Polska

Dziś lepiej nie zamawiaj na Pyszne.pl Srogo się rozczarujesz

Jakub Szczęsny
Dziś lepiej nie zamawiaj na Pyszne.pl Srogo się rozczarujesz
10

Dalej trwa walka kurierów Pyszne.pl o lepsze warunki pracy: w tym wyższe płace dla pracowników z większym doświadczeniem. Jak wynika z informacji opublikowanych przez Next "Gazety", w Krakowie może strajkować nawet 70 proc. załogi. Warto przygotować się na to, że dzisiaj zamówienia mogą być realizowane szczególnie długo. Albo... po prostu zmieńcie swojego dostawcę.

Konfederacja Pracy - organizacja, która skupia w swoich strukturach kurierów Pyszne.pl, otrzymała wezwanie ze strony usługodawcy, w którym ostrzega przed dalszym wspieraniem strajku, czym ma łamać polskie prawo: chodzi o materiał na fanpage'u Konfederacji Pracy, w którym organizacja zachęca do wzięcia udziału w strajk. Zrzeszenie jednak nie zamierza odpuścić i usunąć wpisu, bowiem uważa że jest to inicjatywa wypływająca od samych kurierów i do żadnego naruszenia prawa nie doszło.

Informujemy, że w dniu 31 stycznia br. Organizacja Międzyzakładowa nr 07-214 OPZZ „Konfederacja Pracy”, zrzeszająca kurierów w Pyszne.pl (dalej: Organizacja), otrzymała od Pracodawcy, tj. Takeaway.com Express Poland sp. z o.o. pismo wzywające do zaprzestania naruszeń prawa, polegających na poparciu przez Organizację akcji protestacyjnej kurierów w obszarze niezgłaszania dyspozycyjności na dzień 3 lutego br. Pracodawca w swym wystąpieniu powołuje się na zapisy ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, pozwalającej na organizowanie przez związki zawodowe strajków i innych form protestu wyłącznie w ramach sporu zbiorowego. W związku z deklarowaną przez Pracodawcę chęcią wypracowania zasad współpracy opartych na partnerskim dialogu, zdecydowaliśmy się usunąć informacje Organizacji, dotyczące wzywania kurierów do niezgłaszania dyspozycyjności na dzień 3 lutego br. Chcemy jednak w tym miejscu stanowczo podkreślić fakt, na który wskazywaliśmy od początku zaistniałej sprawy, a mianowicie na oddolność tej inicjatywy osób wykonujących pracę zarobkową w Pyszne.pl,, która pojawiła się wielu miastach, poza formalną strukturą naszej Organizacji. Poparcie Organizacji dla tej inicjatywy było naturalną konsekwencją szerokiego i głośno artykułowanego niezadowolenia pracowników z warunków płacowych.

Czytamy na fanpage'u Konfederacji Pracy

W materiale, Konfederacja Pracy wyraża chęć polubownego rozwiązania sporu i wzywa do zorganizowania spotkania, w którym wezmą udział związkowcy oraz władze Takeaway (Pyszne). Zadaliśmy pytania jednej i drugiej stronie (związkowcom oraz władzom Pyszne.pl), ze strony usługodawcy skontaktował się z nami Pan Wojciech Maćkowski Corporate Communications & Public Affairs Manager w Polsce.

Pragnę stanowczo podkreślić, że zależy nam na partnerskim dialogu z organizacją związkową. Niestety, na chwilę obecną organizacja związkowa wydaje się częściej komunikować z mediami niż z nami. Związki zawodowe mają prawo do organizowania strajków i akcji protestacyjnych przy zachowaniu ram prawnych wskazanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - sądzimy, że organizacja związkowa funkcjonująca u nas tych warunków nie dopełnia, co wyjaśniliśmy w piśmie do niej skierowanym.

Zapytaliśmy ponadto, czy Pyszne.pl zamierza wyciągać jakiekolwiek konsekwencje w stosunku do kurierów biorących udział w strajku.

Nie wyciągamy konsekwencji wobec kurierów, którzy zdecydowali się wziąć udział w akcji protestacyjnej.

Niestety nie otrzymaliśmy jeszcze stanowiska ze strony strajkujących związkowców. Gdy tylko je otrzymamy, zaktualizujemy ten materiał.

Czego żądają kurierzy?

Kurierzy z mniejszych miast dowiedzieli się, że m. in. zatrudnieni z Krakowa i Warszawy otrzymują wyższą stawkę. To spotkało się z ogromnym niezadowoleniem tych osób, które pracują w regionach nieobjętych podwyżkami. W związku ze zwiększeniem się kwot minimalnego wynagrodzenia za pracę, Pyszne.pl już wprowadziło wyższe stawki, ale zabrało kurierom dodatki stażowe. Wyszło na to, że nawet mimo zwiększenia się wynagrodzeń ogółem, zarabiają mniej niż przed zmianami. Do tego dokłada się również inflacja.

Spór dotyczy również dodatków za pracę w weekend i w trudnych warunkach atmosferycznych. Także i osoby wprowadzające nowych kurierów w pracę odczuły niekorzystne zdaniem związkowców zmiany: zlikwidowano bowiem wynagrodzenie dla nich.

Pyszne.pl niekoniecznie dobrze spogląda na te zmiany. W kontekście dodatków za pracę w dni wolne oraz weekendy, wypowiada się następująco:

Wielu kurierów godzi pracę z nami z innymi obowiązkami - np. studiami lub stałą pracą - dlatego w zespole jest wiele osób, które z różnych względów pracują tylko od poniedziałku do piątku, lub wyłącznie w sobotę, niedzielę czy dni ustawowo wolne od pracy. Proponowane rozwiązanie wprowadziłoby nieuczciwe różnice w stawkach wynagrodzenia i premiowało grupę kurierów pracujących wyłącznie w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy.

Jeśli chodzi o złe warunki atmosferyczne oraz proponowanie zmiany, wskazuje na obowiązujące aktualnie wewnętrzne przepisy:

W przypadku bardzo złej pogody, uniemożliwiającej bezpieczną jazdę, podejmujemy decyzję o wstrzymaniu operacji do czasu poprawy warunków atmosferycznych i drogowych - w przypadku czasowego wstrzymania operacji kurierzy otrzymują wynagrodzenie godzinowe wynikające z umowy.

Odnosi się również do gotowości na rozmowy z kurierami i wskazuje na przypadek w Olsztynie:

Pozostajemy otwarci na rozmowę na temat warunków pracy kurierów. Zespół Kurierek i Kurierów z Olsztyna, nie biorąc udziału w akcji protestacyjnej, przekazał nam propozycję rozpatrzenia wysokości dodatku za używanie własnego roweru, podparte uzasadnionymi komentarzami. Dziękujemy za uwagi i odpowiedzialne podejście - jesteśmy w trakcie analizowania rozwiązań dla osób korzystających z własnych pojazdów w całej Polsce na podstawie tych sugestii.

Dzisiaj lepiej nie zamawiać nic na Pyszne.pl

W wielu miastach Polski będzie dziś brakować kurierów: lepiej więc zorganizować sobie nieco inaczej posiłek na dzisiaj. Gotowość do strajku 3 lutego 2023 roku zgłosiło nawet 70 proc. załóg z miast w całej Polsce. Konfederacja Pracy nie wyklucza dalszych działań protestacyjnych, gdyby ostatecznie nie doszło do porozumienia.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu