Polska

Policja udostępnia krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, możecie sami umieszczać na niej konkretne zdarzenia

Grzegorz Ułan
Policja udostępnia krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, możecie sami umieszczać na niej konkretne zdarzenia
30

Z dużym zaskoczeniem przyjąłem tę wiadomość, pozytywnym zaskoczeniem. To ciekawa inicjatywa polskiej Policji, mająca na celu lokalizację zagrożeń w każdym miejscu w kraju, a także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Na udostępnionej mapie zagrożeń naniesione są aktualne zgłoszenia różnego typu od aktów wandalizmu, spożywanie napojów alkoholowych, nieprawidłowe oznaczenia drogi czy znęcanie się nad zwierzętami.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Są to zgłoszenia obywateli jak i te zaciągnięte z policyjnych systemów informatycznych. Aby dodać własne zgłoszenie wystarczy kliknąć w ikonę plusa w lewym dolnym rogu, wybrać rodzaj zdarzenia i datę.

Na podstawie tych zgłoszeń Policja też generuje statystyki na osobnej stronie, które obrazują poczucie bezpieczeństwa obywateli w konkretnych lokalizacjach, liczbę wypadków drogowych, kradzieży, bójek, oszustw czy interwencji policyjnych.

Podczas korzystania z mapy i dodawania swoich zdarzeń, pamiętajcie, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. W przypadku pilnych interwencji Policji nadal zaleca się korzystanie z numerów alarmowych.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu