Telekomy

Zakończyły się konsumenckie testy PRO Speed Test, to był już ostatni etap przed jego certyfikacją przez UKE

Grzegorz Ułan
Zakończyły się konsumenckie testy PRO Speed Test, to był już ostatni etap przed jego certyfikacją przez UKE
0

PRO Speed Test, czyli nowe narzędzie do pomiarów prędkości internetu, które ma otrzymać certyfikat UKE, udostępnione zostało do testów, najpierw operatorom, a w połowie września konsumentom. Dziś UKE podzieliło się wynikami i danymi z tych testów.

PRO Speed Test udostępnione zostało do testów pod tym adresem. Twórcą narzędzia jest V-Speed sp. z o.o., twórca popularnego SpeedTest.pl, a wybrany został przez UKE w drodze konkursu ofert w kwietniu tego roku.

Po co nam nowe narzędzie? Wszystko rozbija się o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE zgodnie z którym, wskazania prędkości internetu różniące się znacznie od zapisanych w umowie mogą być podstawą do reklamacji.

(…) wszelkie stałe lub regularnie powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi, a wykonaniem opisanym przez dostawcę usług dostępu do internetu zgodnie z ust. 1 lit. a)-d) – w przypadku gdy odnośne fakty zostały ustalone przy pomocy mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez krajowy organ regulacyjny – uznawane są za nienależyte wykonanie do celów uruchomienia środków ochrony prawnej przysługujących konsumentowi zgodnie z prawem krajowym.

Do tego jednak było potrzebne narzędzie certyfikowane przez krajowego regulatora - narzędzie, które będzie sprawdzać prędkość z uwzględnieniem wszystkich warunków i konfiguracji otoczenia, w którym testy będą przeprowadzane. Mowa tu na przykład o obciążeniu procesora, rodzaju karty sieciowej, obecności aktywnych łącz VPN, natężenia generowanego ruchu, liczbie urządzeń w sieci domowej użytkownika.

I jak wypadły wyniki testów? W testach PRO Speed Test wzięło udział 1616 osób, które wykonały ponad 7500 pomiarów. Z tego na komputerach z Windowsem wykonano 1438 pomiarów certyfikowanych, czyli spełniających zadane warunki pomiaru. Pozostałe 4247 pomiary nie spełniały wszystkich warunków, a 1694 wykonane były na systemie Android i 157 na iOS, czyli na platformach mobilnych, na których testy na razie nie będą certyfikowane.

Dzięki testom wprowadzono liczne poprawki zgłaszane przez użytkowników:

Dzięki temu dwukrotnie poprawiono silnik pomiarowy z powodu braku uwzględnienia dodatkowych czynników mających wpływ na szacowanie prędkości, poprawiono odczytywanie parametrów Wi-Fi, ograniczono szacowanie prędkości łącza do maksymalnie 1.1-1.2 Gb/s, zapewniono też wsparcie dla IPv6.

Teraz pozostaje już czekać tylko na ostateczne nadanie certyfikatu przez Prezesa UKE, po czym wyniki generowane przez narzędzie PRO Speed Test będą mogły być wykorzystane w celu weryfikacji jakości dostarczanej internetu z warunkami określonymi w umowie.

Źródło: UKE.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu