Polska

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Grzegorz Ułan
Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych
9

Marek Zagórski, wiceminister Cyfryzacji poinformowal dziś o przyjęciu przez polski rząd projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Głównym jego założeniem jest lepsza ochrona danych obywateli.

Nowe przepisy wynikają z konieczności dostosowania polskich regulacji prawnych do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (wszystko, co powinieneś wiedzieć o RODO).

Minister Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji:

Ta ustawa jest po to by lepiej chronić obywateli. Nie należy się jej obawiać. Ona ma służyć, a nie utrudniać życie obywatelom. RODO to nie tylko kary, ale przede wszystkim chęć uwrażliwienia, że dane osobowe powinny być dobrze zabezpieczone. Te przepisy mają nas chronić przed handlem danymi. Trzeba się przygotować i pamiętać, że dane osobowe są dobrem wrażliwym, że nie należy panikować.

Zmiany nastąpią też w urzędach, nie będzie już Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w jego miejsce powołany zostanie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), a organem doradczym będzie Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych, wybierana i powoływana przez Sejm za zgodą Senatu.

Po wejściu w życie nowej ustawy dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 przestanie obowiązywać. Dla przypomnienia, rozporządzenie o ochronie danych RODO zacznie obowiązywać w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu