Telekomy

T-Mobile zmienia warunki w umowach dla firm - można wypowiedzieć umowę

Grzegorz Ułan
T-Mobile zmienia warunki w umowach dla firm - można wypowiedzieć umowę
25

Kolejna zaskakująca informacja od T-Mobile, który postanowił nagle w dość istotny sposób zmienić warunki umowy w taryfach Jump profirma. Zaskakujące o tyle, że ten operator nie może się pochwalić zbytnimi sukcesami w liczbie umów abonamentowych.

Porównywałem to przy okazji wyników Plusa za 2016, gdzie okazało się, że T-Mobile zamyka stawkę.

Takie zmiany w trakcie trwania umowy niezbyt mogą się spodobać aktualnym klientom, podobna sytuacja miała już miejsce dwa lata temu, kiedy to zrezygnowali z nielimitowanych połączeń w UE.

Aktualne zmiany w umowach przedstawiają się następująco:

Dla taryfy Jump profirma XL:

  1. wyłączenie usługi „Nielimitowanych Roaming T-Mobile”, „Travel & Surf w Międzynarodowej Strefie T-Mobile”, „Minuty i SMS w UE 1000” oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament - 1 GB”
  2. włączenie usługi „Minuty i SMS w UE – 500” (wprowadzenie limitu zgodnie z poniższym pkt 4 niniejszego pisma) oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament – 500 MB”

Dla taryfy Jump profirma XL Specjalna:

  1. wyłączenie usługi „Nielimitowanych Roaming T-Mobile”, „Travel & Surf w Międzynarodowej Strefie T-Mobile”, oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament - 1 GB”
  2. włączenie usługi „Minuty i SMS w UE – 500” (wprowadzenie limitu zgodnie z poniższym pkt 4 niniejszego pisma) oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament – 500 MB” oraz usługi „Roaming UE przychodzące – bez limitu”

Dla taryfy Jump profirma XXL:

  1. wyłączenie usługi „Nielimitowanych Roaming T-Mobile”, „Travel & Surf w Międzynarodowej Strefie T-Mobile”, oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament - 4 GB”
  2. włączenie usługi „Minuty i SMS w UE – 500” (wprowadzenie limitu zgodnie z poniższym pkt 4 niniejszego pisma) oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament – 500 MB” oraz usługi „Roaming UE przychodzące – bez limitu”

Dla taryfy Jump profirma XXL:

  1. wyłączenie usługi „Nielimitowanych Roaming T-Mobile”, „Travel & Surf w Międzynarodowej Strefie T-Mobile”, oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament - 4 GB”
  2. włączenie usługi „Minuty i SMS w UE – 500” (wprowadzenie limitu zgodnie z poniższym pkt 4 niniejszego pisma) oraz usługi „Travel & Surf UE Abonament – 500 MB” oraz usługi „Roaming UE przychodzące – bez limitu”

Widać wyraźnie, że te zmiany przedstawiają się niekorzystanie dla klientów, którzy w pewnym momencie zdecydowali się przecież na wybór tych ofert, ze względu na duże paczki danych i rozmów za granicą, teraz w istotnym zakresie zostaje im to ograniczone.

Niemniej, jak w przypadku poprzedniej zmiany tak i teraz, klienci którzy zostaną listownie poinformowani o tych zmianach, mają prawo do wypowiedzenia umowy bez kary umownej.

W przypadku braku akceptacji powyżej wyszczególnionych zmian, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania Umowy w trybie i na warunkach w niej określonych. Wypowiedzenia Umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian t.j. do dnia 21 kwietnia 2017r. W przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy z powodu braku akceptacji zmian, Operatorowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej.

Zmiana dotyczy wyłącznie umów (w tym aneksów), co do których Abonent otrzymał pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną informację o zmianie, tożsamą z informacją zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Prawdopodobnie zmiany te dotyczą tylko tych osób, które większość czasu przebywają za granicą i generują koszty większe niż klienci, którzy okazjonalnie wyjeżdżają z kraju. Takie wyjaśnienie otrzymaliśmy od T-Mobile dwa lata temu, więc zapewne teraz jest podobnie.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu