Polska

To oni będą nadzorować Sztuczną Inteligencję w Polsce. Znamy pierwsze szczegóły

Piotr Kurek
To oni będą nadzorować Sztuczną Inteligencję w Polsce. Znamy pierwsze szczegóły
1

Za nami prekonsultacje związane z wdrożeniem w Polsce europejskich przepisów dotyczących Sztucznej Inteligencji. Poznaliśmy zarys zmian i propozycji, jakie wkrótce mogą stać się rzeczywistością.

Pierwsze w historii ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji, znane też jako Akt w sprawie AI lub Aktu o Sztucznej Inteligencji zostały przyjęte przez Unię Europejską. skupiają się one na zagrożeniach związanych z AI i umożliwiają Europie odgrywanie wiodącej roli na rynku globalnym. Ustawa ta została stworzona w celu ustanowienia klarownych wymogów i obowiązków dla twórców oraz operatorów tej technologii, dotyczących konkretnych jej zastosowań. Teraz przyszła pora na kraje członkowskie, które muszą dostosować swoje prawo do nowych wytycznych. Polska, a konkretnie Ministerstwo Cyfryzacji, już teraz pracuje nad zmianami, jednak zanim zostaną wprowadzone, resort przeprowadzi szereg konsultacji, by zapoznać się z opiniami rynku. Prekonsultacje dobiegły właśnie końca i MC dzieli się podsumowaniem.

Regulacje Sztucznej Inteligencji w Polsce. Ministerstwo dyskutuje o pomysłach

W ramach prekonsultacji skupiono się na 4 kluczowych kwestiach: powołaniu nowego organu nadzoru, kto powinien realizować funkcją organu notyfikacyjnego, czy powinna być to jedna i ta sama instytucja czy też niezależne od siebie kategorie interesariuszy – np. organów, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, grup społecznych, kategorii obywateli i in. powinny być traktowane priorytetowo w zakresie działań komunikacyjnych i edukacyjnych w związku z procesem wchodzenia w życie europejskiego rozporządzenia.

Czym ma się zajmować ten organ? Niektóre propozycje związane z jego powołaniem mówią że:

  • być pojedynczym punktem kontaktowym dla ogółu społeczeństwa oraz innych partnerów na szczeblu państw członkowskich i na szczeblu unijnym,
  • rozpatrywać wnioski dot. zezwolenia na wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku systemów AI wysokiego ryzyka oraz skargi osób poddanych działaniom systemów AI,
  • przyjmować zgłoszenia dot. poważnych incydentów,
  • współpracować z Komisją, forum doradczym oraz Radą ds. AI.

Jednocześnie uczestnicy prekonsultacji podzieleni są w sprawie powołania odrębnego podmiotu mającego pełnić funkcję organu notyfikującego. Miałby on współpracować z partnerami unijnymi, opracowywać i wdrażać procedury niezbędne do oceny, wyznaczania i notyfikowania jednostek oceniających zgodność systemów AI oraz monitorować ich działalność. Ponadto, w określonych przypadkach, powinien dostarczać Komisji i państwom członkowskim dowody potwierdzające kompetencje tych jednostek. Zgodnie z założeniami Aktu, organ notyfikujący ma działać w sposób zapewniający wysoki poziom kompetencji eksperckich, poufność, bezstronność oraz brak konfliktu interesów w relacjach z jednostkami oceniającymi zgodność. Większość uczestników przeprowadzonych prekonsultacji uważa, że funkcjami organu nadzoru rynku i organu notyfikującego powinna zajmować się ta sama instytucja.

W kolejnych tygodniach i miesiącach powinniśmy poznać dalsze szczegóły związane z implementacją przepisów unijnych związanych z AI. Czy powstanie opisywana wyżej nowa instytucja? Przekonamy się niebawem.

Stock image from Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

news