T-Mobile, Plus odłożył je do jesieni.

Źródło: UKE.

Photo: Flydragonfly/Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu