Microsoft

OneDrive to teraz usługa kompletna. Synchronizacja udostępnianych folderów już jest

Konrad Kozłowski
OneDrive to teraz usługa kompletna. Synchronizacja udostępnianych folderów już jest
44

Dosłownie przed kilkunastoma minutami ogłoszona została bardzo dobra wiadomość dla użytkowników OneDrive'a - synchronizowanie i dodawanie do własnego konta udostępnianych folderów jest nareszcie możliwe. Nie obyło się jednak bez pewnego niewielkiego, nieznaczego problemu. Ale od początku. Jak wie...

Dosłownie przed kilkunastoma minutami ogłoszona została bardzo dobra wiadomość dla użytkowników OneDrive'a - synchronizowanie i dodawanie do własnego konta udostępnianych folderów jest nareszcie możliwe. Nie obyło się jednak bez pewnego niewielkiego, nieznaczego problemu.

Ale od początku. Jak wiemy, przy okazji udostępniania folderu możemy nadać innemu użytkownikowi odpowiednie uprawnienia. Jeśli katalog będzie dostępny tylko do wglądu, to nie skorzystamy z nowej funkcji, ponieważ niezbędne jest nadanie możliwości edytowania. Gdy tak się stanie, druga i kolejne osoby będą mogły dodać folder do własnej usługi OneDrive, a wtedy, możliwe będzie swobodne zarządzanie jego zawartością.

Dzięki temu uzyskać możemy także bardzo łatwy dostęp do tych katalogów z poziomu eksploratora na systemach Windows Vista, 7, 8 i 10. Tak, dobrze doczytaliście, a ja nie popełniłem błędu - Microsoft postanowił nie udostępniać nowej funkcji użytkownikom Windows 8.1. By ją uzyskać zmuszeni jesteśmy do uaktualnienia Windows 8.1 do najnowszego wydania, czyli "dziesiątki".

By dodać udostępniony folder do naszego konta należy udać się do webowej wersji usługi lub skorzystać z aplikacji mobilnej. Wtedy przechodzimy do wybranego folderu i na górnym panelu wybieramy "Dodaj do mojej usługi OneDrive". Wtedy folder zostanie dodany do listy katalogów gotowych do zsynchronizowania na naszym komputerze. Bardzo istotne są także kwestie uprawnień i skutków działalności w takich folderach, o czym dokładniej przeczytacie w specjalnym wpisie na blogu. Najważniejsze z tych informacji znajdziecie poniżej.

Czy nadal mogę uzyskiwać dostęp do folderów udostępnionych, jeśli nie dodam ich do mojej usługi OneDrive?

Tak, możesz uzyskiwać do nich dostęp z poziomu listy Udostępnione w witrynie OneDrive.com lub w aplikacjach OneDrive dla urządzeń przenośnych. Nadal możesz kopiować, przenosić, edytować, udostępniać i usuwać wszystkie elementy w folderze, a także zmieniać nazwy tych elementów.

Co się stanie, jeśli przeniosę elementy do folderu udostępnionego lub poza niego?

Gdy przenosisz elementy między folderami udostępnionymi, tracą one swoje istniejące uprawnienia i otrzymują uprawnienia z folderu, do którego zostały przeniesione. Jeśli na przykład przeniesiesz element do folderu tylko do odczytu, stanie się on również elementem tylko do odczytu. Przeniesienie elementu z folderu udostępnionego do folderu nieudostępnionego spowoduje, że element ten nie będzie już nikomu udostępniany. W przypadku przenoszenia elementów w obrębie folderu udostępnionego nie ulegną zmianie żadne z przypisanych im uprawnień.

Dlaczego elementy, które zostały usunięte z folderu udostępnionego, nie pojawiają się w moim Koszu?

Elementy usunięte z folderu udostępnionego w witrynie OneDrive.com są wysyłane tylko do Kosza właściciela folderu udostępnionego. Jeśli jednak synchronizujesz usługę OneDrive na komputerze, elementy usunięte z folderu udostępnionego pojawiają się w Koszu na komputerze.

UWAGA Tylko właściciel folderu udostępnionego może przywrócić element usunięty z tego folderu.

W jaki sposób mogę usunąć folder udostępniony, który został przeze mnie dodany do mojej usługi OneDrive?

W witrynie OneDrive.com w widoku Pliki zaznacz folder udostępniony, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń z mojej usługi OneDrive. Spowoduje to tylko usunięcie folderu z Twojej usługi OneDrive — będzie on nadal dostępny na Twojej liście Udostępnione i czynność ta nie będzie miała wpływu na właściciela ani na żadną inną osobę, która współużytkuje ten folder. Jeśli zamiast tego usuniesz folder, zostanie on usunięty z usługi OneDrive wszystkich osób, które go współużytkują, i właściciel folderu będzie musiał go przywrócić.

UWAGA - Jeśli synchronizujesz usługę OneDrive z jednym lub większą liczbą komputerów, usunięcie folderu udostępnionego z Twojej usługi OneDrive spowoduje również jego usunięcie z tych komputerów.

Co się stanie, jeśli właściciel zatrzyma udostępnianie folderu, który został przeze mnie dodany do mojej usługi OneDrive?

Jeśli folder przestanie być udostępniany Tobie, zostanie on usunięty z Twojej usługi OneDrive. Aby odzyskać dostęp do folderu, poproś właściciela lub edytora o ponowne udostępnienie go Tobie.

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Więcej na tematy:

Chmuraonedrive