Telekomy

Zakończyły się konsumenckie testy PRO Speed Test, to był już ostatni etap przed jego certyfikacją przez UKE

GU
Grzegorz Ułan
0

PRO Speed Test, czyli nowe narzędzie do pomiarów prędkości internetu, które ma otrzymać certyfikat UKE, udostępnione zostało do testów, najpierw operatorom, a w połowie września konsumentom. Dziś UKE podzieliło się wynikami i danymi z tych testów.

PRO Speed Test udostępnione zostało do testów pod tym adresem. Twórcą narzędzia jest V-Speed sp. z o.o., twórca popularnego SpeedTest.pl, a wybrany został przez UKE w drodze konkursu ofert w kwietniu tego roku.

Po co nam nowe narzędzie? Wszystko rozbija się o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE zgodnie z którym, wskazania prędkości internetu różniące się znacznie od zapisanych w umowie mogą być podstawą do reklamacji.

(…) wszelkie stałe lub regularnie powtarzające się istotne rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi, a wykonaniem opisanym przez dostawcę usług dostępu do internetu zgodnie z ust. 1 lit. a)-d) – w przypadku gdy odnośne fakty zostały ustalone przy pomocy mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez krajowy organ regulacyjny – uznawane są za nienależyte wykonanie do celów uruchomienia środków ochrony prawnej przysługujących konsumentowi zgodnie z prawem krajowym.

Do tego jednak było potrzebne narzędzie certyfikowane przez krajowego regulatora - narzędzie, które będzie sprawdzać prędkość z uwzględnieniem wszystkich warunków i konfiguracji otoczenia, w którym testy będą przeprowadzane. Mowa tu na przykład o obciążeniu procesora, rodzaju karty sieciowej, obecności aktywnych łącz VPN, natężenia generowanego ruchu, liczbie urządzeń w sieci domowej użytkownika.

I jak wypadły wyniki testów? W testach PRO Speed Test wzięło udział 1616 osób, które wykonały ponad 7500 pomiarów. Z tego na komputerach z Windowsem wykonano 1438 pomiarów certyfikowanych, czyli spełniających zadane warunki pomiaru. Pozostałe 4247 pomiary nie spełniały wszystkich warunków, a 1694 wykonane były na systemie Android i 157 na iOS, czyli na platformach mobilnych, na których testy na razie nie będą certyfikowane.

Dzięki testom wprowadzono liczne poprawki zgłaszane przez użytkowników:

Dzięki temu dwukrotnie poprawiono silnik pomiarowy z powodu braku uwzględnienia dodatkowych czynników mających wpływ na szacowanie prędkości, poprawiono odczytywanie parametrów Wi-Fi, ograniczono szacowanie prędkości łącza do maksymalnie 1.1-1.2 Gb/s, zapewniono też wsparcie dla IPv6.

Teraz pozostaje już czekać tylko na ostateczne nadanie certyfikatu przez Prezesa UKE, po czym wyniki generowane przez narzędzie PRO Speed Test będą mogły być wykorzystane w celu weryfikacji jakości dostarczanej internetu z warunkami określonymi w umowie.

Źródło: UKE.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu