Telekomy

Plus jako pierwszy operator ujawnia liczbę tylko zarejestrowanych kart prepaid

Grzegorz Ułan
Plus jako pierwszy operator ujawnia liczbę tylko zarejestrowanych kart prepaid
6

Po T-Mobile przyszedł czas na Cyfrowy Polsat i prezentację wyników za I kwartał 2017 roku. Sam raport liczy kilkadziesiąt stron, przyda się zwłaszcza inwestorom, my przyjrzyjmy się danym, które nas interesują, czyli liczbami abonentów kontraktowych, a zwłaszcza liczbom klientów usług przedpłaconych.

Plus zdecydował się na prezentację liczby kart prepaid wyłącznie tych zarejestrowanych, dzięki czemu możemy w końcu poznać rzeczywistą skalę i obraz po wprowadzeniu obowiązku rejestracji kart przedpłaconych.

Widać tu ogromny spadek w porównaniu z końcem 2016 roku. Jeśli chodzi o telefonię komórkową aż o 24,3% z liczby prawie 3,5 mln do ponad 2,6 mln numerów. Internet na kartę odnotował 28,0% spadek z 256 tysięcy do 184 tysięcy.

Spadki najmocniej dotknęły obszary telefonii komórkowej i internetu na kartę, gdzie wyniosły odpowiednio 24,3% i 28,0% rok do roku (podkreślamy, że podjęliśmy decyzję o raportowaniu wyłącznie zarejestrowanych kart SIM). Erozja bazy usług przedpłaconych związana jest przede wszystkim z narzuconym przez ustawodawcę obowiązkiem rejestracji nowo zakupionych kart przedpłaconych począwszy od 25 lipca 2016 roku, co spowodowało obserwowany na całym rynku znaczący spadek nowych aktywacji, jak również obowiązkiem wyłączenia po 1 lutego 2017 roku tych kart, które nie zostały prawidłowo zarejestrowane. Widoczny w ostatnich trzech kwartałach wyraźny spadek naszej bazy usług przedpłaconych był dodatkowo potęgowany wspieraną przez nas w okresie dokonywania rejestracji kart prepaid zintensyfikowaną migracją użytkowników usług przedpłaconych do segmentu usług kontraktowych.

Jak wielu klientów przeszło z oferty na kartę na abonament? Prawie 250 tysięcy w przypadku oferty komórkowej i prawie 120 tysięcy w ofercie internetowej. Ciężko tu mówić o odzyskaniu, bo różnice nadal są spore.

Dla przypomnienia, na koniec 2015 roku Cyfrowy Polsat raportował ponad 3,8 mln kart prepaid w swojej bazie, teraz ma 2,8 mln. Mamy więc milion „martwych” kart lub takich, które klienci zdecydowali się nie rejestrować.

Dobrze by było, jakby wszyscy operatorzy zaczęli raportować wyłącznie zarejestrowane karty, nie musielibyśmy czekać do końca roku na rzeczywisty obraz po tych zmianach w prawie.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

cyfrowy polsatwyniki