Polska

To już pewne, to Poczta Polska stanie się operatorem wyznaczonym do obsługi e-Doręczeń

Grzegorz Ułan
To już pewne, to Poczta Polska stanie się operatorem wyznaczonym do obsługi e-Doręczeń
15

Znamy już więcej szczegółów odnośnie do projektu e-Doręczeń, czyli stworzenia bazy adresów elektronicznych obywateli, do korespondencji urzędowej czy sądowej. Na stronach Rządowego Proceslu legislacyjnego pojawił się już projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

O e-Doręczeniach pisałem już Wam pod koniec 2017 roku, wtedy nie wiadomo było jeszcze, kto zostanie operatorem wyznaczonym do tego przedsięwzięcia. Choć sam już podejrzewałem, kto nim zostanie:

Osobiście wydaje mi się jednak, że kluczową rolę odegra tutaj Poczta Polska, której systematycznie spada wolumen przesyłek listowych, a jak drastycznie spadnie im jeszcze liczba poleconych, mogłoby się to odbić na ich rentowności, a wiadomo, że rząd od dawna wspiera działania Poczty Polskiej. Więc logicznym będzie powierzenie tej misji właśnie PP, prawdopodobnie przy użyciu platformy Envelo.

Pół roku później zaczęły pojawiać się już doniesienia o tym, że to właśnie Poczta Polska stanie się operatorem wyznaczonym, choć na stronie Envelo widnieje do dziś informacja, że PP jedynie pretenduje do roli Narodowego Operatora Cyfrowego.

Z opublikowanego projektu nowej ustawy, wynika już jednak jasno, że przynajmniej do 2025 roku nad Pocztą Polską zawieszony zostanie parasol ochronny:

W okresie przejściowym, czyli do dnia 31 grudnia 2025 r., obowiązki operatora wyznaczonego wynikające z projektu ustawy powierzone zostają operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Na potrzeby świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego zobowiązuje się operatora wyznaczonego do rejestracji w rejestrze dostawców usług zaufania, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579, z 2018 r. poz. 650 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60). Zgodnie z projektem ustawy operator wyznaczony obowiązany zostaje do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego zgodnie ze standardem, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Nakłada się na niego również obowiązek udostępniania elektronicznych skrzynek podawczych dla podmiotów publicznych oraz elektronicznych skrzynek doręczeń dla podmiotów niepublicznych.

W uzasadnieniu takiego rozwiązania czytamy, że wolumen przesyłek listowych topnieje rok do roku (o 10%), Poczta Polska wprawdzie wygrywa przetargi na obsługę listów poleconych, jednak cyfryzacja państwa postępuje i w przyszłość to może nie wystarczyć do utrzymania się tego przedsiębiorstwa.

Rząd przewiduje, iż w skutek tego nastąpi znaczny spadek dochodów Poczty Polskiej i utratę płynności finansowej, stąd jako forma rekompensaty pomysł, aby to PP stała się operatorem wyznaczonym.

Nieuchronna głęboka restrukturyzacja przedsiębiorstwa spowodowałaby konieczność uwolnienia przez Pocztę Polską etatów, w związku ze spadkiem wolumenu doręczanej korespondencji w efekcie elektronizacji doręczeń, co spowodowałoby wzrost bezrobocia w Polsce – zwłaszcza na obszarach najbardziej narażonych na negatywne zjawiska ekonomiczne (przede wszystkim obszary słabiej rozwinięte ekonomicznie, obszary wiejskie i małe ośrodki miejskie).

Dlaczego do końca 2025 roku? Po tym okresie zostanie rozpisany przetarg na obsługę e-Doręczeń, do którego zostaną dopuszczone inne podmioty. Osobiście wydaje mi się to jednak mało prawdopodobne, aby ktoś jeszcze starał się o przejęcie tej obsługi, zważywszy na historię z inPostem, który próbował odebrać Poczcie Polskie monopol na obsługę przesyłek poleconych sądowych z miernym skutkiem i sporymi stratami.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu