Telekomy

T-Mobile z najniższym wskaźnikiem odejść klientów od 2012 roku

Grzegorz Ułan
T-Mobile z najniższym wskaźnikiem odejść klientów od 2012 roku
46

Co raz lepsze wieści od magentowego operatora, który dziś pochwalił się wynikami za III kwartał. Są dość optymistyczne, nie dość że klientów przybywa to zmniejsza się liczba odchodzących.

Zwiększa się tym samym liczba klientów nie tylko porównując rok do roku, ale i kwartał do kwartału i to zarówno jeśli chodzi klientów abonamentowych, jak i w ofertach na kartę.

Porównując rok do roku baza klientów T-Mobile powiększyła się o 396 tysięcy, w tym 355 tysięcy klientów abonamentowych i 41 tysięcy w ofertach na kartę. Pamiętajmy, że rok 2017 był dla T-Mobile przełomowy, był to rok zmian i odświeżania oferty, czego efekty widać w tym roku. Porównując kwartał do kwartał liczba klientów powiększyła się o 84 tysiące w segmencie kontraktowym, a współczynnik odejść klientów kontraktowych churn spadł do poziomu 0,8% - najniższego od 2012 roku.

Tym samym na koniec III kwartału T-Mobile ogólna liczba klientów wynosiła 10 milionów 690 tysięcy kart SIM - 7,1 mln przypadało na klientów kontraktowych, a 3,5 mln w ofertach na kartę.

Juraj Andras, Członek Zarządu ds. Finansowych T‑Mobile Polska:

Nasze wyniki pokazują to wyraźnie: mimo że polski rynek cechuje ogromna presja na ceny, to jednak jest na nim miejsce na takiego operatora jak T‑Mobile – skupiającego się na najwyższej jakości usług oraz konkurującego o klienta dzięki najnowszym technologiom oraz najlepszej jakości obsługi. Szczególnie cieszy nas stały spadek współczynnika odejść (churn), który w segmencie klientów kontraktowych osiągnął poziom najniższy od drugiego kwartału 2012 r. – to zasługa konsekwentnych inwestycji w jakość wszystkich punktów styku z klientem. W efekcie, nie tylko wzrosła liczba klientów, ale także średni przychód z klienta (ARPU). Oznacza to, że nasi klienci coraz chętniej wybierają wyższe plany taryfowe oraz korzystają z usług dodatkowych. Te czynniki przyczyniły się do poprawy naszego wyniku finansowego.

Jaki to wynik? T-Mobile zanotował w III kwartale wzrost przychodów o 5,5% do poziomu 1,688 mld zł, a skorygowany EBITDA wzrósł o 11,5% do kwoty 418 mln zł.

Źródło: inf. prasowa

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu