Polska

Sejm przyjął ustawę utrudniającą nadużycia z SMS-ami premium rate

Grzegorz Ułan
Sejm przyjął ustawę utrudniającą nadużycia z SMS-ami premium rate
26

Pisałem Wam o tej ustawie na początku roku, kiedy to została przyjęta przez Radę Ministrów. W kilku słowach chodzi o nowelizację Prawa Telekomunikacyjnego, która w znaczny sposób ograniczy nadużycia związane z SMS-ami premium rate, czyli o podwyższonej opłacie. To była zmora Polaków, którzy często zaskakiwani byli wysokim rachunkami, często nieświadomie zapisując się na różnego rodzaju subskrypcje. Wczoraj natomiast Sejm przyjął tę ustawę w głosowaniu.

Pomysłodawcą tej nowelizacji było Ministerstwo Cyfryzacji, które chciało zwiększenia ochrony abonentów telekomów w Polsce i ograniczenia nieuczciwych praktyk firm związanych z SMS-ami o podwyższonej opłacie.

Co się zmieni, gdy przepisy ustawy wejdą w życie? W chwili obecnej abonenci mogli, ale nie musieli określać podczas podpisywania umowy czy chcą korzystać z usługi SMS-ów o podwyższonej opłacie. Jeśli składali deklarację na tak, mogli określić do jakiej kwoty wydatków w miesiącu, dostępne były trzy progi 35, 100 i 200 zł. Teraz dojdzie czwarty próg - 0 zł, oznaczający całkowitą blokadę SMS-ów Premium.

Jeśli klient nie określi żadnego progu, operator domyślnie będzie musiał włączyć próg 35 zł. W przypadku przekroczenia tego progu w danym miesiącu, operator będzie zobowiązany poinformować klienta o tym fakcie i jednocześnie zablokować połączenia z jego telefonu na numery Premium.

Ponadto, w przypadku usług cyklicznych typu na przykład Dowcip dnia, i opłat naliczanych za jakiś okres, których to włączenia klienci są zwykle nieświadomi, operator będzie musiał poinformować abonenta, że zapisał się do cyklicznej usługi i będzie obciążany określoną kwotą, co jakiś czas. Co ważne, nastąpić to musi bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi.

W przypadku nadużyć czy niedopełniania obowiązków po stronie operatora, klienci nie będą mogli być obciążani opłatami z tego wynikającymi.

Nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi firmami dostanie też krajowy regulator, czyli prezes UKE. W przypadku stwierdzenia nadużyć będzie mógł nakazać operatorowi natychmiastową blokadę danego numeru Premium dla wszystkich abonentów, a nieuczciwej firmie zaprzestania świadczenia usług. Będzie też mógł nakazać portalowi, gdzie ogłaszają się takie firmy z dziwnymi konkursami, na przykład na Facebooku, usunięcie informacji promocyjnych lub reklamowych usług Premium.

Cieszą te zmiany, choć nie rozumiem tylko dlaczego tutaj nie skorzystano z domyślnego wyłączenia usług SMS-ów o podwyższonej opłacie? Przecież ktoś, kto będzie chciał skorzystać w pełnie świadomie mógłby później sobie to włączać, a tak pozostanie jednak ta mała furtka do nadużyć w postaci tych 35 zł.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.

Photo: romankosolapov/Depositphotos

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu