Polska

Rafał Górski (Instytut Spraw Obywatelskich) powiela fejka. "Maszty emitujące elektrosmog"

Jakub Szczęsny
10

Sprawa dotyczy projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zmiana w prawie zaproponowana przez pionu cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajduje się fazie opiniowania - do reakcji na plany MC nawołuje Rafał Górski, Prezes Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich i redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich - przy okazji powielając fake newsa. W odezwie na Twitterze wspomniał o... elektrosmogu.

O tym, jak w procesie legislacyjnym istotne są konsultacje oraz etap opiniowania nie trzeba mówić dużo. Każdy, kto ma coś merytorycznego do powiedzenia, powinien zostać wysłuchany. Nie jest więc niczym złym nawoływanie do tego, by zabrać głos w temacie wyżej wskazanego projektu rozporządzenia autorstwa pionu cyfryzacji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Czymś jednoznacznie złym jest to, że używa się przy tej okazji narracji, która bezpośrednio dotyka rzeczy nieprawdziwej. Co więcej, powtarzanie takich rzeczy może spowodować, że coraz więcej osób zacznie wierzyć w takie gusła jak "elektrosmog" lub "szkodliwość masztów telekomunikacyjnych".

Tak, jak wspomnieliśmy w leadzie, Rafał Górski, doświadczony polski społecznik, na Twitterze poruszył kwestię projektu rozporządzenia i uzasadnił konieczność wzięcia udziału w konsultacjach ze względu na "maszty emitujące #elektrosmog pod Twoim oknem". Wpis bardzo szybko został skrytykowany przez użytkowników serwisu - między innymi przez Arkadiusza Dziermańskiego, zastępcę redaktora naczelnego serwisów: CHIP.pl i WhatsNext.pl, Witolda Tomaszewskiego, rzecznika Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Pawła Terpiłowskiego, redaktora naczelnego serwisu DEMAGOG.org.pl.

Mając na uwadze fakt, iż twierdzenia o elektrosmogu są absurdalne, zadałem Panu Rafałowi Górskiemu na Twitterze pytanie. Będąc przekonanym o tym, że raczej nie dojdzie do istotnej autorefleksji i próby wytłumaczenia się z powielania fake newsa, przewrotnie zwróciłem uwagę na użyty w treści tag "#ObywateleKOntrolują". Jego użycie może sugerować, że Pan Rafał Górski działa w kooperacji z Klubem Parlamentarnym Koalicja Obywatelska. Moje pytanie więc dotyczyło tego, czy autor tweeta konsultował treść wiadomości z KO. Moim skromnym zdaniem, użycie takiego tagu mogło mieć na celu uprawomocnienie przekazu, co jest działaniem nieetycznym. Przy czym zaznaczam, to tylko opinia.

Osobiście nie wyobrażam sobie bowiem tego, by Koalicja Obywatelska angażowała się w narrację rodem z grona tych "cięższych" teorii spiskowych. Pytanie o to, czy Pan Rafał Górski działa w porozumieniu z Klubem Parlamentarnym Koalicja Obywatelska skierowałem do partii uczestniczących w klubie, a zatem ugrupowań: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie znajdują się obszerne wyjaśnienia, które dotyczą m. in. poprawy dostępu do Internetu oraz usług telekomunikacyjnych oraz redukcji nieuzasadnionych obciążeń administracyjnych. Według Pana Rafała Górskiego wyjaśnienie jest proste: "Korporacje telekomunikacyjne lobbują za deregulacją prawa", jak wynika z tweeta prezesa fundacji Instytut Spraw Obywatelskich.

Pan Rafał Górski nie odniósł się do mojego pytania, nie podjął również choćby prób dyskusji

Mam nadzieję, że po tym gdy Pan Rafał Górski odkryje, że mówi się o nim nieco szerzej, jednak przekaże nam swoje stanowisko - do czego ma pełne prawo i do czego rzecz jasna zachęcamy. Natomiast, jeżeli jednak nie chce występować pod swoimi personaliami, zawsze może użyć sekcji komentarzy pod materiałem.

Kontrowersje wokół pojęcia elektrosmogu dotyczą zarówno logicznego, jak i semantycznego ujęcia. To drugie odnosi się do zestawienia pojęcia pola elektromagnetycznego z wyrazem "smog". Ów wyraz, który służy nam do potocznego określenia zanieczyszczenia powietrza sugeruje, że PEM jest czymś niepożądanym (w zależności od stopnia uwikłania w wiarę w potoczne pojęcie, jakim jest "elektrosmog" - w ogóle lub w nadmiarze). Tak, jak wspomniałem w nawiasie, elektrosmog nie jest pojęciem naukowym - jest on jedynie konstruktem potocznym. PEM służące do komunikacji to promieniowanie radiowe, które znajduje się w zakresie od 30 kHz do 300 GHz i jest promieniowaniem niejonizującym - czyli takim, które nie jest w stanie wywołać zjawiska jonizacji materii, na którą oddziałuje. "Elektrosmog" jako pojęcie jest bardzo popularne w gronie osób wierzących w twierdzenia pseudonaukowe ze względu na wskazany semantyczny niuans.

Warto również jednoznacznie powiedzieć o tym, że nie wykazano dotychczas wystarczających dowodów na szkodliwe działanie promieniowania elektromagnetycznego w odniesieniu do natężenia wykorzystywanego w komunikacji. Na co dzień jesteśmy wystawieni na PEM pochodzące z "natury", chociażby z kosmosu - nie można o tym zapominać.

Kim jest Rafał Górski?

Rafał Górski jest jednym z działających w Polsce społecznikiem, który chwali się wieloma inicjatywami probywatelskimi. Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, której jest prezesem oraz Tygodnik Spraw Obywatelskich, którego jest red. naczelnym wspólnie działają na rzecz wybranych inicjatyw dotyczących zrównoważonego zarządzania przestrzenią, ekologii, ochrony środowiska i wielu innych. Sam o sobie pisze: Społecznik, wojownik i państwowiec. Na froncie kampanii obywatelskich od 1995 r.

W 2011 roku na łamach Tygodnika Polityka znalazł się artykuł: "Kto żeruje na żywności modyfikowanej genetycznie", gdzie krytykowano działalność INSPRO oraz Rafała Górskiego w zakresie kampanii przeciwko genetycznym modyfikacjom roślin. W 2018 roku serwis Łódź.pl powoływał się na słowa Bartosza Domaszewicza, ówczesnego radnego Rady Miasta w Łodzi, który wskazał na fakt iż aktywista miał zakończyć protest przeciwko budowie centrum handlowego po tym, gdy inwestor przekazał mu 50 tysięcy dolarów. Lokalny polityk w wypowiedzi dla wcześniej wskazanego medium podjął się interesującego osądu:

Zbyt łatwo wykorzystując dobrze kojarzące się mieszkańcom określenie "społecznik" próbuje się realizować osobiste ambicje czy interesy.

Gdy tylko otrzymamy odpowiedzi od partii: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni, zaktualizujemy ten wpis. W momencie publikacji materiału nie otrzymaliśmy żadnej z nich.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu