Praca w IT

Ponad połowa specjalistów IT odejdzie z pracy, jeśli straci możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej

Grzegorz Ułan
Ponad połowa specjalistów IT odejdzie z pracy, jeśli straci możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej
30

Portal z ogłoszeniami o pracę dla specjalistów z branży IT - No Fluff Jobs , w odpowiedzi na wypowiedź Elona Muska, który nakazał pracownikom Tesli wrócić do biur twierdząc, że praca zdalna rozleniwia ludzi, udostępnił nam wyniki raportu z badania, w którym sprawdzono, jak ten model współpracy wygląda w Europie Środkowo-Wschodniej w branży IT.

Zaczynając od początku, przyjrzyjmy się najpierw metodologii tego badania. Zostało przeprowadzone w czasie od początku kwietnia do 20 maja tego roku, na próbie ponad 2,5 tys. osób. Poziom zaufania tego badania to 99%, a maksymalny błąd statystyczny - 3%.

Najwięcej badanych to osoby w wieku pomiędzy 25 a 34 lata, zamieszkujący duże miasta - powyżej 150 tys. mieszkańców, specjalizujący się w Backend, Fullstack oraz Testing.

Aktualnie, ponad 61% specjalistów IT pracuje w pełni zdalnie, przez 5 dni w tygodniu. Co czwarty z nich może korzystać z wersji hybrydowej, pozwalającej na pracę zdalną przez 2 do 4 dni w tygodniu. Z kolei prawie 6% pracuje zdalnie raz w tygodniu, a tylko 4,5% nie ma w ogóle możliwości pracy zdalnej.

Tak więc ponad 85% specjalistów pracuje obecnie zdalnie lub hybrydowo, przy czym w skali punktowej od 1 do 5 pracę zdalną oceniają na 4,5. Natomiast hybrydową 3,5.

Po stronie zalet pracy zdalnej lub hybrydowej, ankietowani najcześciej wskazywali brak konieczności dojazdów do biura, możliwość pracy z dowolnego miejsca, głównie z domu. Co ciekawe, 10% z nich deklarowało (można było wybrać tylko jedną odpowiedź) wyższą wydajność w takim trybie pracy.

Z kolei po stronie wad (tutaj również można było wybrać jedną odpowiedź), najwięcej wskazań było po stronie trudności w komunikacji i utrudnionej przez to współpracy, poczucie samotności oraz problemy z oddzieleniem życia zawodowego od prywatnego.

Magdalena Gawłowska-Bujok, COO w No Fluff Jobs:

Nowa normalność w branży IT (i nie tylko) oznacza przede wszystkim możliwość pracy z dowolnego miejsca. W trybie zdalnym/hybrydowym specjaliści i specjalistki IT najbardziej doceniają więcej czasu dla siebie i rodziny, lepsze samopoczucie, brak konieczności dojazdu do biura oraz zwiększoną produktywność. Okazało się, że postpandemiczny tryb działania wcale nie zaburza efektywnej pracy. Jak na nową rzeczywistość powinny reagować organizacje? Odpowiedź jest prosta: elastycznie. Stawiać na dialog, wolność wyboru i zaufanie, że stwarzając pracownikom(-czkom) możliwie jak najlepsze warunki do pracy, zyskamy lojalny i zaangażowany zespół.

A lojalny i zaangażowany zespół pracuje w wymarzonym dla siebie trybie pracy. Dla ponad 55% badanych taki wymarzony tryb, to w pełni zdalny, a dla 40% hybrydowy. Do tego stopnia, iż 56% aktualnie pracujących specjalistów IT, rozpoczęłoby szukanie nowej pracy, jeśli straciłoby możliwość do wykonywania pracy zdalnej. Z kolei dla 55% powodem do tego byłoby zablokowanie opcji pracy hybrydowej.

Jeśli chodzi o wsparcie pracodawców dla pracowników trybu zdalnego lub hybrydowego, ponad 35% z nich otrzymało sprzęt pozwalający na wygodną pracę z domu, a ponad 11% dodatek finansowy na samodzielną organizację swojego miejsca pracy w domu.

Praca zdalna lub hybrydowa, co już padło wcześniej, zmieniła u takich pracownikow sposób komunikacji i współpracy oraz godziny pracy. Okazało się też, że w związku z przebywaniem w domu przez cały dzień przybyło im obowiązków domowych.

Niemniej najważniejsze, że samopoczucie w związku z takim trybem pracy się poprawiło - tak deklaruje aż 62% badanych, bez zmian u 27%, a pogorszenie jedynie u 10%.

Jak z produktywnością? Ta wyższa jest w pracy zdalnej dla 57% ankietowanych, bez zmian co dla trzeciego, a niższa dla 6%.

Na koniec ciekawostka, a więc, gdzie najczęściej specjaliści IT pracują? Najpopularniejszym miejscem w domu jest pokój dzienny, co czwarty badany ma specjalne pomieszczenie do pracy, a ponad 18% pracuje z sypialni i 3% w... kuchni. Poza biurem, które wskazuje 11% badanych, wymieniane są tez przestrzenie coworkingowe czy kawiarnie i restauracje.

Źródło: No Fluff Jobs
Stock Image from Depositphotos.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu